Sammanfattning:

Meibografi görs med infraröd kamera och ger oss information om meibomska körtlar.

Meibomska körtlar är mycket viktiga för ett välfungerande tårskikt och därmed för yttre öga. I den moderna diagnostiken och omhändertagande torra ögon behöver vi information om antalet kvarvarande körtlar och deras form. Vi får mycket viktig information om hur det ser ut och får en aning om vad vi får förvänta oss och hur en välanpassad behandling skall se ut.

Meibografi, fotografering av körtlarna

Meibografi är en teknik där man med infraröd kamera fotograferar dom meibomska körtlarna i ögonlockskanterna.

Med hjälp av undersökningen kan man se exakt hur många meibomska körtlar patienten har, samt formen på körtlarna. Det går att se om körtlarna förkortats, blivit krökta eller på annat sätt avviker från det normala.

Meibografi av nedre ögonlockskanten

Därför är informationen viktig

Informationen ät viktig för behandlingen av torra- eller rinnande ögon eftersom meibomska körtlarna har en väldigt viktig roll för ett friskt yttre öga.

Den vanligaste orsaken till torra ögon är diagnosen MGD, som innebär just dåligt fungerande meibomska körtlar (Meibomian Gland Dysfunction).

Dessa ska producera en lättflytande olja som lägger sig som ett yttersta skikt i tårfilmen. När körtlarnas funktion är nedsatt blir konsekvensen att tårfilmen ostabil och inte kan utföra viktiga uppgifter och det leder långsiktigt till besvär.

Med informationen från meibografin får man svar på vad det finns att jobba med. Det är vanligt att körtlar försvinner eller slingras. Det använder ögonläkaren för att kunna rekommendera lämplig behandling.