Välj en sida

Behandling av MGD med E-Eye

E-Eye är en behandling för patienter med nedsatt funktion i dom viktiga meibomska körtlarna som producerar fettlagret till tårfilmen. 

Ett friskt och välmående öga behöver en fungerande tårfilm. För att tårfilmen ska hålla ihop mellan blinkningarna produceras det ett fett i körtlar längs ögonlockskanterna, dom så kallade meibomska körtlarna.

E-Eye, meibomska körtlarna och tårfilmen

MGD, Meibomian Gland Dysfunction, är en vanlig diagnos för patienter som besväras av torra ögon, med symptom som att det svider, kladdar, bränner eller skaver. Det innebär att dom meibomska körtlarna har en nedsatt kapacitet att producera fettet i tårfilmen.

När körtlarna inte producerar tillräckligt mycket fett, eller fett av för dålig kvalitet, blir konsekvensen att tårfilmen spricker för tidigt och ögat tar stryk. Ofta är det en långsam process över flera år.

Behandling med E-Eye

E-Eye är en ny teknologi som utvecklats för att stimulera dom meibomska körtlarna och på så sätt få igång produktionen av ögats naturliga produktion av fett (lipid). Resultaten från flera olika studier är väldigt positiva, vilket gör att vi valt att erbjuda behandlingen för våra patienter.

Tekniken bygger på IRPL (Intense Regulated Pulsed Light), ett reglerat, intensivt, pulserande, ljus som man “skjuter” under patientens öga. Det är helt ofarligt och gör inte ont, men kan bränna till lite grand i huden.

Här kan du se en behandling av E-Eye utförd på vår klinik.

För säkerhets skull har alla i rummet skyddsglasögon som skydd mot det starka ljuset. E-Eye har även en medicinsk CE-certifiering.

När produktionen av fettet kommer igång i dom meibomska körtlarna upphör eller minskar besvären med torra ögon. Patienten kanske inte slipper användandet av ögondoppar helt, men kan åtminstone minska antalet gånger man droppar per dag.

Enligt studier får över 80 procent av behandlade patienter ett positivt resultat redan efter den första behandlingen. För att få full effekt krävs det tre behandlingar för dom flesta, men i undantagsfall krävs även en fjärde behandling.

Den andra behandlingen görs efter 14 dagar och den tredje 45 dagar efter första behandlingstillfället. En eventuell fjärde behandling görs efter 75 dagar.

Hur länge effekten sitter i varierar mellan olika personer, men intervallet är 6 månader till 3 år. Sex av tio får en effekt som varar mer än tre år. Men rekommendationen är att “fylla på” regelbundet efter konsultation med ögonläkaren.

Patient som behandlas för MGD med E-Eye

En patient som behandlas för MGD med E-Eye på kliniken.

Vem erbjuder vi behandling med E-Eye?

Under maj och juni 2018 har vi haft E-Eye på tillfälligt besök. Vi har ännu inte bestämt om E-Eye kommer att ingå bland våra ordinarie behandlingsalternativ, det finns även annan utrustning med liknande teknik som kan bli aktuell.

Först kommer vi att utvärdera resultatet från behandlingen av dom 16 patienterna som genomgått tre behandlingar på kliniken innan ett beslut tas

Dessa 16 patienter genomgick ett behandlingspaket om tre behandlingstillfällen, samt ett uppföljande ögonläkarbesök. Vid varje tillfälle har patienterna själva fått bedöma om dom upplevt några förbättringar och vi har bara preliminära resultat från dom två första behandlingarna.

Däremot är resultaten väldigt lovande och, utan att ha gjort en slutlig sammanställning, kan vi konstatera att dom flesta upplever klara minskningar av sina besvär.

Är du intresserad av att få behandling är du väkommen att kontakta kliniken och boka in dig för en undersökning. Vi kommer bara att erbjuda E-Eye till patienter ögonläkaren har undersökt och som har en diagnos för vilket det här är en lämplig behandlingsform.

Priset är inte fastställt, men som en indikation kan vi säga att behandlingspaketet ovan kostade 5.000 kr. E-eye behandling av MGD och torra ögon

Ersätter behandlingen det du gör idag?

E-Eye kommer inte att ersätta den behandling som erbjuder idag på kliniken. Det kommer fortsatt att vara viktigt att göra rutinen i Eye-Spa och göra rent ögonlockskanterna för många. Man kan inte heller räkna med att helt sluta med ögondroppar.

Däremot är det meningen att man ska kunna minska antalet gånger man utför Eye-Spa. Det kanske räcker med en gång i veckan istället för tre och man slipper droppa i ögonen så ofta.

För den som av olika anledningar har svårt att genomföra tekniken i Eye-Spa kan E-Eye vara ett bra alternativ.

Vi tittar även kontinueligt på andra behandlingsformer och produkter som både kan komplettera E-Eye och fungera som alternativ.

SYN ÖGONKLINIK

Aschebergsgatan 41

411 33 Göteborg

Telefon: 031-713 98 31

E-post: kontakt@medicinskoptik.se

Org.nr: 556970–9859

ÖPPETTIDER

Måndag - fredag: 9-17

Vi svarar i telefon fram till kl. 16:30

Lördag - söndag: Stängt

Vi akuta besvär utanför våra öppettider hänvisar vi till 1177 eller ögonakuten på Mölndals sjukhus.

 

FÖLJ OSS