Välj en sida

Manuell expression av meibomska körtlarna (MGX)

Manuell expression av meibomska körtlarna (MGX-behandling) innebär att ögonlockens fettproducerande körtlar öppnas upp genom ett mekaniskt tryck. Då får man ut gammalt dåligt fett och förbättrar produktionen av fettet som är viktigt för tårfilmen och ett friskt yttre öga. 

Den vanligaste bakomliggande orsaken till torra ögon är dåligt fungerande meibomska körtlar. Diagnosen är obstruktiv MGD (Meibomian Gland Dysfunction).

Körtlarna kan vara tilltäppta och igengrodda. Det som produceras blir dåligt, trögflytande fett och kan ha problem mer produktionen. Konsekvensen blir att det viktiga fettlagret i tårfilmen inte fungerar.

Att ögonen känns torra handlar oftast inte om att det saknas vätska, utan att vätskan dunstar bort när inte fettlagret gör sitt jobb. Fettet bildar det yttersta lagret i tårfilmen för att hålla kvar tårvätskan till nästa blinkning. MGD gör att fettet inte klarar uppgiften och tårfilmen spricker upp för tidigt.

Rekommendationen för att behandla torra ögon handlar är ofta att värma upp och massera ögonlockskanterna. Ibland är det allmänna rekommendationer som du får på apotek och i primärvården. Andra gånger är det mer detaljerade instruktioner som vi bland annat ger patienter under vår kurs i Eye-Spa.

Instruktionerna är inte felaktiga, men många patienter behöver en lite tuffare behandling för att skapa en bra grund som man sedan behöver underhålla.

Bakomliggande orsaker till behov av MGX

Längs med ögonlockskanterna, både övre- och nedre ögonlocken, löper det ungefär 60-70 körtlar.

På den vänstra bilden ser du en meibomsk körtel i ett ögonlock i genomskärning. På den högra bilden har körtlarna illustrerats utanpå ett ögonlock och ett par har målats blå för att synas tydligare.

var meibomska körtlarna sitter i ögonlocket

En frisk meibomsk körtel producerar en klar, lättflytande olja. Den tar sig ut i tårfilmen genom två olika mekanismer.

 1. Dels trycks fettet ut när nytt fett bildas i körteln och fyller på bakifrån.
 2. Dels skapas ett mekaniskt tryck i samband med blinkingen som trycker ut fettet.

Det finns många orsaker till att systemet inte fungerar som det ska. Ett vanligt exempel är att en inflammation i ögonlockskanten, kallad blefarit, kan täppa till utförsgången på körteln.

Ett annat vanligt problem är att blinkreflexen hålls inne vid skärmarbete. Vi blinkar helt enkelt mindre när vi tittar på skärmar. Det gör att körtlarna inte töms som dom ska. Ett par timmar då och då ger inte problem, men många och dagliga skärmtimmar kan leda till problem.

Men, som sagt, det är många andra saker som kan ligga bakom och det är vanligt att flera olika faktorer samverkar till dåligt fungerande körtlar. Därför gäller det att se över hela patientens situation i tillägg till att behandla.

Över tid försämras funktionen i allt fler körtlar. Det är inget man känner av direkt och därför tar det tid innan symptomen kommer. Det innebär att patienten ofta gått med dåligt fungerande körtlar en längre period när diagnosen MGD ställs och det krävs kraftfullare behandling för att komma igång.

Därför rekommenderas behandlingen

För många patienter är det nödvändigt att börja med MGX (Meibomian Gland Expression) för att sedan kunna underhålla sina ögonlockskanter på egen hand. Andra kan behöva MGX regelbundet. Det kan bero på att det är svårt att få till tekniken för rätt rengöring.

MGX är en bra behandling för patienter med MGD för att:

 • Få ut det gamla fettet i körteln.
 • Lätta på trycket inuti körteln.
 • Lätta på trycket på körtelns utsida där blodkärl och nerver sitter.
 • Få ut bakterier.

När körteln har tömts ger det flera viktiga effekter:

 • Dom fettproducerande cellerna överlever och förnyas.
 • Med mindre bakteriebelastning förbättras fettets kvalitet.
 • Risken för infektioner minskar.
 • Minskad inflammation inuti och runt om körtlarna.

Det märker patienten genom minskade symptom i form av bland annat sveda, irritation och rodnad, samtidigt som ögonen rinner mindre. En viktig effekt av en stabilare tårfilm är också att synen förbättras.

Om inte körtlarna töms blir konsekvensen att:

 • Trycket ökar och körteln växer.
 • Fettproducerande körtlarna dör.
 • Så småningom tillbakabildas körteln och försvinner.

Så går det till

MGX är inte farligt och det är inte förnknippat med några risker. Däremot innebär det ett tryck i känsliga delar av ögonlockskanterna och det kan var lite ömt.

För att undvika smärta bedövas ögat med droppar. Behandlingen utförs oftast i liggande position där patienten kan vara helt avslappnad.

På bilden genomför ögonläkaren MGX bakom mikroskopet för att bättre kunna se vad som händer i ögat och hur fettet kommer ur körtlarna.

behandling med MGX bakom mikroskop

Behandlaren (ögonläkare eller en sköterska) trycker längs körtlarna inifrån och ut mot öppningen i ögonlockskanterna. Hur trycket sker kan variera, men ett alternativ är en vibrerande stav som förs längs körtlarna för att trycka ut fettet. Kombinationen av tryck, massage och vibrationer är effektivt.

Ögat skyddas med en korneal sköld, som gör att det inte finns någon risk för skador. Synen påverkas inte neagtivt och det går bra att köra bil direkt efter behandlingen.

Efteråt kan patienten få en inflammationsdämpande salva för att avstressa ögonlocken och snabbare kunna följa upp med efterbehandling.

Kombinationera Eye-Spa och MGX

Dom meibomska körtlarna är så viktiga för en fungerande tårfilm och är den vanligaste orsaken till problem relaterade till torra ögon.

Därför har vi flera olika behandlingar för att på olika sätt stimulera och få igång produktionen av fett. Ofta är en kombination av flera behandlingar det mest effektiva.

Vår grundläggande rutin för att rengöra ögonlockskanterna och stimulera dom meibomska körtlarna är Eye-Spa. Om du gör Eye-Spa ska fortsätta med det (fråga läkaren om du är osäker).

För bästa effekt rekommenderar vi att börja med MGX och sedan efterbehandla med Eye-Spa. MGX förstärker effekten av Eye-Spa då körtlarna har öppnats upp och tömts ordentligt på gammalt dåligt fett. 

Det finns patienter som av olika anledningar inte kan genomföra Eye-Spa, det kan vara att man är darrig på hand eller inte ser tillräckligt bra på nära håll. Då kan regelbundet behandling med MGX fungera som ett alternativ.

Däremot är det inte tänkt att valet står mellan Eye-Spa och MGX. Dessa två behandlingar kompletterar varandra för bästa restultat.

Boka tid för behandling

Du är välkommen att boka in MGX genom att kontakta oss på 031-713 98 31. Vi bokar bara in patienter som har rekommenderats behandlingen av ögonläkaren.

Har du problem med torra ögon är du välkommen att börja med att boka in en grundläggande ögonläkarundesökning. Läs gärna mer om hur vi arbetar på kliniken för torra ögon.

Du är självklart även välkommen att ringa oss eller skicka ett meddelande om du har frågor.