Vad är kontrastseende?

Kontrastseende är förmågan att  kunna urskilja objekt genom att bedöma ljusskillnaden mot dess bakgrund. Det är en viktig aspekt av synen som vi har mycket nytta av, bland annat för att uppfatta hinder när det är mörkt.

svårt att se hinder med dålig kontrast

Om synskärpan mäter upplösningsförmågan, så är kontrastseendet förmågan att skilja mellan olika grader av ljus.

Ett objekt som vi tittar på reflekterar eller sänder ut ljus som varierar beroende på egenskaper som bland annat färg, ytans struktur och material. Det är framförallt viktigt när ljusnivån är låg eftersom hela vår förmåga att se i mörker bygger på denna funktion.

Uttrycket i mörkret är alla katter grå är i den meningen sant. Eftersom vi inte kan urskilja färger med vårt mörkerseende kommer katten istället att uppfattas som grå om bakgrunden är mörkare. Är däremot bakgrunden ljusare kommer katten att uppfattas som svart.

En pall i korridoren eller en trottoarkant kan orsaka problem och fallolyckor på äldre dar. Risken ökar med ett försämrat kontrastseende eftersom kanterna blir diffusa och lätta att missbedöma. Det kan också innebära problem att hacka lök på en ljus skärbräda eller att se om skjortan är ordentligt struken.

Att skära lök med dåligt kontrastseende

En vanlig syntavla har väldigt stark kontrast mellan bokstäverna och dess bakgrund. Men om kontrasten minskar kan en person med dåligt kontrastseende få svårt att urskilja ens den översta raden även om synskärpan (visus) är 100 procent.

Förändringar i synen går ofta ganska långsamt och successivt anpassar man sig. Därför kan kontrastseendet och kontrastkänsligheten gå ned kraftigt utan att du märker det själv. Försämrat kontrastseende kan visa sig genom att man ser suddigare rent allmänt, och speciellt när det är disigt, i starkt solsken eller i dåliga ljusförhållanden.

Sjukdomar och ålder påverkar kontrastseendet

Kontrastseendet är en viktig aspekt av en bra fungerande syn.Sjukdomar och ögonbesvär kan försämra kontrastseendet.

Det är en viktig anledning till att ett besök hos ögonläkare före undersökningen hos optiker kan hjälpa dig att se bättre. Ögonhälsan spelar en stor roll för hur bra du ser.

Diagram för att mäta kontrastseende

Ett sätt att mäta kontrastseendet är att låta patienten läsa bokstäverna i ett diagram med gradvis minskande kontrast. Det finns även mer sofistikerade tester.

Åldern har en stark påverkan på kontrastseendet, som blir betydligt sämre ju äldre vi blir. Jämfört med en 20-åring har en 65-åring bara 30 procent kvar av sitt kontrastseende!

Vanliga sjukdomar som kan påverka kontrastseendet är grå starr, åldersförändringar i gula fläcken eller diabetes. Andra exempel på sådant som kan ha negativ påverkan på kontrastseendet är refraktiv kirurgi, rökning, optikus neurit och ärfliga sjukdomar som retinitis pigmentosa.

Glasögon med gulfilter höjer kontrasten

Det är faktiskt möjligt att öka kontrastseendet genom att sätta filter i glasögonen.

Det gula filtret är kontrasthöjande och vi rekommenderar regelbundet äldre personer att överväga filterglas.

För dig som kör bil i mörker och drabbas av bländning är det också ofta skönt.