Kontroll efter gråstarroperation

Ögonläkarkontroll efter en operation för grå starr är viktigt. Till oss kan du komma på en kombinerad kontroll där du undersöks av både ögonläkare och optiker.

Även om en operation av grå starr normalt sett går bra är alla kirurgiska ingrepp förenade med viss risk. Efterkontrollerna som följer en operation av grå starr har minskat i antal hos många vårdgivare och i den offentliga vården, ibland saknas helt efterkontroller.

Patienten uppmanas själv att söka vård om det uppstår komplikationer, men det är inte alltid lätt att avgöra när det är motiverat och kännbara symptom kommer inte alltid direkt.

ikoner efterkontroll av kataraktop

Den första efterkontrollen är lämplig att göra dagarna direkt efter operationen. Vi utför inte själva operationer, men patienter som vi remitterat för operation rekommenderar vi att höra av sig efter operationen för kontroll.

Kombinerad undersökning hos optiker och ögonläkare

Efter 6-8 veckor är det lämpligt att göra en andra efterkontroll. Då brukar många besöka optikern för att göra en synundersökning för nya glasögon med sin “nya syn”.

Problemet är att det inte är en medicinsk undersökning för att hitta eventuella komplikationer. Därför erbjuder vi inom konceptet Medicinsk Optik en kombinerad undersökning hos både optiker och ögonläkare.

Även om du inte har varit på en första efterkontroll kan du boka in ett kombinerat besök hos oss. Då går du först till optikern för en synundersökning som tar fram rätt styrkor ifall du behöver glasögon.

Därefter går du vidare till ögonläkare som gör en noggrann undersökning av din ögonhälsa. Bland annat kontrolleras att det inte är någon svullnad på gula fläcken och trycket i ögonen mäts. Men hela dina ögon undersöks och ögonläkaren passar även på titta på sådant som inte är direkt relaterat till operationen.

kontroll efter gråstarroperation

Anledningen att du går till optikern först är att ögonläkaren kommer att ge dig pupillvidgande droppar, vilket gör att du ser suddigt ett par timmar efter undersökning.

Det innebär att det inte är möjligt att genomföra en synundersökning direkt efteråt. Därför gör vi det i omvänd ordning så att du slipper komma till oss två gånger.

Visar det sig att du behöver nya glasögon är du välkommen att prova bågar i vår optikerbutik. Vi hjälper dig gärna att hitta ett bar snygga bågar och rätt glas efter dina behov.

Lämpligen bokas besöket in ca 8 veckor efter operationen eftersom synen då hunnit stabilisera sig. Erfarenhet visar att en synundersökning redan efter 6 veckor ibland kan ge lite felaktiga styrkor på nya glasögon.

Du kan boka in en kombinerad efterkontroll utan remiss på 031-713 98 31. Där svarar vi även på frågor.

Tredje efterkontrollen

Vi rekommenderar alla som gjort en operation att komma tillbaka för en uppföljande kontroll ett år efter operationen. Du kommer få frågor kring hur du upplever din syn och dina ögon undersöks noggrant från det yttre ögat till ögonbotten.

Om du har fått så kallad efterstarr, grumlingar utanför den nya linsen, så kommer ögonläkaren att se det. Detta kan enkelt tas bort med hjälp av laser.

Undersökningen kommer i tillägg till riskfaktorer relaterade till din operation att gå igenom hela din ögonhälsa. Bara det gör det motiverat att gå på ögonläkarkontroll en gång om året.

Translate »