Ögonlaser SMILE

SMILE är den senaste generationen av synkorrigerande laseroperationer för hornhinnan. SMILE står för Small Incision Lenticule Extraction.

Ett bra alternativ till LASIK, LASEK och PRK vid närsynthet och astigmatism är SMILE. Då arbetar ögonkirurgen i djupet av hornhinnan och låter den yttre delen vara intakt. En skiva av hornhinnan skärs ut med hjälp av laser enligt noggranna beräkningar som gjorts för att skapa ny önskvärd refraktion (ljusstrålars brytning). Indikationen är närsynthet inom vissa gränser.

Torra ögon kan vara en komplikation vid synkorrigerande operationer. I de flesta fall är det dock ett övergående problem som försvinner efter några månader, men ibland blir det ett kroniskt problem.

Frekvensen, styrkan, varigheten av torrhet i ögonen kan bero på olika faktorer. Forskning och studier visar att operationstekniken är mycket viktig för hur patienterna kommer att känna av torrhet i sina ögon.

 

Intakta nerver är en fundamental förutsättning

Intakta sensoriska nerver är en fundamental funktion i hornhinnan och en förutsättning för att det yttre ögat ska kunna fungera, samt för integriteten av tårfilmen och för att dess dynamiska balans ska bibehållas.

För att kunna se bra behövs en optiskt perfekt tårfilm på ytan av hornhinnan. För att tillverka och bibehålla färsk tårfilm är en kontinuerlig omsättning av tårfilm nödvändig. Det är endast möjligt om det först och främst finns tillräckligt med nerver i hornhinnan. Nerverna känner av sina mikro- och makromiljöer och signalerar i tid för att en harmonisk och balanserad tårfilm ska bildas.

Systemet är reflexdrivet och kallas LFU*. Det består bland annat av en motorisk del vilken hanterar blinkfunktionen och körtlarna (i första hand den stora tårkörteln) som är involverade i produktionen av tårfilm. Torra ögon anses att handla egentligen om störningar inom LFU. Läs mer om torra ögon här.

*LFU står för Lacrimal Functional Unit.

 

Nervskador vid LASIK och SMILE

I grund och botten handlar det om hur mycket skador de sensoriska nerverna på hornhinnan tillförs, och i vilken grad störningar inom LFU uppstår.

Här jämför vi två tekniker för synkorrigerande laseroperationer på hornhinnan. LASIK är en mycket känd och populär teknik, som har genomgått modifieringar de senare åren. LASIK hör till andra generationen av synkorrigerande laseroperationer på hornhinnan.

LASIK

Först skärs en skiva av hornhinnans yttersta del ut med hjälp av speciellt verktyg eller med en speciell form av laser som kallas Femtosecond. Den sistnämnda tekniken kallas Fs-LASIK.

Skivan som kallas “Lock” hänger på en liten del av hornhinna som inte skärs av. Locken som man lyfter upp omfattar hela epitelet+ Bowmans membran+ en del av övre kroppen av hornhinnan. Därefter behandlar man med laser i djupare delen av den övre kroppen.

Nervpåverkan vid LASIK sker på de helt ytliga känseldetektorerna, subbasala nerverna, större delen av de övre stromala nerverna och den ännu mer djupliggande delen av de stromala nerverna.

 

SMILE

Vid SMILE skapas ingen ytlig skiva men en mindre incision på 2-4 mm görs.  Resten av arbetet sker sedan i djupet av hornhinnans kropp där kirurgen skapar en skiva som tas ut genom den lilla incisionen.

De allra flesta av de ytliga känseldetektorerna bibehålls liksom de subbasala nerverna. En skada uppstår på de övre stromala nerverna. Alla nerver som ligger ovanför den djupt liggande skivan klarar sig dock fint och fungerar som tidigare.

Nervernas morfologi och densitet efter de olika laserteknikerna har undersökts med hjälp av Confocal Mikroskopi och det går att se tydliga skillnader mellan teknikerna.

SMILE tycks dock skada minst antal nerver, och de subbasala nervnätverken klarar sig bäst. Se illustrationen här under.

Vem bör göra SMILE?

SMILE utförs vid vissa fall av närsynthet och astigmatism. Om en person uppfyller kriterierna för att behandlas med SMILE och vill välja mellan de andra teknikerna och SMILE bör personen välja SMILE om denne:

-Tidigare använt kontaktlinser.

-Fortfarande använder kontaktlinser.

-Har klinisk DED (torra ögon).

-Har subklinisk DED (det upptäcks vid screening)

-Har andra tillstånd som påverkar det yttre ögat negativt, exempelvis allergier.

-Har blefarit.

-Har blinkstörningar och hör till dem som inte kan stänga ögonen under sömn.

-Har systemsjukdomar och står på mediciner som ökar risken för DED.

-Arbetar i ogynnsamma miljöer (lager, kontor, mycket skärmarbete).

-Patienten har normala förutsättningar men väljer SMILE eftersom den tekniken är mer skonsam mot känselnerverna på hornhinnan.

För mer information besök vår hemsida