Välj en sida

Så påverkar grå starr din syn

Grå starr, eller katarakt, är en besvärlig sjukdom som drabbar dom flesta förr eller senare med stigande ålder. Linsen i ögat blir grumlig och det påverkar din syn. Därför är det viktigt att ta reda på om du har grå starr och i vilken omfattning om synen blir sämre och du börjar komma upp i åren.

En ögonläkare kan ställa en diagnos och rådgöra med dig hur din grå starr påverkar dig. Är det aktuellt med en operation kan ni diskutera vad det innebär och vad du bör tänka på.

Därför påverkas din syn av grå starr

Du kan drabbas på lite olika sätt av grå starr, men det är vanligt att du börjar se suddigare. Linsen släpper igenom mindre ljus vilket gör att även mörkerseendet försämras.

Grå starr kan även orsaka bländning. När ljuset träffar en viss punkt i linsen från en specifik vinkel bryts det kaotiskt i ögat. Det kan vara farligt i trafiken och därför är det viktigt att vara medveten om sina synproblem.

öga med och utan grå starr

När linsen gulnar påverkas färgseende. Färgerna blir gul- eller brunaktigare och svagare. Det kan däremot vara svårt att märka eftersom det är en process som tar tid, det kan handla om flera år. Så man hinner vänja sig och tror att färgerna man ser är dom samma man alltd har sett. Om du bara har grå starr på ett öga går det att se skillnaden.

orangea tomater av grå starr

Åldersrelaterad grå starr är klart vanligast, men det finns andra former och drabbar inte bara äldre. Sjukdomen kan även vara medfödd. Däremot drabbas fyra av fem av någon form av linsgrumlingar efter 75 år.

Om du misstänker att du har grå starr

Hur snabbt grå starr utvecklas är individuellt och kan ta från ett par månader till flera år. Dina ögon kan även drabbas i olika grad och olika mycket.

Din optiker kan misstänka grå starr och kan se grumlingarna i linsen, men för att ställa en diagnos behöver du träffa en ögonläkare. Ögonläkaren kan ge patienten pupillvidgande droppar för att undersöka linsen noggrannare.

Även om du har grå starr är det inte säkert att det ensamt förklarar att synen blir sämre. Det kan finnas andra bakomliggande orsaker till synförsämringen som en optiker eller allmänläkare inte kan hitta. Därrför är det viktigt att göra en ordentlig undersökning hos ögonläkare.

Är du osäkert på hur undersökningen hos ögonläkare och optiker skiljer sig åt kan du läsa mer här.

Vanliga symptom på grå starr

Grå starr kan upplevas på olika sätt, men vanliga symptom kan vara:

 • Att du ser suddigare
 • Du upplever gulaktigare och brunare färger, som i exemplet med tomaterna
 • Sämre mörkerseende när mindre ljus kommer in i ögat
 • Dubbelseende
 • Bländning och känslighet för starkt ljus

lins med och utan grå starr

Hur din grå starr sitter, hur utvecklad den är och hur ditt liv ser ut är viktiga faktorer för hur den påverkar dig. Det finns både objektiva aspekter, alltså vad en ögonläkare och optiker kan se, och subjektiva aspekter, alltså hur du själv upplever dina besvär.

Operera grå starr eller inte operera?

Är du yrkeschaufför och kör mycket när det är mörkt kan en liten grumling som orsakar bländning innebära en stor trafikfara. Är du pensionär och lever ett stillsamt liv kanske det inte är något problem alls i vardagen.

Det kan visserligen gå att förbättra synskärpan med hjälp av glasögon om du har grå starr. Men du bör först undersökas av ögonläkare för att se omfattningen av din sjukdom för att få veta omfattning och om du bör opereras eller inte.

Du kanske behöver opereras inom kort tid och då kan det bli väldigt kostsamt att köpa nya glasögon som du inte kommer att ha nytta av efter operationen. Kommer du att gå med din grå starr ett tag innan det är dags för operation kan det vara viktigt att få upp synen så mycket som möjligt under tiden.

Även om du väljer att inte operera dig så kommer din grå starr att förändras med tiden. Hur lång tid det tar är individuellt och påverkas också av hur du själv upplever det. Därför är det bra att gå på regelbundna kontroller om du har en begynnande katarakt.

Vad innebär en operation?

Operation av grå starr är en väldigt vanlig operation, till och med den vanligaste operationen som görs Sverige och hela världen. Det är en tacksam operation som normalt sett ger ett bra resultat och med låg risk för komplikationer och den bekostas av landstinget även om det ofta är privata vårdgivare som utför ingreppet.

Den gamla grumliga linsen i ögat skärs sönder och plockas ut genom ett par millimeter stort snitt i hornhinnan. Den biologiska linsen ersätts av en ny konstgjord lins som placeras i den så kallade linskapseln.

Så sitter linsen i ögat

Normalt sett tar ingreppet inte mer än ca 15 minuter per öga. Men som med alla andra operationer finns det en risk för komplikationer.

Det är också viktigt att se över din totala ögonhälsa innan operationen eftersom det finns sjukdomar och besvär som kan innebära en risk och påverka ditt beslut om du bör genomföra den eller inte. Det är inte alltid nödvändigt att operera grå starr. Korrigering med glasögon kan vara tillräckligt, åtminstone på kort sikt.

Linsen som sätts in vid operationen är oftast monofokal, som antingen korrigerar synen för bra synskärpa på långt håll eller nära håll. Det finns också speciallinser som ger bra synskärpa på både långt- och nära håll.

Ett annat alternativ är så kallad mono vision. Det innebär att ena ögat ställs för att se på nära och det andra på avstånd. Men det är inte passande för alla och en del tål inte skillnaden. Dessutom påverkas ditt stereoseende och din avståndsbedömning negativt, vilket är viktigt att tänka på vid valet av linser.

Efter kataraktoperationen

Efter operationen är det viktigt med kontroller. Tyvärr så ingår det sällan kontroller numera efter operationer finansierade av den offentliga sjukvården. Så är det i regel i hela landet med få undantag. Det innebär att patienter som opererats utan komplikationer utan tidigare kända ögonsjukdomar själva måste söka vård vid behov om det uppstår besvär.

Ett problem är att komplikationer inte alltid ger tydliga symptom direkt. Olika symptom upplevs också på olika sätt av olika personer.

Ett annat problem är att medelåldern på dom som gör kataraktoperationer är hög, runt 75 år, och kan därför ha andra ögonrelaterade men icke diagnostiserade problem och äta mediciner som påverkar synsystemet. Det gör att det kan vara svårt för patienten att bedöma när det är lämpligt att träffa en ögonläkare för besvär relaterade till operationen. Det kan också vara svårt att själv veta “om man bör” kontakta läkare.

Den allvarligaste komplikationen, som lyckligtvis är mycket sällan förekommande, är en infektion inuti ögat direkt efter operationen. Den kan komma inom 3-4 dagar efter operationen och om den inte behandlas akut leder till blindhet.

Andra komplikationer kan komma från några veckor till flera år efter operationen. Vi vill därför att du ska vara medveten om ett par problem som kan uppstå:

 • Du kan drabbas av så kallad efterstarr. Det är grumlingar i din gamla linskapsel, som inte byts ut.
 • Både hornhinnan och gula fläcken kan drabbas av svullnader.
 • Linsen kan flytta sig bakåt eller framåt och ge problem med brytningen.

Medicinsk Optik i samband med en operation av grå starr innebär att du både gör kontroller och provar ut nya glasögon med dom nya linserna. Rekommendationen är att göra tre kontroller efter en operation av grå starr för att se att allt ser bra ut:

 1. Den första sker efter 1-3 dagar.
 2. Den andra kontrollen hos ögonläkare efter ca sex veckor kan kombineras med besök hos optiker, eftersom det då är dags för många att skaffa nya glasögon.
 3. Tredje kontrollen sker efter 9-12 månader.