Välj en sida

Synundersökning eller ögonundersökning?

Bör du göra en synundersökning eller en ögonundersökning? Det är stor skillnad, även om begreppen ofta blandas samman och båda är viktiga för en så bra syn som möjligt. 

Ögat är ett väldigt komplext organ. Synen är den funktion, det sinne, som ögat ger oss.

  • Vid ögonläkarens ögonundersökning undersöks organet, hur det mår och om det finns sjukdomar eller förändringar som behöver behandling.
  • Vid synundersökningen undersöks hur bra din synskärpa är och vilka glasögon eller kontaktlinser du behöver för att förbättra den.

Det är två olika undersökningar som utförs av två olika yrkespersoner.

ögonläkare eller optiker

Ögonläkarens undersökning

Ögonundersökningen utförs av en ögonläkare som kan titta in i ögat genom att ge patienten pupillvidgande droppar. En ögonläkare har en medicinsk utbildning med kunskap om organet och sjukdomar.

En ögonläkare kan ställa diagnoser, behandla och skriva ut receptbelagd medicin. Den som har symptom på sjukdomar och besvär ska därför besöka en ögonläkare.

Optikerns synundersökning

Synundersökningen utförs av en optiker som mäter ditt synfel och anpassar glasögon eller kontaktlinser. En optiker med kontaktlinsbehörighet undersöker även ögat ytligt för att se tecken på om kontaktlinserna skadar ögat. Men optiker har inte rätt att diagnostisera sjukdomar eller skriva ut mediciner.

Så skiljer dom sig

En del optiker tar foton av ögonbotten, men det är en läkare som måste göra bedömningen om det finns tecken på sjukdomar eller skadliga förändringar. På samma sätt är det med andra tillstånd i ögat. En erfaren optiker kan ana om patienten har grå starr eller problem relaterade till gula fläcken, men måste då remittera vidare till en ögonläkare som tar det medicinska ansvaret.

Ett exempel på skillnaden: En optiker kan vid synundersökningen ana att patienten har problem med gula fläcken. Men ögonläkaren studerar gula fläcken direkt i mikroskop och har utbildning i att se om det finns skadliga förändringar som kräver behandling.

Omvänt kan ögonläkaren tala om för patienten att denne har skadliga förändringar i gula fläcken och därmed en nedsatt syn. Sedan är det optikerns jobb att hjälpa till att anpassa glasögon som ger patienten maximal synskärpa utefter dom individuella förutsättningarna.

Ett till exempel: Grå starr påverkar synskärpan genom att ljusets brytning förändras i en grumligare lins. Det kommer optikern att märka vid synundersökningen och kan kanske till och med se grumlingar i linsen. Optikern kan till en viss grad justera brytningsförändringen genom att ta fram nya glasögon.

Men optikern behöver skicka patienten vidare till en ögonläkare som ger pupillvidgande droppar och  tittar in i ögat för att bedöma hur omfattande grumlingen är. Ögonläkaren remitterar sedan vidare om det krävs operation.

Jämför med bilen

Du kan jämföra det med bilprovningen och att lämna in bilen för service. Bilprovningen bedömer om bilen är körduglig och kan även rekommendera förbättringar. Genom bilens funktion kan man kanske förstå vad som är fel.

Mekanikern på verkstaden tittar igenom bilens delar, öppnar motorhuven och kan se om någonting är trasigt. Även om funktionen fortfarande är bra går det att se slitage och sådant som kommer att leda till problem längre fram.

Kamremmen och andra slitdelar ska helst bytas i förbyggande syfte för att undvika problem. Väntar man tills den går sönder behöver den naturligtvis bytas, men motorn kan också skadas permanent genom dåligt förebyggande underhåll.

På samma sätt har ögonläkaren större möjligheter att arbeta förebyggande och kan se sådant som på sikt kommer att orsaka problem med din ögonhälsa. Ögonläkaren kan även sätta igång behandling av sjukdomar, ordinera mediciner och remittera dig vidare om det krävs utredningar eller operation.

Vi tycker att det är konstigt att många ser det som helt naturligt att betala tusenlappar för årlig service på bilen, men kanske aldrig gör en förebyggande undersökning av sina ögon.

Både ögonundesökning och synundersökning behövs

Både ögonundersökningen av ögonläkare och synundersökningen av optiker behövs för att du ska se bra. Friska ögon och medicinsk säkerhet är första steget, men sedan är det också viktigt med rätt glasögon. En ung och frisk person behöver inte gå till ögonläkare, men du som har olika problem med ögonhälsan bör välja Medicinsk Optik och undersökas av ögonläkare i första hand.

Det viktigt att rätt person gör rätt jobb. Det är inte ovanligt att patienter kommer till kliniken och tror att dom regelbundet undersökt sina ögon eftersom dom gått till optiker i många år, även om optikern inte har den kunskap och dom verktyg som krävs för att diagnostisera och undersöka den totala ögonhälsan.

Ett stort problem är att ögonläkare är otillgängliga och det är svårt att boka en tid. Det finns också en missuppfattning om att man måste ha kännbara problem för att gå till ögonläkaren trots att det är viktigt med regelbundna, förebyggande, kontroller.

Optiker däremot är det mycket lättare att få en tid hos och därför kommer patienter som egentligen borde kontrolleras av en ögonläkare först.

Kort sagt är både ögonundersökningen och synundersökningen viktiga. Men det är också viktigt att förstå skillnaden.