Hornhinnan

Hornhinnan, eller cornea på latin, är den känsligaste delen på hela kroppen. Ingenstans sitter nerverna så tätt. Eftersom den ska vara helt genomskinlig och inte drabbas av infektioner eftersom den inte har några blodkärl.

I och med att hornhinnan inte har egna blodkärl behöver den hjälp av tårfilmen för att få syre och näring. Även kammarvätskan hjälper till med den uppgiften. Vid besvär med torra ögon fungerar ofta inte tårfilmen som den ska, vilket kan ge skador på hornhinnan.

Hornhinnan ska vara helt klar

Hornhinnan bryter ljuset när det kommer in i ögat. Tillsammans med tårfilmen står den för en betydligt större del av brytningen än ögats lins.

Bilden visar ögats yttre delar, även om bland annat ögonlocken spelar en viktig roll för att hålla hornhinnan frisk. Men dom tillhör inte själva ögat i strikt bemärkelse.

Hornhinnan består av flera lager och det yttersta består av epitelceller som omsätts snabbt så att små ytliga sår läker snabbt. Skador på hornhinnan kan påverka ljusets brytning och försämra synen.

Det är också den del av kroppen med störst koncentration av nerver vilket gör det väldigt känslig för beröring, vilket är en skyddsmekanism och gör att den reagerar vid kontakt med omvärlden.

Det är viktigt att tårskiktet fungerar som det ska för att ligga som ett skyddande skikt framför hornhinnan. Utan ett bra tårskikt kan ögat reagera på väder och vind med till exempel ökad tårproduktion.

Vad innebär kärlinväxt?

En frisk hornhinna ska vara kristallklar så att ljuset kan passera fritt. I och med att den inte har egna blodkärl måste den tillföras syre utifrån. En dålig tårfilm gör att hornhinnan kan drabbas.

Kontaktlinser som inte släpper igenom tillräckligt mycket syre gör att hornhinnan inte kan andas som den ska. Då kan konsekvensen bli att kroppen söker andra lösningar och blodkärl börjar växa in över kanten. Kärlinväxt är ett tecken på att ögat inte mår riktigt bra.

Lite kärlinväxt i ytterkanten av hornhinnan påverkar inte synen, men det är viktigt att vara uppmärksam och se signalen.

Olika sjukdomar och tillstånd kan ge inväxter på hornhinnan, vilket inte är bra.