Vad är synfält?

Synfältet är en väldigt viktig egenskap av synen som gör att vi kan orientera oss i rummet. Det gör att vi uppfattar vad som finns omkring oss utan att tänka på det.

Med ett begränsat synfält kan vi visserligen se vad som händer framför oss, men utan synfält blir det som att vistas i en tunnel.

Som att se i en tunnel

Hela tiden kommer information till hjärnan via synfältet: “Det kommer en cyklist snett bakom mig”, “solen går i moln utanför fönstret” eller “min fru sitter och pillar på mobilen bredvid mig i soffan”. Det är sådant som sker i vår omvärld utan att vi tittar rakt på det.

Utan synfältet begränsas vår information kraftigt och det ställer till problem eftersom vi använder den hela tiden. Allra viktigast är det när vi är i rörelse och rör oss snabbt.

Tänk dig att du är nere på stan där det är fullt av folk på gatan. Överallt finns det hinder som det gäller att ta sig förbi. Genom att hjärnan hela tiden registrerar informationen kan du kryssa mellan alla människor smidigt.

Vikten av ett bra synfält

Men vad händer om synfältet inskränks kraftigt? Då blir det plötsligt komplicerat att röra sig på samma gata.En gata med dåligt synfält

Du ser inte vad som händer runt omkring dig och utan informationen går det inte att undvika hindren. Det stöter i folk hela tiden och trafiken du hade koll på genom synfältet blir en stor fara. Enda sättet att få information är att röra på huvudet. Att skynda sig fram i trängseln blir mer eller mindre omöjligt.

Även om synskärpan är perfekt har du i det fallet svåra problem med din syn som gör livet komplicerat. Det är helt enkelt olika aspekter av synen som båda är väldigt viktiga. Begränsningar i synfältet är också en vanlig orsak till indraget körkort.

Hur stort är synfältet?

Längst bak i ögat sitter näthinnan som innehåller miljontals synceller som fångar upp ljuset, omvandlar det till elektriska signaler, inleder bearbetningen av informationen och skickar den vidare till hjärnan via synnerven. I hjärnan fortsätter bearbetningen av informationen som omvandlas till synintryck. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Mitt på näthinnan sitter gula fläcken där koncentrationen av synceller är störst. Mitt i gula fläcken sitter fovea där som ger oss vår allra skarpaste syn i det centrala synfältet. Det är gula fläcken som ger oss vår centrala syn där vi ser som skarpast, men hela näthinnan är viktig för att ge oss synfält. Däremot blir synskärpan svagare ju längre ut i periferin ett objekt hamnar.

Varje öga har sitt eget synfält och dom båda ögonens synfält överlappar varandra till stor del vilket ger oss ytterligare en aspekt av syn. Man delar in synfältet i perifert och centralt.

Ska man läsa en bok räcker kanske det centrala synfältet för att följa texten. Det samma gäller för att läsa bokstäver på en tavla under en synundersökning hos optikern. Däremot räcker det inte för att synen ska ge oss dom egenskaper vi behöver i vardagen som vi pratade om tidigare.

Med begränsingar i synfältet kan det vara direkt farligt att köra bil eftersom faror blir osynliga och reaktionstiden blir för stor när vi inte ser objektet förrän det befinner sig framför oss. Synfältsbortfall är därför en vanlig orsak till indraget körkort och kan vara svårt att acceptera för en patient som ser skarpt och inte ens behöver glasögon.

Sjukdomar som begränsar synfältet

Den vanliga ögonsjukdomen grön starr kan med tiden ge ett väldigt begränsat synfält. Den förstör ganglionceller, vars utlöpare bildar synnerven. Synnerven har en väldigt viktig funktion av som transportsystem av synsignaler till hjärnan. När nervcellerna förstörs förändras nervens form, vilket är en viktig sak att titta på för att upptäcka grön starr.

ogats transportsystem

Ett stort problem är att även om synfältet förstörs kan det ta många år innan patienten själv märker det. Det är nämligen oftast det perifera synfältet som förstörs först, alltså ute i kanterna där det är svårt att upptäcka.

Om bara ena ögat sjukt och synfältet påverkats inom det gemensamma synfältet för båda ögonen så blir det svårt att upptäcka defekterna i och med att det friska ögat kompenserar för defekterna.

Ibland är synfältet så illa däran att balansen påverkas, fortfarande utan att patienten vet att synfältet är delvis förstört. Problemen relateras inte alltid till ögonen. Det är något man främst ser hos patienter med två påverkade ögon.

En annan vanlig sjukdom är åldersrelaterade förändringar i gula fläcken. Men den sjukdomen förstör syncellerna i det centrala synfältet. Patienten blir aldrig blind i den meningen att det blir helt mörkt, eftersom det perifera synfältet inte påverkas. Men det kan vara väldigt besvärligt när synen blir suddig i den mest centrala delen av synfältet.

Det finns flera andra sjukdomar och tillstånd som påverkar synfältet i mer eller mindre grad som diabetes, lokala näthinneinfarkter, tumörer och näthinneavlossningar. En allvarlig ärftlig sjukdom som påverkar synfältet mycket kraftigt är retinitis pigmentosa.

Hjärnblödningar eller infarkter kan också påverka synfältet. Men det sker på ett annat sätt än sjukdomar i ögat.

Test av synfältet

Synfältet har viktiga funktioner, men det är inget man testar under en vanlig undersökning hos ögonläkaren. Anledningar till att undersöka synfältet närmare kan vara att patienten drabbats av en stroke eller som en del av undersökningen för att utreda patienter som misstänks ha grön starr.

Synfältsdefekter

Exempel på olika typer av synfältsbortfall orsakat av grön starr.

Det kan också vara ett krav från Transportstyrelsen för att få behålla körtkortet för personer som av olika anledningar misstänks ha ett begränsat synfält. Då är det centrala synfältet viktigast, men också att det inte finns blinda fläckar som inte täcks av något av ögonen.

Ett sätt att testa synfältet är genom så kallad perimetri. Patienten sitter då bakom en apparat och trycker på en knapp när det dyker upp ljuspunkter i olika delar av synfältet.

Vill du boka ett test av synfältet är du välkommen att ta kontakt med oss.

Translate »