Klinisk analys (tårsystemanalys)

Sammanfattning :

En mycket viktig del av analysen för torra och rinnande ögon. Denna analys utförs av ögonläkare.

Lärarassistenten hjälper till och utför en del förberedande undersökningar och går genom frågeformuläret patienten har tidigare fått.

Ögonläkaren undersöker alla viktiga delar av yttre öga och tar hänsyn till den befintliga formen och anatomin av de olika delarna, finner ut befintlig skadenivå, kollar funktionen av ögonlocken och blink och tar reda på hur de meibmoska körtlar fungerar och gör en gradering ad dessa. Klinisk analys ger tillräcklig med information för att kunna ställa en mer exakt diagnos.

Klinisk analys (tårsystemanalys)

Vid en klinisk analys av det yttre ögat (tårsystemanalysen) undersöker ögonläkaren specifikt dom delar som ger besvär relaterade till torra- och rinnande ögon.

Det yttre ögat är ett komplext system som ska fungera för att hålla ögat friskt. Slutmålet är att ljust obehindrat ska komma in i ögat, brytas på rätt sätt för att ge en skarp bild på näthinnan.

Många faktorer kan påverka hur det fungerar och det är därför viktigt för ögonläkaren att först få en bra bild av patientens totala ögonhälsa.

Därefter kan man gå vidare med mer specifika undersökningar, som den kliniska analysen av yttre ögat. Undersökningen rekommenderar ögonläkaren om det visar sig att du har behov av den.

Det undersöker ögonläkaren

Ögonläkaren undersöker ögats yttre delar. Det innebär att patienten inte behöver pupillvidgande droppar (och det går bra att köra bil efteråt).

Yttre ögat undersöks vid kliniska analysen

Ögonlocken

Ögonlocken är så mycket mer än en bit hud och innehåller muskler, nerver, ögonfransar och körtlar.

Ögonlockens anatomi är viktig och formen kan påverka om dom klarar av att utföra sina uppgifter.

Ögonläkaren tittar bland annat på:

 • Hur sluter sig ögonlocken?
 • Är dom helt slutna när du sover?
 • Finns det infektioner, inflammationer eller infestationer?

Bindhinnan

Bindhinnan (eller konjunktiva) är den slemhinna som täcker ögat (men den täcker inte hornhinnan) och insidan av ögonlocket. Här undersöker ögonläkaren:

 • Hur ser bindhinnans yta ut, är den jämn?
 • Finns det avlagringar, ärr, sår eller sammanväxt?
 • Är den så elastisk som den ska?
 • Finns det veckbildning? Hur påverkas i så fall tårfilmen?
 • Hur fungerar produktionen av mucin och den basala tårfilmen?

Hornhinnan

Hornhinnan är den helt klara hinna som täcker centrala delen av ögat och kan ta skada av att det yttre ögat inte fungerar optimalt. Ögonläkaren undersöker bland annat:

 • Finns det defekter, sår, ärr, inlagringar eller oklarheter?
 • Finns det kärlväxt i ytterkanterna?
 • Hur tjock är hornhinnan?
 • Hur känslig är den?

Tår- och avloppssystemet

Vid varje blinkning ska det dras ut en tårfilm över ögat som håller ihop till nästa blinkning.

En jämn och fin tårfilm krävs för att ljuset ska brytas på rätt sätt innan det går in i ögat. Tårfilmen ska även hålla ögat fuktigt, rensar ut smuts och damm och skyddar mot infektioner.

Den kommer också med syre och näring till hornhinnan som inte har några egna blodkärl.

Det måste produceras tillräckligt mycket tårvätska, men sedan behöver dräneringen fungera bra så att vätskan rinner undan.

Ögonläkaren undersöker:

 • Utseendet och formen på tårkörtelns huvud.
 • Hur ser tårmenisken ut?
 • Hur ser tårsjön ut och är den reducerad?
 • Tårpunkternas positioner.

Förberedande frågor inför analysen

Till den kliniska analysen har patienten med sig ett ifyllt frågeformulär eftersom det ger ett viktigt underlag för att bedöma bakomliggande faktorer som bidrar till problemen.

Frågorna handlar bland annat om:

 • Hur mycket tid du tillbringar med att läsa eller ser på skärmar.
 • Hur du sover.
 • Vilket sorts mat du äter.
 • Vilka miljöer du vistas i.

Det ger ett underlag för att diskutera om det finns flera saker att göra för att minska besvären.

Fyra dagar innan undersökningen är det viktigt att patienten avslutar behandling med droppar eller gel för att se hur ögonen påverkas av det.

Efter utredningen

Efter den kliniska analysen har ögonläkaren mycket information för att kunna ställa en diagnos och rekommendera lämplig behandling, både på kort- och lång sikt.

Det ger också ett bra underlag för att kunna följa upp patienten eftersom det gäller att förbättra och upprätthålla en bra status i det yttre ögat så att inte besvären kommer tillbaka när det blivit bättre.