Synfältsundersökning med intyg för Transportstyrelsen

Hos oss kan du göra en synfältsundersökning och få intyg av en ögonläkare (specialist i ögonsjukdomar) för Transportstyrelsen. Vi har olika test beroende på vilket krav Transportstyrelsen ställer.

Det finns olika skäl till krav på ett synfältstest som kan innebära trafikfara. Vanliga anledningar är diabetes, stroke, glaukom (grön starr) eller att du drabbats av en hjärnskada på grund till exempel en olycka. Kravbilden är större för körkort för att framföra tyngre fordon som buss och lastbil, kötkort med högre behörighet som C-körkort och taxilegitimation. Men det kan även finnas krav på intyg för B-körkort vissa fall.

Du behöver inte någon remiss för att boka in en synfältsundersökning på Syn Ögonklinik. Därför är det bara att ringa oss på 031-713 98 31 för att boka tid eller ställa frågor.

Kravet från Transportstyrelsen

Det är bra om du har kravspecifikationen framför dig när du ringer så att vi vet vad Transportstyrelsen behöver. Det är också bra om du meddelar ifall du har en deadline för att skicka in ditt intyg så att vi vet om det är bråttom.

Kravbilden från Transportstyrelsen kan skilja sig från patient till patient och det är myndigheten som vet vad som gäller för just dig.

Många gånger kan det vara svårt att säga exakt vad det kommer att kosta eftersom vi kan erbjuda fler möjligheter att göra kompletterande test om det krävs. I så fall informeras du om varför och vad det kommer att kosta på plats, men gör vårt bästa för att kunna ge en så bra prisbild som möjligt redan på telefon.

Läs mer om medicinska krav i trafiken på Transportstyrelsens webbplats.

Olika metoder och program

Ibland kan det vara svårt för patienten att tyda exakt vad det är Transportstyrelsen vill ha. Det kan till exempel stå att du ska göra synfält enligt Humphrey, Goldmann eller Esterman.

Det är olika metoder för att mäta om det finns defekter i synfältet. Det kan handla om att mäta statiska, fasta ljuspunkter, eller dynamiska mätningar där ljuset “rör sig”. Det kan också vara olika krav på om du behöver mäta ljuskänsligheten och olika omfång av synfältet.

Exakt vilken metod som mäter vad går vi inte inte på här. Men vi har många olika program och tester för att möta dom krav som Transportstyrelsen vill ha intyg för. Ögonläkaren vet vilket test som just du behöver utefter det som står i din kravspecifikation.

Ta det lugnt och var fokuserad

Du sitter vid en maskin och ska trycka på en knapp när du ser ljuspunkter. Det är viktigt att följa instruktionerna, dels för ett lyckat test, men även för att det ska bli godkänt. 

Det är inte säkert att resultatet från ett synfältstest blir exakt det samma varje gång. Din prestation kan påverka. Därför är det viktigt att du är så avslappnad, fokuserad och utvilad som möjligt. 

Ibland kommer patienter till oss som av olika anledningar fått ett negativt resultat vid en tidigare undersökning. Det innebär inte per automatik att det inte går att göra ett bra test. Rätt förutsättningar kan påverka resultatet. 

Dessutom kan patienter ha upplevt att dom inte riktigt förstår varför körkortet är i fara och har många frågor.

På vår klinik får du information av ögonläkaren om vad som gäller och vilka förutsättningar du har för att klara Transportstyrelsens krav. Även om resultatet i slutändan är negativt kan det upplevas som viktigt att veta varför testet inte kommer att godkännas och att man åtminstone gjort vad man kunnat.

Translate »