Så påverkar diabetes ögonen

Diabetes är en systemsjukdom som även påverkar ögonen. En diabetiker bör vara extra uppmärksam och ta synförsämringar på allvar eftersom sjukdomen kan påverka ögat på flera olika sätt.

Diabetes påverkar hela kroppen även om det inte är en ögonsjukdom i sig. Däremot finns det specifika tillstånd i ögat som främst drabbar diabetiker.

diabetes påverkar ögonen och hela kroppen

Diabetes ökar även risken för vanliga ögonsjukdomar som kan drabba alla. Därför är risken större för en diabetessjuk att synförsämringar kan beror på till exempel grön starr (glaukom) eller grå starr (katarakt).

En diabetiker som ska köpa glasögon behöver också ta hänsyn till blodsockret eftersom det påverkar synskärpan. Dessutom bör en diabetiker använda kontaktlinser mycket mer varsamt eftersom risken är större att drabbas av komplikationer och skador på hornhinnan.

Kort sagt finns det starka skäl för en diabetiker att välja Medicinsk Optik och börja med en undersökning hos ögonläkare om synen försärmas. Det finns mycket som kan hända med ögat som inte framkommer vid en vanlig synundersökning hos optikern.

Här kommer vi gå igenom hur diabetes påverkar ögonen på olika sätt.

Diabetesretinopati – blödningar på näthinnan

Diabetiker riskerar att drabbas av blödningar på näthinnan som sitter längst bak i ögat. Det är på näthinnan som syncellerna sitter som omvandlar ljuset till synsignaler och skickar dom vidare till hjärnan.

Sjukdomen förändrar blodkärlen i näthinnan som är känslig för högt blodsocker. Det innebär att det kan uppstå små blödningar och svullnader, kallat diabetesretinopati.

öga med diabetesretinopati som ger blödningar på näthinnan

Mitt på näthinnan sitter gula fläcken där vi har som flest synceller och som ger oss den centrala synen mitt i synfältet. Om det blir en svullnad i gula fläcken blir synen sämre.

Liksom för andra ögonsjukdomar kan diabetesretinopati uppstå utan att du får symptom till en början. Dom flesta diabetiker drabbas förr eller senare av förändringar i näthinnan på grund av sjukdomen, men risken ökar ju längre man har haft diabetes.

Därför har den offentliga sjukvården rutiner för att undersöka diabetespatienter som kallas till ögonbottenfotografering i förebyggande syfte. Däremot kan långa kötider göra att kontrollerna drar ut på tiden.

Eftersom skadliga förändringar kan behandlas innan dom ger skador på synen är kontrollerna viktiga och om du inte kallas är bör du se till att ändå bli undersökt av ögonläkare.

Om näthinnan skadas och blodkärlen inte fungerar kan det bildas nya blodkärl av dålig kvalitet som spricker lättare. Blodet kan komma ut i glaskroppen och skapa grumlingar som ser ut som sotflagor i synfältet.

blödningar i glaskroppen hos en diabetiker

Blodsockret påverkar synskärpan

En viktig faktor för diabetiker som ska köpa nya glasögon är blodsockrets påverkan på synskärpan. Förändringar i blodsockret innebär att brytningen påverkas och därmed synen.

När blodsockret stiger ökar koncentrationen av socker i kammarvätskan och i linsen. Det i sin tur gör att brytningsindex stiger, vilket gör att närsyntheten ökar.

Blodsockret påverkar styrkan på glasögon

När ljuset kommer in i ögat ska det fokuseras på rätt ställe på näthinnan. Om brytningen är felaktig och ljuset hamnar för långt fram, för långt bak eller på fel ställe blir synskärpan dålig, men det kan justeras med hjälp av ett par glasögon eller kontaktlinser.

Om brytningen förändras när blodsockret går upp och ned kommer glasögonen att fungera sämre. Eftersom en diabetiker har ett instabilt blodsocker blir det svårare att hitta ett par bra glasögon som inte kan följa förändringarna. Ju svajigare blodsocker, ju svårare blir det det.

Har man ofta ett högt blodsocker, men gör sin synundersökning när det är normalt och får sina glasögon efter det värdet så kommer du att se suddigare så fort blodsockret skjuter i höjden.

För att det ska bli så bra som möjligt är det viktigt att ta hänsyn till blodsockernivån i samband med köp av nya glasögon. Eftersom ditt blodsocker, både nivån och variationerna, är individuellt för just dig bör detta kontrolleras i samband med synundersökningen.

Om man inte gör det är risken uppenbar att du får glasögon som du inte blir särskilt nöjd med.

Viktiga att ta med långtidsvärdet i beräkningen

För att en diabetiker ska kunna få rätt glasögon är det viktigt att ta med i beräkningen, både blodsockret för stunden och det långsiktiga blodsockret.

Genom att känna till långtidsvärdet (HBANC) kan man bedöma om blodsockernivån ofta är lite högre och därmed hitta ett par glasögon som är lämpliga för det.

Ju stabilare blodsockret ligger, ju bättre glasögon går det att få. En diabetiker kommer alltid att svårare att hitta bra glasögon. Men utan att veta någonting om blodsockervärdena blir det en chansning.

Diabetes och kontaktlinser

Kontaktlinser och diabetes är inte en särskilt bra kombination. Risken för infektioner och skador på hornhinnan ökar. Det ger större problem med torra ögon och kärlinväxt.

För en diabetiker är det större risk att bära kontaktlinser än för andra. Ett högt långtidsvärde (HBANC) för blodsockernivån gör att det inte är lämpligt att bära kontaktlinser.

Om du är diabetiker och ändå bär kontaktlinser bör du vara extra noga med att gå på kontroller. Det bästa är att välja Medicinsk Optik och gå till en ögonläkare regelbundet som undersöker både det yttre ögat och andra delar av ögat som kan påverkas av sjukdomen.

Ökad risk för vanliga sjukdomar

Diabetes innebär också en ökad risk för ögonsjukdomar som kan drabba alla. Den ökade risken innebär att en synförsämring hos en diabetiker med större sannolikhet beror på något som behöver undersökas och åtgärdas av ögonläkare. Det är ytterligare ett skäl för en diabetiker att inte gå till en vanlig optiker utan att först undersöka sig hos ögonläkare.

Bilden visar hur grå starr (till vänster) och grön starr (till höger) påverkar ögat. Två vanliga ögonsjukdomar som drabbar stora delar av befolkningen generellt.

diabetes ökar risken för glaukom och grå starr

Diabetes och grön starr

Grön starr är en allvarlig ögonsjukdom som förstör synnerven. Det tar ofta långt tid att få symptom trots att sjukdomen sakta förstör synfältet, skador som inte kan repareras.

När ögat fylls på med kammarvätska gäller det att lika mycket vätska rinner undan, annars ökar trycket i ögat. Om inte avloppet i kammarvinklarna fungerar som det ska blir det obalans i systemet. Diabetiker kan drabbas av en ovanlig variant av glaukom där blodkärl och en hinna växer in i kammarvinklarna så att utflödet blockeras.

Många som drabbats av grön starr får sin diagnos alldeles för sent, man räknar med att 40 procent av alla som har sjukdomen inte vet om det.

Grå starr är vanligare hos diabetiker

Grå starr är en väldigt vanlig ögonsjukdom som drabbar dom flesta äldre genom att linsen grumlas. Diabetes ökar risken att få grå starr och ökar även risken att drabbas i tidigare ålder.

Grå starr gör att synen försämras på olika sätt. Synen kan bli suddigare, färgerna gulaktiga, mörkerseendet och kontrastseendet sämre, eller orsaka bländinng. Även om du har symptom som är typiska för grå starr är det viktigt att veta att det verkligen är grå starr som står för hela synförsämringen.

Eftersom diabetes kan drabba ögat på olika sätt är det extra viktigt för diabetiker att få sin diagnos av ögonläkare. En optiker kan inte undersöka ögat och bedöma om det finns andra tillstånd, orsakade av diabetes, med i bilden.

Operation av grå starr är väldigt vanligt och normalt sett är det en enkel och oproblematisk operation, men det är viktigt att undersöka att det inte finns några komplikationer orsakade av diabetes som behöver behandlas innan det är aktuellt med operation.

Boka tid för undersökning

Är du diabetiker och vill boka tid hos ögonläkare är du välkommen att ringa oss på 031-713 98 31 eller skicka ett meddelande, så ringer vi upp. Du behöver ingem remiss för att besöka oss.