Linsbytesoperation

1) Katarakt

I allra flesta fall är katarakt (grå starr) en naturlig process vid normalt åldrande och katarakt drabbar vanligtvis folk äldre än 60 år. De som drabbas i yngre åldrar brukar ha någon bakomliggande orsak, exempelvis andra sjukdomar, påverkan av mediciner eller tidigare skador. I egenskap av privatpatient finns möjligheten att välja mellan olika linser för att få den bästa möjliga synskärpan med korrektion för astigmatism eller för olika synavstånd.

Eftersom katarakt drabbar äldre är risken för torra ögon givetvis högre. Studier visar att även en okomplicerad kataraktoperation kan öka risken för att patienter upplever torra ögon under de tre första månaderna efter operationen. Ibland sker det även efter längre tid. De vanligaste tecknen som kan observeras de första tre månaderna inkluderar mer eller mindre:

-Reducerad stabilitet hos tårfilmen.

-Ökade tecken på skador på hornhinnan och bindhinnan.

-Minskad tårmenisk.

-Minska tårproduktion.

-Negativ effekt på MG-körtlarnas funktion.

Diabetiker tycks ha större grad av torra ögon än andra efter en okomplicerad kataraktoperation.

 

Varför blir det så?

En multifaktoriell mekanism har diskuterats som orsak. Den inkluderar:

-Topikala bedövningsdroppar med toxisk effekt på det yttre ögat.

-Exponering av det yttre ögat under operation.

-Eventuellt toxisk effekt av ljus från operationsmikroskop.

-Nervtransektion (skär av nerv).

-Ökning av inflammatoriska faktorer i det yttre ögat.

-Förlust av gobletceller.

-MGD.

 

 

Hur ska det hanteras?

Även om DED inte finns innan operationen, men tecken på andra former av OSD existerar bör dessa tas hand om innan operation.

-På så sätt erhålls bättre och mer exakta värden när styrkan på linsen som patienten ska få insatt i sitt öga uppmäts.

-Färre komplikationer, som torra ögon eller infektioner, uppstår efter operationen.

-Återhämtningstiden minskar.

Existerande MGD, blefarit och okulär rosacea bör behandlas innan katarakt/grå starr opereras.

För mer information besök vår hemsida

2) RLE

RLE= Refraktiv linsbyteoperation

RLE är en självvald operation, vars teknik liknar en vanlig kataraktoperation.

Anledningarna till operationen varierar. För de som är yngre kan det handla om att de vill sluta med glasögon eller kontaktlinser. Ibland har personerna utvecklat intolerans mot kontaktlinser men vill inte gå över till glasögon. Vid operationen går det att välja mellan olika linstyper.

Medicinskt sett behandlas yngre precis som äldre vid en kataraktoperation.

En viktig grupp som man bör ha extra koll på är de som har utvecklat kontaktlinsintolerans. Det gäller att komma ihåg att många gånger är det uppkomsten av torra ögon som ligger bakom intoleransen. Den måste behandlas innan en RLE-operation eftersom risken för att den här gruppen patienter får ännu större obehag efteråt är högre än för andra.

Så här arbetar vi på Medicinskoptik

Vi utför en grundlig undersökning av hela ögat med hjälp av den mest avancerade tekniken som finns för att kunna göra säkra analyser. Ur patientens synvinkel gäller det att få en bra syn efter operationen, och därför måste vi säkerställa den aktuella synförmågan hos patienten. Men Medicinskoptik nöjer sig inte med att ”bara” skapa bra syn. Vi kollar också förekomsten av problem med yttre ögat, som bland annat kan vara i form av torra ögon. Kan vi förebygga eller lindra komplikationen? Svaret är sannolikt ja, men vi måste utforska problemet väl så att både vi och patienten är medvetna om det och förstår det.

Många gånger lever folk med sina problem, som beror på det yttre ögat, och blir så vana vid dem att de tror det är så det ska vara! Ibland handlar det om subkliniska fall – det är de som har tecken på sjukdomen men inte ännu har utvecklat subjektiva symptom.

Det är då Medicinskoptik ögonläkare kommer in bilden. Vi kan upptäcka de som redan är sjuka, eller kommer att bli sjuka, efter operationen och säkerställa deras medicinska säkerhet.

 

Vi rekommenderar följande:

*Personlig kontakt med en personlig koordinator via telefon:

En koordinator är tränad på att kunna besvara dina frågor i samband med din tilltänkta operation och denne kan ställa de relevanta frågorna. Koordinatorn tar hand om dig från första kontakten till operationen.

Du får svara på frågor om ditt hälsotillstånd både gällande ögonen och resten av kroppen. Några frågor handlar om torra ögon.

*Online-test för att se om du har torra ögon:

Om du inte har gjort testet innan du tar kontakt med Medicinskoptik personliga koordinator, föreslås du göra det.

Om resultat från undersökningen antyder förekomst av torra ögon föreslår vi en mini-screening av det yttre ögat. Då kontrolleras tårfilmens egenskaper och funktionalitet.

Resultatet från screeningen används senare vid den kliniska undersökningen hos ögonläkare.

Patienten och ögonläkaren tar därefter ett gemensamt beslut med ett enda syfte – att öka den medicinska säkerheten för patienten och minska risken för att utveckla torra ögon efter operationen.

För mer information besök vår hemsida

Translate »