Sätta i nattlinser

Du behöver sätta i nattlinser rätt för att ditt synfel ska korrigeras på rätt sätt. Det kräver lite mer precision än vanliga mjuka linser.

Innan du går och lägger dig är det dags att sätta i dina nattlinser. När du väl har satt dom på plats kommer dom att sitta kvar på samma ställe. Detta till skillnad från mjuka linser som du kan dra rätt med fingertoppen.

Linsen är lite plattare precis över pupillen där ljuset kommer in. Därför vill du att hornhinnan ska omformas på precis rätt sätt just där.

Sätta i nattlinser med gummisug

Det allra enklaste sättet att få i en nattlins rätt är att använda en liten gummisug med ett hål i mitten. Sugen kan vara gummitäckt i nederkanten. Då är det bara att klippa av en liten bit eftersom själva hålet är poängen i tekniken.

Gummisug med hål i

Placera nattlinsen på sugkoppen. Eftersom det är ett hål kommer det inte att bildas något vakuum.

Böj huvudet rakt nedåt så att du kan se genom linsen och in i hålet i sugkoppen. Kan du se genom håligheten och ljuset på andra sidan av gummisugen så håller du linsen mitt för pupillen.

För sakta gummisugen mot ögat och se till att du hela tiden ser genom hålet i gummisugen. Tycker du att det är svårt att hålla ögat öppet kan du hjälpa till med andra handen och öppna upp ögonlocken.

När du träffar hornhinnan med linsen kommer den att fastna direkt. Gör om proceduren för andra ögat. Sedan är du redo att gå och lägga dig med dina nattlinser.

Sätta i nattlinser med fingertoppen

Du kan även välja bort gummisugen och sätta i dina nattlinser utan hjälpmedel.

Tvätta alltid händerna innan du börjar. Lägg sedan linsen på fingertoppen.

Är du van vid mjuka kontaktlinser kommer du märka att det är lite mer av en balansakt då linsen inte sjunker ned på fingertoppen utan håller formen. Den kan också torka, vilket gör att den inte ligger lika stadigt.

Eftersom det är viktigt att du prickar linsen rakt över pupillen är det enklast att tittar rakt nedåt. Ha gärna en spegel liggande på bordet som hjälper dig att få till precisionen.

Ta gärna hjälp av andra handen för att öppna upp ögonlocken och se till att du inte blinkar. För sakta fingertoppen mot ögat. Träffar du hornhinnan i rätt vinkel kommer linsen att fastna direkt.

Träning ger färdighet

För en ovan linsbärare kan det vara riktigt besvärligt att få i linserna. Men du kommer att lära dig!

Hornhinnan är full av nerver och därför väldigt känslig för beröring. Det gör att ögat reagerar direkt genom att blinka. Det är inte heller ovanligt att man tycker det är obehagligt att tänka på att något har kontakt med ögat.

Däremot kommer det att bli bättre med tiden. Känsligheten kommer att minska så att beröringen inte alls ger samma reaktioner. Du kommer också att se det som en naturlig rutin att stoppa in linserna i ögonen.

Lycka till!

Translate »