Åldersförändringar i gula fläcken (AMD)

Åldersförändringar i gula fläcken eller AMD (Age-Related Macular Degeneration) drabbar många äldre och påverkar den centrala synen, alltså vår skarpaste syn mitt i synfältet när nervcellerna bryts ned och tappar sin funktion.

När man blir äldre minskar antalet nervceller naturligt, det är en process som alla drabbas av. Det kan också uppstå skadliga förändringar som visserligen nästan alltid kommer med högre ålder, men inte är en del av den naturliga processen.

Mitt på näthinnan sitter gula fläcken, eller makulan, där koncentrationen av nervceller som kallas för fotoreceptorer är som allra störst. Det är dom cellerna som vi använder när vi vill se detaljer i det objekt vi fokuserar på som ett ansikte eller texten i en bok.

Så ser du med åldersrelaterade förändringar i gula fläcken

Sjukdomen gör dig inte inte blind i den bemärkelsen att allt blir svart. Men det är den vanligaste orsaken till legal blindhet, det vill säga att synskärpan är så dålig att det blir väldigt svårt att klara vardagen.

Förhoppningsvis går det inte så långt, men sjukdomen kan ändå få en stark inverkan på livskvaliteten eftersom den centrala synen är så viktig både för aktiviteter och det sociala livet.

Kontroller viktiga även om behandling inte finns

Även om du har fått en diagnos så finns det ingen bra behandling på sjukhuset. Men det är ändå viktigt att se till att regelbundet kontrollera din AMD eftersom den kan förändras.

Det finns två varianter av åldersförändringar i gula fläcken: Den torra- och den våta varianten:

  • Den torra varianten av den åldersrelaterade degenerationen i gula fläcken har ett långsamt förlopp och synen försämras sakta.
  • Den våta varianten är betydligt mer dramatisk och du kan förlora mycket syn på kort tid om du inte får behandling.

Det är anledningen till att patienter med sjukdomen rekommenderas att besöka ögonläkare om synen blir sämre och inte gå till optikern. Efter undersökningen hos ögonläkaren kan optikern hjälpa till med glasögon som ger så bra synskärpa som möjligt efter förutsättningarna.

En duktig optiker kan förstå om du sannolikt har skadliga förändringar i gula fläcken, men det är bara ögonläkaren som kan ställa en diagnos.

Patienten får pupillvidgande droppar som gör det möjligt att titta direkt på gula fläcken i mikroskop.

Där sitter gula fläcken i ögat

Hur påverkas synen?

Den torra varianten av AMD är klart vanligast och drabbar var femte svensk mellan 65-75 år, men är ovanlig i yngre åldrar. Förutom åldern ökar risken att drabbas av rökning, högt blodtryck, övervikt och ärftlighet.

När du har den torra varianten av sjukdomen bryts nervcellerna sakta ned och du tappar syn. Det innebär att du kan få sämre synskärpa och att bokstäver faller bort när du läser. Det kan också påverka upplevelsen av färger och avståndsbedömningen.

Torra och våta varianten av åldersrelaterade förändringar i gula fläcken

Den torra varianten (vänster) och den våta (höger) i mikroskop. Foto: NEI, CC BY 4.0

Ungefär 85 procent av dom som drabbats av åldersrelaterade förändringar i gula fläcken har den torra varianten. Men den kan omvandlas till den våta varianten och då kan det gå snabbt.

Det kan bildas blodkärl bakom näthinnan och om det läcker ut blod eller vätska skadas gula fläcken. Om den torra varianten gör att delar av en linje faller bort, så gör den våta varianten att linjerna böjs eller att det bildas en suddig mörk fläck mitt i synfältet. I värsta fall kan det handla om dagar innan stora delar av synen förstörs.

Längre ned visar vi hur du kan kan se det genom ett enkelt test kallat Amsler Grid.

Vad kan man göra?

Den torra varianten har visserligen ett långsamt förlopp, men kan inte botas. Därför erbjuder ofta inte den offentliga sjukvården regelbundna kontroller av den som har sjukdomen.

Däremot finns det en del du kan göra för att försöka bromsa sjukdomsförloppet. Två omfattande amerikanska studier (AREDS och AREDS2) har visat att kosttillskott kan bromsa utvecklingen för ungefär var femte person.

Det är även viktigt att använda skyddsglasögon för att undvika starkt solljus och UV-ljus som påskyndar nedbrytningen av syncellerna. Du som opererats för grå starr behöver vara extra försiktig eftersom den konstgjorda linsen som satts in inte ger samma skydd som en naturlig lins och bör inte gå i solen utan solglasögon eftersom det kan påskynda processen.

Om du utvecklar den våta varianten av AMD är det bråttom att komma under behandling för att undvika synförlust. Det finns bra behandling med mediciner som sprutas direkt in i ögat.

Behandlingen är kostsam, men betalas av den offentliga sjukvården. Med den våta varianten av åldersrelaterade förändringar i gula fläcken är du en prioriterad patient och kommer snabbt i behandling. Men det gäller söka vård i tid.

Det pågår forskning för att ta fram mer effektiva läkemedel mot AMD eftersom sjukdomen blir allt vanligare med en åldrande befolkning.

Hålla sjukdomen under kontroll

Det är viktigt att hålla sjukdomen under kontroll. Förutom kontroller hos ögonläkare finns det även ett test du kan göra regelbundet själv.

Ett test av gula fläcken du kan göra själv

Ett enkelt sätt är att sätta upp ett rutnät kallat Amsler Grid på kylskåpet och studera det en gång i veckan. Klicka här för att ladda ned Amsler Grid som en pdf att skriva ut.

Det är viktigt att inte göra testet direkt från skärmen eftersom dimensionerna blir fel.

varianter av amd i amsler grid

  • Om fläckar i rutnätet faller bort indikerar det att du kan ha den torra varianten.
  • Om du å andra sidan upplever böjda eller förvrängda linjer kan den torra varianten vara på väg att omvandlas till den våta varianten och du behöver söka vård.

Viktigt med regelbundna kontroller hos ögonläkare

Om du har åldersrelaterade förändringar i gula fläcken är det viktigt att gå på ögonläkarkontroller så att den inte omvandlas till den våta varianten. Men det är också extra viktigt att ditt öga i övrigt är friskt eftersom du redan drabbats av en synnedsättning. Det innebär att din reservkapacitet är begränsad.

Säg att du har problem med torra ögon som ger extra suddig syn läggs det på försämringarna du redan har. Då gäller det att ta hand om det som kan behandlas.

Besök hos bara optikern är inte tillräckligt eftersom det inte är optikerns jobb att ställa en diagnos. Till en början kanske förändringarna inte ens påverkar den uppmätta synskärpan om dom inte börjar i det mest centrala synfältet.

Translate »