Välj en sida

Tårfilmen och meibomska körtlarna

Tårfilmen och dom meibomska körtlarna spelar en nyckelroll för ett fungerande yttre öga. Grundläggande kunskap om tårskiktet gör det enklare att förstå hur man förebygger och behandlar besvär med torra ögon.

Framför ögat ska vi ha en tårfilm, den dras ut över ögat i samband med blinkningen. När den inte håller ihop och spricker för tidigt blir det problem.

Tårfilmen har tre skikt av olika tjocklek och ofta ligger problemen i det yttersta skiktet som produceras av dom meibomska körtlarna (kallas meiboms körtlar ibland). Vi kommer strax till det.

Tårflmen har viktiga funktoner

Längst in mot ögat ligger mucinskiktet, vars uppgift är att “kleta fast” tårfilmen mot ögat. Produktionen av mucin sker i gobletcellerna i bindhinnan. Den är viktig för att tårfilmen ska fästa på rätt sätt och kan vara en del av problematiken med torra ögon.

I mitten finns vätskelagret. Det är inte bara vätska utan är som ett “genomskinligt blod” för hornhinnan. Eftersom hornhinnan inte har några egna blodkärl, då den behöver vara helt transparent, är det tårfilmen som kommer med syre och näring.

Om det yttre ögat inte mår bra kan blodkärl börja krypa in över kanten mot hornhinnan, så kallad kärlinväxt.

Vätskeskiktet innehåller också ämnen som stärker immunförsvaret, vilket gör att dålig tårfilm ökar risken för infektioner. En annan viktig funktion är att städa ögat och rensa ut mängder av partiklar som finns i miljön vi vistas i och som annars skulle samlas i ögat.

Tårproduktionen, alltså mängden vätska är viktig och kan vara orsaken till, eller en del av orsaken till, torra- eller rinnande ögon. Sjukdomar som Sjögrens Syndrom kan göra att just mängden vätska är för liten.

En överstimulerad tårproduktion är ofta ett tecken på att något annat är fel. Ett fel som man ofta kan härleda till det yttersta lagret av tårskiktet.

Fettlagret och dom meibomska körtlarna

Längs ögonlockskanterna sitter ett antal körtlar, ungefär 70 stycken per öga (se dom blåmarkerade körtlarna på bilden nedan). Dessa körtlar ska producera ett fett, även kallar lipid eller meibum, som lägger sig som det yttersta lagret i tårfilmen.

Utan fettet finns det inget som håller vätskan på plats. Man säger att “tårfilmen spricker för tidigt” och vätskelagret avdunstar innan nästa blinkning. Det är inte bra.

När det inte finns någon tårfilm skyddas inte hornhinnan och den utsätts för bland annat väder och vind. En stor del av ljusets brytning i ögat sker i just tårfilmen. När den spricker ger det problem med synen och man ser suddigt tills nästa blinkning drar ut en ny tårfilm.

Blåmarkerade meibomska körtlar

En vanlig anledning till det är att funktionen i körtlarna är nedsatt eller att kvaliteten på fettet är för dålig. I dom fallen är inte problemet att produktionen av tårvätska är för dålig, utan att den inte in stannar kvar. Följden kan istället bli att systemet reagerar med att producera mer vätska så att ögonen rinner istället.

Många gånger är problemet att utförsgången på körtlarna täppts igen. Orsaken kan vara diagnoser som blefarit eller MGD (meibomian gland dysfunction). Det är vanligt, framförallt bland äldre personer. Då gäller det att göra rent, öppna upp och få igång produktionen igen.

Bilden visar hur det kan se ut på ögonlockskanten hos en patient med blefarit, ögonlocksinflammation.

ögonlock med blefarit

Råd att värma upp och massera ögonlockskanterna

Råd för personer med torra ögon är slentrianmässigt att värma upp och massera ögonlockskanterna och tvätta med barnschampo för att underlätta för meibomska körtlarna.

Det är inte fel, men många gånger inte tillräckligt. Åtminstone inte om man gått med problemen i många år. Då krävs det andra åtgärder.

På kliniken för torra ögon syftar fler av våra behandlingar till att få igång dom meibomska körtlarna genom att göra rent, öppna upp och stimulera produktionen av fett.

Vi rekommenderar många av våra patienter att gå en kurs i den grundläggande behandlingsrutinen Eye-Spa. Den utför patienten själv hemma, men får detaljerade instruktioner och praktisk träning för att kunna arbeta med precision och kraft utan att skada ögat.