Synens olika aspekter

Synen ska kunna ställa om till mörker när du går från badrummet på kvällen, se om det kommer en cyklist i ögonvrån, följa myggan som surrar i rummet, bedöma avståndet mellan kaffekannan och koppen och se skönheten när träden skiftar färg om hösten.

Det du mäter under en vanlig synundersökning är bara en del av vad en funktionell syn ska klara av.

När du lär dig om synens olika aspekter får du ökad förståelse för vad bra syn faktiskt innebär och hur din syn kan begränsa livet även om du kan läsa dom minsta bokstäverna på syntavlan.

Synskärpan

Synskärpan är synens upplösningsförmåga, att kunna se två punkter intill varandra. Det är synskärpan (visus) man mäter vid en vanlig synundersökning, men det finns mycket som kan påverka den.

Förmågan att se i dagsljus

Det fotopiska seendet gör att vi kan se i dagsljus. Det är i dom förhållandena som vi ser allra bäst och synskärpan är på topp. Under en synundersökningen är det fotopiska seendet påslaget. Men ofta inte i vardagen.

Förmågan att se i dimljus

När ljusnivån sjunker och solen är på väg ned börjar andra nervceller att arbeta jämfört med dom som används i fullt dagsljus. Synskärpan försämras och vi ser inte färger lika klart.

Förmågan att se i mörker

När solen har gått ned och ljuset blir väldigt svagt kopplas mörkerseendet på. Färgerna försvinner, synskärpan går ned och små rörselser blir osynliga. Med åldern tar det allt längre tid att ställa om ögat.

Kontrastseendet

Att kunna uppfatta skillnaden i ljusstyrka i ett objekt mot dess bakgrund är en viktig förmåga som hjälper oss att se i dåligt ljus. Det hjälper oss bland annat att inte snubbla över saker i mörker.

Förmågan att orientera sig

Med hjälp av synfältet ser vi vad som händer runt omkring oss. Med begränsat synfält blir det svårt att röra sig snabbt utan att slå sig. Det är viktigt för förmågan att orientera sig i rummet.

Förmågan att se i 3D

Genom att slå ihop bilderna från två ögon kan hjärnan göra fantastiska beräkningar. Det ger oss viktiga förmågor som att bedöma hastighet och avstånd. Fler får problem när ny teknik gör att vi överanstränger ögonen.

Färgseende

Utan färger blir livet grått. Färgseendet försämras med åldern, men vi märker det inte eftersom det går sakta och vi vänjer oss. Ett bra färgseende är nödvändigt inom vissa yrken.

Förmågan att se rörelser

Att kunna se rörelser kräver avancerade processer på flera ställen i hjärnan. Det är möjligt att bli blind för vissa rörelser, vilket är obehagligt, men svårt att upptäcka.

Translate »