Vad är mörkerseende?

Vi använder vårt mörkerseende när det är väldigt svag ljusnivå. Det är andra synceller som arbetar jämfört med när det är dagsljus.

Vi kan inte längre använda tapparna som vi använder till viss del i skymningsljus, utan det är istället stavarna som fångar upp våra synintryck. Det innebär att vi inte längre kan se detaljer, små rörelser och inte kan urskilja färger.

Mörkerseende kallas även för skotopiskt seende. 

Dåligt mörkerseende kan ställa till det

Ålder och sjukdomars påverkan

Ålder och ögonsjukdomar gör att mörkerseendet påverkas och det blir svårare att växla mellan mycket och lite ljus. Omställningen tar tid och det tar längre tid ju äldre vi blir. Uppe på en mörk vind kan det innebära en risk. Det är lätt att snubbla och slå sig om man inte är medveten om hur dålig syn man faktiskt har i den situationen.

En mycket vanlig ögonsjukdom som grå starr gör att mindre ljus kommer in i ögat och mörkerseendet blir sämre.

Mörkerseendet försämras även på naturlig väg med åldern bland annat eftersom pupillen blir väsentligt mycket mindre. Hålet för ljuset att ta sig in blir helt enkelt mindre.

Pupillens storlek minskar med åldern

Andra förändringar som har negativ effekt på mörkerseendet är förändringar i hornhinnan. Antalet nervceller blir färre. Men det kanske allra viktigaste är en minskad kontrastkänslighet med stigande ålder.

Riskfyllda situationer

Att du har perfekt syn när du sitter hos optikern och tittar på syntavlan under en synundersökning säger ingenting om hur du ser när det är mörkt. Medvetenhet om hur bra mörkerseendet är kan vara avgörande för att undvika farliga situationer.

Så drabbas mörkerseendet

Dåligt mörkerseende kan göra att det blir svårt att köra bil om kvällarna. Det ökar också risken för fallolyckor, framför allt om man växlar mellan starkt ljus och mörker. En vanlig situation är när man går på toaletten på natten, släcker ljuset och går ut i korridoren. Då är risken för fallolyckor hög eftersom man kan bli mer eller mindre blind innan ögonen vant sig.

Genom att välja Medicinsk optik blir du undersökt av en ögonläkare när din syn försämras. Du kan då få information om hur synen påverkas av naturliga faktorer, men även ta hand om tillstånd eller sjukdomar i ögat som ger dig nedsatt mörkerseende.

Du kan också få hjälp med glasögon som har gulfilter som förbättrar mörkerseendet.