Grön starr (eller glaukom)

Grön starr, eller glaukom, är en sjukdom kan ge allvarliga och permanenta skador på synen utan att du märker det. Sjukdomen är svår att upptäcka i ett tidigt stadium utan att göra en kontroll hos ögonläkare.

Grön starr innebär att synnerven förstörs, ofta väldigt långsamt på ett sätt så att det kan ta lång tid innan du märker av det. I dom flersta flesta fall startar synbortfallet i synfältets ytterkanter där det är svårt att upptäcka.

ogats transportsystem

Synnerven är ögats transportsystem av synsignaler till hjärnan som tolkar dom. Det är en av fyra faktorer som måste finnas på plats för att vi ska kunna se. Slutstationen för grön starr är total blindhet när synnerven har gått under.

Tack och lov finns det idag mycket man kan göra för att förhindra det och dom flesta hamnar aldrig där. Tyvärr hinner många få omfattande skador som kunnat förhindras om sjukdomen upptäckts tidigare. Ju förr man får en diagnos, desto bättre.

Den tydligaste effekten på synen är att synfältet begränsas. Men eftersom i de allra flesta fallen detta inte sker där vi har som bäst synskärpa märks det inte alls till en början. När det blir mer centralt har också ögonen överlappande synfält som kan täcka upp blinda fläckar och det gör att det blir svårt att hitta defekter till och med centralt om man inte blundar med ena ögat.

Eftersom det tar lång tid anpassar man sig sakta. En patient som kommer in för märkbara symptom kan ha kraftigt förstört synfält som kanske tagit flera år, eller i värsta fall, decennier att utveckla. Bilden visar synfältet för en patient med grön starr i ett avancerat stadium.

Sedda med glaukom

Hur upptäcker jag grön starr?

Det finns inget bra screeningsprogram för att hitta grön starr, vilket innebär att man inte rutinmässigt genomför kontroller. Därför finns det en risk för att du inte kommer att hitta sjukdomen förrän symptomen utvecklats och synfältet har drabbats av omfattande skador. Man bedömer att fyra av tio som har grön starr inte vet om det själva!

Att kontrollera sig för grön starr är en viktig orsak till att välja Medicinsk Optik. Regelbundna kontroller är viktigt, men framförallt är det ett bra tillfälle när synen blir sämre att först gå till ögonläkare istället för att gå direkt till optikern. Vid undersökningen ingår det att titta på faktorer som kan ge misstanke om sjukdomen.

Det är inte enkelt att ställa en diagnos och det krävs ytterligare undersökningar. Det är viktigt eftersom det finns bieffekter av behandlingen som kan vara livet ut och bara med ögondroppar,så det är viktigt att ställa en välgrundad diagnos.

Förutom att mäta trycket i ögonen tittar ögonläkaren bland annat i ögonbotten och på synnervshuvudets färg och form. Även blodkärlen i synnerven kan ge viktig information. Är det något som verkar misstänkt finns det ytterligare undersökningar att gå vidare med för att utreda om du har grön starr eller inte.

Riskfaktorer för grönstarr

Man vet idag att det finns en rad systemsjukdomar och mediciner som förknippas med grönstarr. Andra riskfaktorer är bland annat ärftlighet, mekaniskt tryck, störningar i mikrocirkulationen, oxidativa skador och högt ögontryck. Högt tryck i ögat är fortfarande den viktigaste riskfaktorn.

Faktorer som ökar risken

Optikern kan visserligen mäta trycket i ögat. Men en optiker kan inte utifrån trycket uttala sig om du har grön starr eller inte.

Ett högt tryck kan innebära en misstanke om grön starr som det är viktigt att gå vidare med för att undersökas hos en ögonläkare. Däremot innebär inte ett normalt tryck i ögat att man kan utesluta grön starr. Många som har sjukdomen har normalt tryck, eller i vissa fall till och med lågt.

Du kan alltså inte gå i tron om att du vet huruvida att du har grön starr eller inte genom att mäta trycket. Det tål att upprepas eftersom det är många som fallit offer för den felaktiga föreställningen. Däremot innebär ett förhöjt tryck en ökad risk. Kort sagt ger högt tryck viktig information, men ett normalt uppmätt tryck säger egentligen ingenting man kan lita på.

trycket i ögat och grön starr

En annan viktig faktor som innebär en stark rekommendation att gå på regelbundna kontroller redan från 40-årsåldern är om det finns grön starr i familjen. Fråga dina föräldrar om dom vet det och glöm inte att informera dina syskon om så är fallet. Det är även bra att berätta det för dina kusiner så att även dom kan kontrollera sig.

Som med många ögonsjukdomar drabbas äldre i högre grad. Därför är det rekommenderat att undersöka sig regelbundet hos ögonläkare efter fyllda 50 år.

Vad är högt tryck i ögat?

Trycket i ögat måste tolkas individuellt, även om det finns riktlinjer för vad som anses vara högt tryck i ögat.

Enheten för tryckmätning är mmHg och ett tryck över 24 räknas som högt om man mäter med lufttonometer. Om trycket ligger mellan 21-23 är det gränstryck. Trycket i ögat kan variera över dagen och olika högt tryck kan vara normalt för olika personer.

Att en person har ett tryck på 30 mmHg betyder inte att denne har grön starr. Däremot är det väldigt att kontrollera andra faktorer också eftersom högt tryck är viktig en riskfaktor.

Tryckmätningen kan göras med en lufttrycksmätare och känns som en puff. Tjockleken på hornhinnan kan påverka det uppmätta trycket. Om det finns faktorer som ger en misstanke om grön starr kan ögonläkaren mäta tjockleken på hornhinna och tolka trycket med hjälp av en tabell. På det sättet blir mätningen mer exakt.

Hur påverkas synen av grön starr?

Grön starr kan alltså sakta, men säkert, ta din syn utan att du märker det. Framför allt genom att synfältet minskar. Däremot kan du behålla en perfekt synskärpa så att du fortfarande ser nedersta raden på syntavlan när du sitter hos optikern. Synundersökningen säger alltså ingenting om du har grön starr eller inte eftersom du då använder det centrala synfältet.

Det perifera synfältet använder du inte för att läsa en bok eller titta på det som finns precis framför dig, det fyller andra viktiga funktioner. Det är synfältet som gör att du kan uppfatta vad som händer runt omkring dig och som gör att du kan orientera dig i rummet. Tänk dig att du ska gå på en gata med mycket folk.

Synfältet orienterar dig på gatan

Men om synfältet är kraftig begränsat blir det som på bilden nedan. Det blir plötsligt riktigt svårt att ta sig fram på samma gata. Detta trots att personerna mitt framför dig syns hur skarpt som helst.

Gata med ett litet synfält

Den som drabbas av stora synfältsbortfall riskerar att börja slå sig i armar och ben. Även balansen kan påverkas i avancerade stadier av grön starr. Med ett väldigt begränsat synfält blir det som att se världen genom en tunnel. Utan behandling kommer synfältet till slut att förstöras totalt vilket innebär blandhet.

Även om dom flesta aldrig kommer så långt kan mindre defekter i synfältet kan vara allvarliga eftersom det ger blinda fläckar och kan innebära att du inte längre får köra bil. För den som är beroende av bilen i jobbet eller vardagen kan det göra livet väldigt besvärligt. Eftersom skadorna är på nervnivå går dom inte att reparera med dagens teknik.

Olika grader av glaukom

Bilden visar hur grön starr kan ge olika typer av bortfall i synfältet. För att få veta om synfältet har defekter kan man göra en synfältsundersökning kallad perimetri. 

Olika varianter av sjukdomen

Man kan dela in glaukom i olika varienter beroende på tidsaspekten och förloppet (akut- eller kronisk glaukom) och om det är primär eller sekundär sjukdom. Dessa kan delas in i mindre grupper beroende på vilken orsak som utlöser sjukdomen.

Den långsamma svårupptäckta varianten är den vanligaste, så kallad primär öppenvinkelglaukom. Det är den mest förekommande kroniska formen av sjukdomen och den som vi skriver om här.

En mindre vanlig variant är akut glaukom (eller trångvinkelglaukom). Förloppet är snabbt, det gör ont och du ser sämre på det öga som drabbas. Fördelen med den här varianten är att, när den är välutvecklad, innebär smärtan att den inte kan undvika upptäckt. Du behöver söka vård på en gång för att komma under behandling.

Varför är det viktigt att gå till ögonläkare?

Runt 200.000 svenskar uppskattas vara drabbade av grön starr, varav tiotusentals inte ens vet om det. Dessutom saknar många helt kännbara symptom.

Om du däremot går på noggranna kontroller hos ögonläkare slipper du bli en av dom som inte får behandling i tid. Det räcker inte att gå på kontroll en gång och sedan tro att allt är lugnt i framtiden. Ingår du i en riskgrupp är det extra viktigt med regelbundna kontroller.

En viktig faktor för att ögonläkaren ska kunna se förändringar i synnerven är att det finns något att jämföra med. Även om en frisk synnerv brukar se ut på ett visst sätt så gäller det inte för alla. Det som är sjukliga förändringar hos en patient kan vara normalt hos en annan. Kan man följa utvecklingen över tid är det en fördel.

Grön starr kan inte alltså inte botas och skador som uppstått på synnerven kan inte repareras. Den goda nyheten är att det finns bra behandling för sjukdomen. Om den upptäcks finns det därför goda möjligheter att undvika ytterligare synförlust. Först och främst behandlas grön starr med trycksänkande droppar, men även med laser av olika former och operationer.

Translate »