Synen och ögonhälsan

En bra syn och god ögonhälsa går hand i hand. Ögat är ett väldigt avancerat organ och det är mycket som ska fungera för att du ska se bra.

Synen är den funktion, eller det sinne, som skapas med hjälp av ljus, ögat, synnerven och olika delar av hjärnan. Den är på många sätt väldigt viktig för oss och utan en funktionell syn blir det svårt att klara vardagen.

En så stor del som 80 procent av informationsinhämtningen från vår omgivning är relaterad till synen. Permanent nedsatt syn kan påverka livskvaliteten mycket och kan leda till nedstämdhet eller depression.

Friska ögon är en viktigt förutsättning för synen, men det är inte helt enkelt att säga vad bra syn är. Den ger oss nämligen många olika fantastiska egenskaper och den ska fungera i olika ljusförhållanden, i alla möjliga miljöer och under ett långt liv.

Här kan du läsa en enkel förklaring av hur synen fungerar.

Olika aspekter av en bra syn

För att bättre förstå vilka krav som ställs på en bra syn pratar vi om nio olika aspekter av syn. Synskärpan som optikern undersöker när det är dags för nya glasögon är visserligen viktig, men bara en del av en bra syn. Även den påverkas olika mycket hos olika personer av miljön och ljusförhållandena.

Synen ska kunna växla från dagsljus till mörker, uppfatta vad som händer i din omgivning och att se skönheten i olika färger. Den ska ge dig förmågan att bedöma hastigheten på en bil när du ska gå över gatan och följa flugans rörelse i rummet. Egenskaper som berikar vårat liv och som vi tar för självklara när allt är som det ska.

Ögat är en del av vår kropp och påverkas av vårt allmänna hälsotillstånd. Sjukdomar och mediciner, som inte direkt har med ögat att göra kan också ge effekt på synen. Det är också en kroppsdel som kan drabbas av olika problem som smärtar, irriterar eller kliar. Sådant som inte alltid påverkar synen, men gör livet besvärligt.

Sjukdomars inverkan på synen

Ögat kan drabbas av många sjukdomar och skadliga förändringar som påverkar synen på olika sätt.

Den viktigaste riskfaktorn för att drabbas av ögonsjukdomar är åldern. Det är grunden till att vi önskar att fler gick på regelbundna kontroller hos ögonläkare. Dom vanligaste ögonsjukdomarna drabbar stora delar befolkningen förr eller senare:

Alla påverkar dom synen på olika sätt.

För att få så bra syn som möjligt är det viktigt att regelbundet gå på kontroller för att upptäcka sjukdomar tidigt. Även kroniska sjukdomar som inte kan botas, kan många gånger behandlas effektivt och bromsas för att undvika synförlust eller att det blir värre med åldern.

synen med amd och glaucom

Med Medicinsk Optik har du kontroll över din tillståndet i dina ögon för att behålla en bättre ögonhälsa. Det är alltid en ögonläkare som först bedömer ögonen och de medicinska förhållanden när synen blir sämre.

Ålderns påverkan på ögonhälsan

Ögonhälsan och synen påverkas mycket av åldern. Förutom att åldern är den viktigaste riskfaktorn för att drabbas av sjukdomar så förändras ögat mycket med stigande ålder.

Förutom att synen generellt blir sämre får fler ögonsjukdomar och äter mediciner som påverkar synsystemet och minskar reservkapaciteten på äldre dar.

ögonkontroller är viktigt efter 50 år

Mindre försämringar av synsystemet, som en frisk 25-åring utan problem klarar av kan bli besvärliga för en 68-åring som redan har mindre marginaler för en behålla en funktionell syn som inte begränsar livet.

Om fler tog hand om sina ögon tidigare i livet skulle många som faller offer för allvarliga ögonproblem behålla friskare ögon och en bra syn längre i livet.

Translate »