Rinnande ögon

Sammanfattning:

Rinnande ögon kan vara en fas av torra ögon dvs innan man får riktigt torra ögon kan gå denna fas i flera år med rinnande ögon. Man brukar säga torra ögon kan gråta!

Kortsagt kan rinnande ögon ha följande orsaker:

-Dåligt fungerande tårfilm (Tårskikt).

-Ögonlockens anatomi.

-Problem med ögats dräneringssystem.

Av dessa är dålig fungerande tårfilm vanligaste orsaken och den allra vanligaste orsaken till utveckling av torra ögon.

Den allra vanligaste orsaken till dålig och ostabil tårfilm är dålig fungerande fettproducerande körtlar. Tillståndet kallas MGD.

Behandlingen kan variera beroende på anledningen och det kan vara från omhändertagande av MGD till kirurgiska åtgärder.

Rinnande ögon

Rinnande ögon har ofta samma orsaker som torra ögon. Många har det väldigt besvärligt med ögon som inte slutar rinna. Särskilt jobbigt är det när klimatet blir kyligare och det är blåsigt ute.

Problemen kanske börjar i mindre skala, men tilltar med stigande ålder. Det är hanterbart i början, men till slut kan det vara så illa att du ständigt går med en servett för torka tårarna. Det kan ge utslag och irritation även runt ögonen.

Till oss kommer även patienter som har det så jobbigt att det är svårt att umgås i sociala sammanhang. Men vänta inte så länge på att söka hjälp. Ju tidigare du börjar behandla, desto bättre.

ständigt rinnande ögon

Kanske har du hört uttrycket ”torra ögon gråter”? Att rinnande- och torra ögon beror på samma sak kan såklart låta märkligt, men det har bra förklaringar. Rinnande ögon kan vara ett förstadium av torra ögon.

Det ska sägas att ögonen kan rinna av olika orsaker som:

  • Dåligt fungerande tårfilm.
  • Ögonlockens anatomi.
  • Problem med ögats dräneringssystem.

Här fokuserar vi först och främst på den översta punkten som är den vanligaste orsaken hos patienter som söker till oss för rinnande ögon.

Dålig tårfilm kan inte skydda ögat

När du blinkar ska det dras ut en tårfilm över ögat. Tårfilmen har flera viktiga funktioner för att hålla ögat rent och friskt. Den skyddar också den väldigt känsliga hornhinnan.

Om tårfilmen inte håller ihop, utan istället spricker upp mellan blinkningarna så lämnas hornhinnan utan skydd mot väder och vind. Hos de som fortfarande kan producera tårar, ökar den basala tårproduktionen via ökad aktivitet i den neurologiska regleringen av tårproduktionen. Det blir en överproduktion av tårar, som ett naturlig försvarsmekanism och ögat rinner i och med att dräneringen av tårfilmen klarar inte av ta hand om den befintliga tårvolymen.

Av samma orsaker som vid torra ögon så är det ofta inte något större fel på tårproduktionen. Problemet ligger i att tårfilmen håller för dåligt kvalitet. Den klarar helt enkelt inte av att göra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt.

Orsaken till dålig tårfilm

Dålig tårfilm är som dåligt blandade såpbubblor. Det saknas inte vätska, men dom spricker för tidigt. Hur mycket vatten du än häller på kommer såpbubblorna att spricka.

När det gäller såpbubblor kommer du sluta fylla på med vatten när det inte löser problemet. Men när det gäller tårfilmen är det ett automatiskt system som reagerar.

För att tårfilmen framför ögat ska kunna hålla ihop krävs en lättflytande olja som produceras i små körtlar längs ögonlockskanterna. Oljan bildar det yttersta skiktet i tårfilmen och produceras i dom meibomska körtlarna.

Av olika orsaker kan körtlarna täppas igen, eller på andra sätt gå ned i funktionsnivå och produktivitet. Till exempel diagnosen MGD eller kronisk ögonlockinflammation kan ligga bakom. Många gånger är det flera samverkande faktorer.

Konsekvensen blir att tårfilmen inte klarar av att hålla ihop mellan blinkningarna.

Det här sker inte över natten, utan är en process som tar tid, ofta över många år. I början märker man det kanske inte ens, eller besväras i alla fall inte. Vi har även en förmåga att adaptera till långsamma försämringar, vilket gör att du kanske inte märker att ögonen mår lika bra längre.

Även om du tycker att det plötsligt har uppstått är det normalt sett en process som tagit tid, men att någon specifik händelse har triggat igång besvären. Eller som har gjort att besvären går från hanterbara, till väldigt jobbiga.

Det innebär att det kan vara ganska svårbehandlat när man söker vård. Oljan i meibomska körtlarna kan ha stelnat och täppt igen öppningarna. Hela körteln kan ha ändrat i form. Då blir det svårare att få igång produktionen.

Det finns behandlingar för rinnande ögon, vilket vi kommer till längre ned.

Andra orsaker till rinnande ögon

Dåligt fungerande tårfilm som vi berättade om ovan är den vanligaste orsaken till rinnande ögon, men inte den enda.

Det kan också vara problem med ögonlocken som inte sluter riktigt tätt. Då blir det som dåligt fungerande vindrutetorkare som inte skrapar bort vätskan.

En annan orsak kan vara att ögats dräneringssystem inte fungerat som det ska. När inte tårarna rinner undan fylls ögat så att det rinner över kanten istället.

Vad kan man göra åt rinnande ögon?

När det gäller dåligt fungerande tårfilm och meibomska körtlar är det samma undersökningar och behandling som för torra ögon. Det gäller att hålla ögonlockskanterna rena och friska.

Meibomska körtlarna behöver tömmas på sitt innehåll och stimuleras att öka produktionen. Det har vi olika behandlingar för och även olika produkter för att ta hand om ögonlockskanterna på bästa sätt.

Motiverade patienter får normalt sett bättre resultat eftersom vi lär ut rutiner och instruerar i tekniker för att ta hand om sina ögon.

Om det är något som behöver justeras med ögonlocken kan det krävas ett plastikkirurgiskt ingrepp. I dessa fall remitteras patienten vidare.

Ofta är det ett mindre ingrepp som finansieras av den offentliga vården. För att undvika långa köer kan vi ibland rekommendera kliniker på närliggande landsting.

Om avrinningen är problemet kan tårpunkter behöva öppnas upp. Eventuellt kan vi göra det på vår klinik. I annat fall remitteras patienten vidare.

Har du några frågor är du välkommen att skicka ett kontaktformulär eller ringa direkt på 031-78 78 080. Du kan boka tid utan remiss.