Välj en sida

Barn som plötsligt får sämre syn

Att ett barn som plötsligt får sämre syn ska tas på allvar. En väl fungerande syn kan vara avgörande för att lyckas i skolan, idrott och även för ett väl fungerande socialt liv. Därför är det extra viktigt att ta barns ögonhälsa på allvar och välja Medicinsk optik.

Allt fler barn drabbas av så kallade samsynsproblem. Det handlar om att ögonen inte samarbetar effektivt. Kunskapen om hur dessa problem visar sig är ofta bristfällig hos vårdpersonal, men även hos optiker och ögonläkare. Problemen kan vara svåra att upptäcka och kan ofta inte korrigeras med vanliga glasögon.

Barn med plötsligt sämre syn behöver kontrolleras

Men misstänkta samsynsproblem behöver utredas eftersom det i förlängningen kan det få väldigt stora konsekvenser och påverka allt från intressen till karriärval. Barn har inte heller ”ett normaltillstånd” att jämföra med, vilket gör det svårt att veta att någonting är fel.

Om det rör sig om samsynsproblem finns det både effektiva hjälpmedel och behandling. Med det bygger på att problemen upptäcks och kan diagnostiseras och ju tidigare, desto bättre. Många barn går genom livet utan att samsynsproblem upptäcks vilket på olika sätt påverkar deras liv.

Här kan du läsa mer om Medicinsk optik för den som har samsynsproblem.