Om kliniken för torra ögon

På kliniken för torra ögon får du hjälp på specialistnivå med en diagnos och rätt behandling. Torra ögon plågar eller besvärar väldigt många på olika sätt och vi är den enda ögonkliniken i Göteborg som arbetar specialiserat med dessa problem.

Vi tar dina torra ögon på största allvar. Det innebär att vi har en process för att utreda och diagnostisera dina besvär så att du kan få effektiv behandling. Efter det följer vi upp resultaten.

Torra ögon är komplext och det finns många olika faktorer som  kan vara inblandade. Därför undersöks inte bara dina ögon, utan ögonläkaren vill ha en bredare bild av din situation.

Det är viktigt att även väga in andra sjukdomar, mediciner du tar, maten du äter, luften i sovrummet, vad du arbetar med och gör på fritiden. Detta för att kunna förbättra så många bidragande faktorer som möjligt.

Den här sidan beskriver hur vi undersöker dig och tar hand om dina problem.

kliniken för torra ögon behandlar med mer än ögondroppar

Det räcker inte med ögondroppar

En hel del av våra patienter har sökt hjälp för sina symptom tidigare utan att få behandling som hjälper.

Det är vanligt att bli ordinerad ögondroppar av en allmänläkare eller optiker, ibland till och med av en annan ögonläkare. Ögondroppar kan visserligen ge tillfällig lindring. Problemet är att det inte löser problemen och som ofta förvärras över tiden.

Det finns inte någon universallösning som gäller för alla och det går inte att hitta orsaken till just dina problem genom en kort kontroll. Olika ögondroppar innehåller olika komponenter och vilken droppe du ska använda bör anpassas till ditt problem. Droppar, gel eller salvor är inte lösningen även om dom är en del av den.

Det kan vara allt från besvärande till outhärdligt plågsamt att ha problem med torra ögon och frustrerande att inte få effektiv behandling. Det är inte enkelt, men dom flesta kan få lindring eller bli helt besvärsfria.

Steg 1: En noggrann ögonhälsoundersökning

Patienter som kommer till oss för första gången genomgår en noggrann undersökning av den totala ögonhälsan. Det är viktigt att först av allt veta hur dina ögon mår och ta reda på var problemen sitter. Det kan även finnas andra sjukdomar med i bilden och då är det viktigt att även hitta dessa.

Vårt övergripande syfte är alltid att hjälpa dig till så friska ögon och en så bra syn som möjligt.

Ögonläkaren kommer även att ställa frågor till dig, bland annat om din allmänhälsa, mediciner, maten du äter och miljön du vistas i. Det finns mycket som kan påverka hur dina ögon mår. Det är viktiga komplement till ögonläkarundersökningen för att kunna hitta bakomliggande orsaker till dina besvär.

Ögonläkare tittar alltså på hela ögat, men lägger såklart en extra vikt vid det yttre ögat där torra ögon normalt sett har sina rötter.

Efter undersökningen berättar ögonläkaren för dig vad han har sett och hur dina ögon mår. Du får även möjlighet att ställa frågor.

Skador, infektioner och inflammationer kan behöva behandlas först i en akutfas innan man kan gå vidare. Andra har problem med till exempel tårkanalerna eller ögonlocken och remitteras till sjukhus för ingrepp som vi inte genomför själva på kliniken.

Det händer också att ögonläkaren upptäcker andra ögonsjukdomar som måste prioriteras först innan man går vidare med yttre ögat, som kanske inte är lika brådskande.

Ögonläkaren kan även be patienten att ta prover eller träffa en hudläkare om det finns misstanke om att en hudsjukdom kan ha drabbat ögat. Ett vanligt exempel är rosacea.

Steg 2: Labbanalys

Om du söker till oss för torra- eller rinnande ögon kommer förmodligen ögonläkaren vilja göra en labbanalys där ett antal tester ger viktig information om ditt tillstånd.

Det är även bra för att du själv ska få en mer konkret bild av dina problem. Några viktiga tester är följande:

Meibografi

Med hjälp en infraröd kamera fotograferas dom så viktiga meibomska körtlarna i ögonlockskanterna.

Inerferometri

Tårfilmens lipidskikt mäts noggrant.

Tårmenisken

Ögonläkaren mäter hur mycket tårvätska som samlas längs kanten ovanför det nedre ögonlocket.

Dynamisk tårfilmsanalys

Din tårfilm filmas och en mjukvara markerar med färger hur den uppför sig mellan blinkningarna. Det visar var och hur snabbt som den spricker upp.

Osmolaritetstest

Testet mäter osmolariteten, saltbalansen i tårfilmen, som i sin tur ger viktig information om risken för skadlig inflammation.

Tårfilmens volym

Tårfilmen samlas in för att se hur mycket vätska som finns i ögat.

Steg 3: Klinisk analys (tårsystemanalys)

Vid den kliniska analysen, som vi ibland även kallar tårfilmsanalys, gör ögonläkaren en undersökning specifikt av strukturer och delar i det yttre ögat.

yttre ögat och ögonlock

Sjukdomar och dysfunktioner i det yttre ögat är en samling av tillstånd, bristande funktioner och sjukdomar som drabbar strukturerna i ögats yttre delar och påverkar tårsystemets funktionella enhet och kan mer eller mindre ge liknande symptom.

Under analysen studerar ögonläkaren olika delar av det yttre ögat i detalj. Inför analysen får patienten en testbehandling med tårdroppar och antingen gel eller salva under tre veckor. Patienten får även svara på frågor i ett frågeformulär. Det är en del av analysen som hjälper ögonläkaren att ringa in problemen och hitta bakomliggande faktorer.

Behandlingen med tårdroppar, gel eller salva avslutas några par dagar innan analysen. Det ger ögonläkaren närmare upplysningar om patientens självupplevda problem och hjälper till för att designa en bättre behandling.

Ögonlocken

Ögonlocken har mycket viktiga funktioner för att hålla ögat friskt. En del tror att det mest är en bit hud, men det är helt fel. Ögonlocken innehåller nerver, muskler, hår och viktiga körtlar. Bilden visar några av ögonlockens beståndsdelar

Ögonlock i genomskärning

Det är viktigt att säkerställa att funktionen är bra och att ögonlocken sluter sig som dom ska. Muskler och nerver måste fungera och dessa behöver analyseras närmare. Framför allt ögonlockskanterna undersöks noggrant för att se om det förekommer inflammationer eller infektioner. På ögonlockskanten sitter det viktiga körtlar som behöver spelar en nyckelroll för att ögat ska må bra.

Ögonläkaren trycker på körtlarna för att se att dom producerar ett fett, lipid, och att det håller tillräckligt hög kvalitet. Fettet som kallas för meibum är viktigt för att tårfilmen ska kunna utföra sina viktiga uppgifter. Körtlarna graderas efter kvalitet och kvantitet.

Vi går inte in på tårfilmens funktion här, men i artikeln om torra ögon kan du läsa en utförlig förklaring.

Bindhinnan

Bindhinnans yta är viktig för att tårfilmen ska kunna ligga som en jämn hinna över ögat. Olika defekter som sår, inlagringar, strukturella förändringar, ärr och tumörer behöver undersökas. Ögonläkaren bedömer om det finns behov av operationer.

Att leta efter tecken på olika former av allergiska reaktioner är också viktigt. Hela bindhinnans yta undersöks. Ögonläkaren kollar bakom ögonlocken. Det är väldigt viktigt att diagnostisera allergin och behandla den hos personer som lider av torra ögon.

Viktiga tårproducerande körtlar sitter i bindhinnan. Tårproduktionen pågår ständigt och körtlarnas funktion är väldigt viktig för en fungerande tårfilm av rätt kvalitet. Ögonläkaren gör en analys av inflammation och inflammatoriska produkter i den basala tårfilmen.

Ibland kan det uppstå veckbildning och bindhinnans elasticitet kan vara för dålig. Då gör en bedömning om det kan finnas behov av en operation. Mucin är ett slem som produceras av dom så kallade goblet cellerna  som sitter i bindhinnan. Mucinet gör att tårfilmen hålls på plats över ögat och det är viktigt att säkerställa att produktionen fungerar som den ska.

Hornhinnan

Den allra främsta målsättningen för det komplexa systemet i yttre ögat är att skapa en harmonisk miljö för hornhinnan. Detta för att hornhinnan ska kunna göra sitt jobb och släppa igenom och bryta ljuset på rätt sätt.

Om inte tårfilmen fungerar som den ska kan hornhinnan ta stryk. Ögonläkaren studerar sår, ärr, inlagringar och oklarheter i hornhinnan. Hornhinnan ska vara helt klar och har därför inga egna blodkärl. Men sjukdomar kan göra att blodkärl växer in på hornhinnan. Därför studeras ytterkanterna där blodkärlen kan ta sig in från bindhinnan extra noga.

Eftersom hornhinnan är det ställe på hela kroppen där nerverna sitter tätast kan det orsaka stora besvär om hornhinnan skadas. Därför undersöks även hornhinnans känslighet.

Tårar och tårsystemet

Tårar, deras produktion och omsättning är viktiga för ett friskt yttre öga. Ett fungerande tårsystem är mycket viktigt både för en bra syn och för att hornhinnan ska må bra.

Tårarna ska omsättas och tas omhand efter behov genom reflexer. Dom måste kunna rinna ut ur ögat genom ett fungerande avloppssystem. Om det inte fungerar rinner dom ut på fel ställen och vilket är ett mycket vanligt problem. Att ögonen rinner är en huvudorsak för många besök hos oss och att hitta orsaken är ett viktigt resultat av analysen.

Olika test visar hur mycket tår du producerar och hur länge tårfilmen håller ihop. En väldigt viktig faktor är om tårfilmen spricker upp mellan blinkningarna och hur snabbt den gör det.

Blinkreflexen

Hur ofta du blinkar är en avgörande faktor för att du ska få den tårfilm du behöver. Därför mäter ögonläkaren frekvensen på ditt blinkande och om det är lagom ofta. Hur ofta man ska blinka är svårt att säga generellt eftersom det beror på bland annat ålder och miljö. Men normalt sett är runt 15 blinkningar per minut lagom.

Blinkandets kvalitet måste också kontrolleras. Det är inte säkert att dina ögonlocks sluts helt som dom ska. Snabba men ineffektiva blinkningar är inte bra.

Steg 4: Hitta rätt behandling

När ditt yttre öga har analyserats vet ögonläkaren omfattningen av ditt problem, vilka delar som inte fungerar bra och kan därmed tala om vad som krävs för att det ska bli bättre

Behandling av torra ögon

Behandlingen av yttre ögats sjukdomar (dysfunktion) och torra ögon är flerdimensionell. Flera faktorer måste vägas in och rättas till. Kosten, mediciner, arbetsmiljö, hur du skyddar dig och luftfuktigheten spelar in. Det är alltså inte bara ögonen som står i fokus.

När själva ögonen och tårsystemet behandlas behövs alla olika delar beaktas. Till exempel har en parkinsonpatient problem med blinkreflexen, vilket ställer till problem som måste vägas in i behandlingen.

En patient med inflammation i ögonlockskanten som har sin grund i en hudsjukdom måste behandlas för just detta. En patient med en tumör i ögonlockskanten eller ett ögonlock som rullar ut behöver opereras eftersom ögat exponerats och tårfilmen inte kan fungera normalt.

Det innebär att det inte finns några standardlösningar och varje patienter måste bedömas individuellt. Det kan räcka med bara tårdroppar, gel och salva. Det beror på hur ögat mår, men även patientens ålder och förutsättningar. Även motivationen att sköta sin behandling spelar en viktig roll.

Behandling med droppar, gel och salva behöver ofta kombineras med andra mediciner och simuleringstekniker, mekanisk expression (MGX), Intensiv ljusbehandling (IPL= E-Eye), MBE-behandling mot främre blefarit , Prob-behandling vid obstruktiv MGD  eller operationer.

LT-behandling, rengöring av ögonlocken

För många är det avgörande att ta hand om sina ögonlockskanter för att få bra resultat. Av erfarenhet har vi märkt att det är svårt att göra på rätt sätt och därför har vi en kurs för att få effektivare behandling.

För att rengöra ögonlockskanterna har vi en rutin vi kallar LT-behandling som utförs hemma på egen hand. Detta är en huvudbehandling som fungerar på dom allra flesta som en basbehandling. Eftersom det är viktigt att göra på rätt sätt och inte riskera att skada ögat kallas våra patienter till en kurs. Syftet med behandlingen är flera:

  • Att få igång eller förbättra produktionen av fett i dom meibomska körtlarna, vilket krävs för en fungerande tårfilm.
  • Rensa hårbasen och avlägsna förutsättningarna för att få infektioner och inflammationer i främre ögonlockskanten.
  • Minska risken för att få infektioner och inflammationer i den bakre ögonlockskanten och därmed bättre fungerande meibomska körtlar.
  • Få en bättre tårfilm genom att minska den kroniska inflammationen i ögonen och därmed ett bättre fungerande yttre öga.

Under kursen visar vi hur du ska göra och går igenom rutinerna. Därefter får du träna praktiskt under överseende av läkarassistent som hjälper dig att få till tekniken på rätt sätt. Då upptäcks om en patient har problem att utföra LT-behandlingen på rätt sätt och alternativa tekniker kan diskuteras.

Du får även en genomgång av hur systemet fungerar och vad som krävs för att ta hand om det yttre ögat.

Steg 5: Uppföljning och efterkontroller

Tyvärr finns det i dom flesta fallen inga tårdroppar, gel, salvor, mediciner eller operationer som ger en definitiv lösning av problemen med torra- eller rinnande ögon. Ofta rör det sig om kroniska problem som du inte kan bota och därför behöver du långsiktigt ta hand om dina ögon.

Syftet är då att hitta en behandling för att kontrollera och hantera så att du undviker skador och slipper besvär, eller åtminstone blir mycket bättre.

Resultatet kan ta tid och därför är patientens motivation att följa läkarens rekommendationer viktigt för att det ska bli bättre.

En viktig del är uppföljande kontroller för att se om behandlingen ger resultat, vilket också ger möjlighet att göra förändringar eller testa alternativa metoder.

Det är inte alltid patientens upplevda förbättring samstämmer med det ögonläkaren kan se. Kanske har skadorna på hornhinnan läkt, men patienten har ändå fortfarande stora besvär. Eller så känner patienten att det blivit mycket bättre, men ögonläkaren ser fortfarande skador som behöver tas omhand.

Normalt kallas därför patienter på uppföljande kontroller hos ögonläkaren.

Translate »