Välj en sida

Medicinsk optik och torra ögon

Den vanligaste orsaken till kontakt med ögonläkare är på grund av det som upplevs som torra ögon. Det är också en viktig orsak till synproblem, men alldeles för få får kvalificerad hjälp trots att det ofta blir värre med tiden.

Medicinsk optik är viktigt för dig med torra ögon eftersom problemen påverkar din syn. Utan behandling kommer du inte att få en så bra syn du skulle kunna.

Problemen med torra ögon sitter i det yttre ögat. Ögonläkaren ser det ofta hos våra patienter, även hos dom som har bokat besöket av andra anledningar. En noggrann undersökning kan därför innebära att du kan börja ta hand om yttre ögat innan det ger kroniska besvär.

droppar torra ögon med ögondroppar

Faktum är att besvär med det yttre ögat är den vanligaste anledningen till besök hos ögonläkare. Här kan du läsa mer om torra ögon och bakomliggande orsaker.

Det här kan vi göra för dig som väljer medicinsk optik och upplever torra eller rinnande ögon:

Första undersökningen

Våra patienter som väljer Medicinsk optik börjar med att genomgå en noggrann ögonläkarundersökning. Ögonläkaren börjar med att bedöma din totala ögonhälsan, där det yttre ögat ingår.

Det yttre ögat är inte isolerat och därför är det viktigt att först veta hur dina ögon mår. Du får frågor kring andra sjukdomar och mediciner som kan påverka ögonen. Det är också viktigt att se på livsstilsfaktorer, arbetssituationen och miljön du vistas i. Systemet är väldigt komplext och många faktorer kan vara med i bilden.

Ögonläkaren ställer frågor för att få veta mer hur du upplever dina besvär. Det är väldigt individuellt och personer med samma sjukdomar eller skador på ögat kan uppleva det helt olika.

Om du har valt Medicinsk optik eftersom din syn har förändrats eller om andra sjukdomar finns med i bilden kommer läkaren att föreslå en prioritering av vad som behöver tas omhand först. Det är inte säkert att det yttre ögat är det mest akuta.

Prioriteras problemen med det yttre ögat kommer du oftast att rekommenderas att gå vidare med en analys. Eftersom synen påverkas är kan det ofta vara bra att vänta med glasögon tills behandlingen har givit resultat. Men det kommer ögonläkaren att prata med dig om.

Är inte problemen så stora kanske du bara får rekommendationer för att ta hand om dina ögon bättre för att undvika framtida besvär.

Analysen av det yttre ögat

När det konstaterats att du har problem med torra ögon och att besvären sitter i det yttre ögat kommer du tillbaka för en analys.

Under analysen av det yttre ögat undersöker ögonläkaren specifikt dom delar av ögat där ditt problem sitter:

  • Ögonlocken är mycket mer än bara hud. Muskler, nerver, ögonfransar och körtlar undersöks.
  • Bindhinnans undersöks noggrant och produktionen av mucin, samt den basala tårfilmen.
  • Hornhinnan tjocklek och känslighet undersöks. Finns det kärlväxt, inlagringar eller andra problem?
  • Tårsystemet genomgår tester och ögonläkaren ser om dess olika delar fungerar som dom ska.

Efter det finns det mycket mer information om vad som orsakar ditt problem och vad man kan göra åt det. Med stöd av informationen kan ögonläkaren besluta om rätt behandling för dina problem.

Glasögon och torra ögon

Torra ögon påverkar ljusets brytning när det går in i ögat och därmed din synskärpa. Om inte tårskiktet ligger som en jämn hinna i över ditt öga kan det innebära att du ser suddigt utan att du kan korrigera det med glasögon. Därför är det nödvändigt att ta tag i problemen innan du går till optikern.

Det finns andra saker som kan påverka synen också. Till exempel kan det orsaka skador på hornhinnan. Det kan också växa in blodkärl över hornhinnan som stör synen eller brytningen. En frisk hornhinna ska vara helt klar och den har inga egna blodkärl.

När ögonläkaren givit klartecken att problemen är under kontroll bokar du in dig hos vår optiker för att prova fram glasögon. Innan besöket informeras optikern direkt av ögonläkaren om din ögonhälsa och om det är något särskilt att tänka på.