Om torra ögon

SAMMANFATTNING: 

Torra ögon är det mest vanliga orsaken till besöket hos ögonläkare. Problemet är komplex och det finns inga absoluta lösningar.

Många gånger rinnande ögon och torra ögon har samma orsak. På så sätt är rinnande ögon en övergångsfas som kan vara i flera år. Ögonen rinner under denna fas, i första hand på grund av överkänslighet och överdrivet ökad tårproduktion

Olika symtom vid torra ögon kan inkludera, torrhet, skav, grusighet, sveda, rinnande ögon, suddig syn….

Torra ögon ger vanligtvis ökande besvär med ökande ålder. Riktigt torra ögon uppstår när det inte produceras tillräcklig med tårvätska. Sådana ögon rinner inte längre utan det svider och känns torrt.

Problemet med torra ögon oavsett om det är bara torrt och inte rinner eller det rinner och känns också torrt sitter i yttre öga.

Yttre öga är ett sammansatt system bestående av olika delar med bland annat, ögonlocken, bindhinna, hornhinna, tårfilmen (Tårskiktet) och de nerver som sitter på ytan av bindhinna och hornhinna och de nerver som sitter djupare in det centrala nervsystemet och har styrande roll.

Yttre öga har en autofunktion, dvs drivs av ett inbyggt automatiskt system (LFU) som skall drivas av sig själv och se till att man får bästa möjliga tillståndet i yttre öga.

En störning i någon del av yttre ögats olika delar kan leda till torra ögon. Det finns många olika orsaker till många olika störningar i yttre öga.

Behandlingen av torra ögon är ingen absolut behandling och det handlar i allra flesta fall om en bra kontroll och symtomfrihet. Man försöker behandla patienter på olika plan och olika sätt för att uppnå bästa möjliga resultat

Om Torra Ögon:

Torra ögon är väldigt vanligt, faktiskt det vanligaste skälet till besök hos ögonläkare. Men vad är egentligen orsaken till torra ögon? Och varför är det så svårt att få bra hjälp?

Trots att besvär med torra ögon är så vanligt söker dom flesta aldrig vård. Man räknar med att var ungefär var fjärde svensk är drabbad av olika grad. Dessutom ökar problemen på grund av att vi använder våra ögon på ett annat sätt idag, med allt mer tid framför små skärmar.

riktigt torrt öga

Det finns behandlingar och mycket forskning kring problematiken är det många som upplever det väldigt svårt att få hjälp.

Däremot är det viktigt att hitta rutiner och att långsiktigt ta hand om ögonen eftersom besvären många gånger är kroniska även om det kan komma och gå. En tidig diagnos vara avgörande för att helt kunna slippa besvär.

Om du läser den här artikeln kommer du att få större kunskap om torra ögon än dom allra flesta. Efteråt kommer du att känna till vanliga orsaker och vad som händer i ögat. Och kanske allra viktigast: Ha en större förståelse för vad du faktiskt kan göra åt det.

Torra ögon är besvär i yttre ögat

Roten till torra ögon sitter för det mesta i det yttre ögat som är ”en del av tårsystemets funktionella enhet”. Även rinnande ögon har sina orsaker där. Faktum är att både rinnande ögon och torra ögon har samma grund och du kommer snart att förstå varför.

En viktig anledning till att det är svårt att få bra hjälp med torra ögon är att det är ett väldigt komplext problem. Det är mycket som kan påverka och det finns inga standardlösningar som hjälper för alla.

Slutmålet för det yttre ögat är att du ska få en så klar och skarp bild som möjligt på näthinnan längst bak i ögat. Om det yttre ögat inte fungerar som det ska kan det orsaka besvär som visar sig i olika symptom.

Ljusets väg genom ögat

Eftersom tårskiktet och hornhinnan står för den största delen av ljusets brytning när det går in i ögat påverkas även synskärpan av problem i det yttre ögat. Det visar sig till exempel genom att du ser suddigt mellan blinkningarna.

Vanliga symptom vid torra ögon

Torra ögon kan visa sig på ett antal olika sätt. Vanliga exempel är:

 • Klåda
 • En stickande eller brännande känsla
 • Sveda
 • Kladdighet
 • Gruskänsla
 • Dimsyn
 • Synskärpa som förändras mellan blinkningarna
 • Rinnande ögon (torra ögon gråter)
 • Ögontrötthet
 • Ljuskänslighet
 • Skav känsla

Problemen med torra ögon börjar ofta ge symptom i högre åldrar, men processen och skadorna har kanske startat många år tidigare.

Det kan ta tid innan problem i det yttre ögat ger så stora besvär att man undersöker sig hos ögonläkare. Eftersom det inte sker över en natt går det att anpassa sig till besvär, åtminstone upp till en viss gräns.

Torra ögon hos yngre har oftast en speciell orsak som utlöser besvären. Det kan handla om från hudsjukdomar, som rosacea, till systemsjukdomar som diabetes.

Det är inte ovanligt att yngre patienter besöker vår klinik av andra orsaker, men att ögonläkaren kan se att det finns problem med i det yttre ögat. Även om det inte ger besvär för stunden är det ofta kroniskt och med stor sannolikhet kommer symptomen så småningom.

Genom att börja behandla i tid går det att undvika svårare besvär i framtiden.

Gör ett enkelt test

Misstänker du att din suddiga syn beror på torra ögon kan du testa det själv:

 • Håll för ena ögat med kupad hand.
 • Blinka.
 • Blir det suddigt (framförallt mot slutet av blinkningen)?
 • Droppa en artificiell tårdroppe i ögat.
 • Blinka igen.
 • Blev det bättre beror sannolikt din suddiga syn på torra ögon.

Du kan även göra vårt onlinetest. Genom att svara frågor får du svar direkt på om du har besvär med torra ögon. Det tar mindre än 3 minuter.

Torra och rinnande ögon har samma grund

Det kan verka märkligt att torra och rinnande ögon kan ha samma grundorsak. Men det handlar om att tårsystemet av olika anledningar inte fungerar som det ska.

Ett riktigt torrt öga som helt saknar vätska kan inte rinna eftersom det saknas tårar. Men samma öga kan under flera år ha runnit eftersom det under en fas haft en ökad tårproduktion.

Torra och rinnande ögon

En inflammation i det rinnande ögat gör det känsligt för sina egna inflammatoriska produkter. Det skapar en ökad produktion av tårar. Ögat driver alltså självt fram tårarna.

I tillägg till det kan dåligt kvalitet och stabilitet i tårskiktet göra det känsligt för yttre påverkan. Vind och temperaturförändringar utlöser ännu mer produktion av tårar, vilket gör att att ögat rinner.

Vi kommer strax att förklara rollerna för dom viktigaste delarna i det yttre ögat. Olika problem som kan orsaka att tårfilmen inte fungerar. Det kan också bli fel i avloppssystemet som ska transportera bort tårarna, vilket gör att dräneringen inte fungerar och tårvätskan rinner över kanterna.

Så fungerar tårsystemet

Om du har torra ögon är det alltså viktigt att undersöka hur tårsystemet fungerar.

Först och främst måste det produceras tillräckligt med tårar för att försörja tårfilmen med vätska. För detta finns det i varje öga en stor tårkörtel och många små assisterande tårkörtlar.

Dom assisterande tårkörtlarna sitter i bindhinnan. För att man skall få en ny tårfilm måste man blinka. Det är nerver på ytan av hornhinnan och bindhinnan som skickar signaler om att det är dags att blinka.

När den gamla tårfilmen som ska skydda ögat till nästa blinkning spricker stimuleras nerverna som skickar signaler till hjärnan. Den i sin tur signalerar till ögonlocken att dom ska blinka.

Blinkningen gör att den gamla tårfilmen delvis byts ut och en ny tårfilm dras ut över ögat. Det är vad vi kallar tårsystemets funktionella enhet, eller Lacrimal Functional Unit (LFU) på engelska.

Ska fungera per automatik

Det här systemet som vi precis beskrev ska fungera per automatik, reflexmässigt utan att man påverkar det medvetet. Det ska kunna känna av den yttre miljön, så som värme, temperatur och luftfuktighet.

Utefter det anpassas mängden och kvaliteten på tårarna som produceras. Även antalet blinkningar som krävs för att bibehålla en harmonisk miljö i det yttre ögat styrs automatiskt av systemet.

Förutom den yttre miljön ska systemet klara av att känna igen den inre miljön som består av stress, PH-värde, psykisk stimuli och hälsa. Många faktorer vägs in för att det ska kunna anpassa sig på rätt sätt.

Tårsystemets funktionella enhet inkluderar alltså olika delar av det yttre ögat och nervsystemet. Olika delar av systemet övervakar och reglerar olika funktioner:

 • En del av systemet känner av behovet.
 • En del övervakar och tar mot signaler för att reagera på rätt sätt utefter behovet.
 • En del producerar och anpassar tårfilmen.
 • En del skyddar.
 • En del av systemet ser till att gammal tårfilm och avfall transporteras bort.

Här skall vi ta en närmare titt på några av systemets komponenter.

Ögonlocken

Ögonlocken har en viktig roll för ett friskt och fungerande öga trots att dom sällan finns med på bilder över ögat. Det är långt ifrån bara en bit hud, utan innehåller körtlar, nerver och muskler som behöver fungera.

yttre ögat och ögonlock

Om ögonlocken är helt stängda när du sover är en vanlig fråga från ögonläkaren som arbetar med torra ögon.

Det är nämligen vanligt att sova med delvis öppna ögon, även om många inte vet om det själva. Det kan vara en liten springa (spalt) som gör att ögat inte får rätt återhämtning och blir dessutom utsatt för luft utan möjlighet att reagera med en normal blinkreflex.

Är huden slapp, rullar ögonlocken inåt eller utåt? Hur blinkar du? Sluter sig ögonlocken helt när du blinkar och hur ofta blinkar du?

Det kan finnas andra problem som svullnader, eksem eller andra hudsjukdomar som påverkar formen och därmed funktionen av ögonlocken.

Ofta sitter en viktig del av orsaken i ögonlockskanten. Infektioner, inflammationer eller blefarit kan täppa till dom meibomska körtlarna eller förändra deras funktion.

Resultatet kan bli att det saknas ett nödvändigt fett som skall skydda tårvätskan och stabilisera den. Det kan också vara så att fettet finns där, men är av för dålig kvalitet. Det leder till att tårfilmen spricker upp.

När vätskan avdunstar snabbt mellan blinkningarna skyddas inte hornhinnan och det kan leda till sår och skador på både hornhinnan och bindhinnan.

Avloppssystemet

Med en blinkning skapas delvis en ny tårfilm som fördelas jämnt över ögats yta. Delar av den gamla tårfilmen leds mot ögats avloppssystem och transporteras bort. Det är därför även viktigt att det finns ett fungerande avloppssystem så att tårarna har någonstans att ta vägen. Därför behöver man titta på tårpunktens position och undersöka om dräneringssystemet, det vill säga tårvägarna, fungerar som dom ska.

Ögonlockens form och elasticitet

Elasticiteten i ögonlocken är också viktig. Dom ska vara lagom strama ögonlocken så att dom ligger relativt tätt mot ögat. Ett nedre ögonlock som hänger ut eller rullar inåt kan inte göra sitt jobb vid blinkandet, det vill säga fungera som stöd och ligga mot tårfilmens nedre kant så att det skapas en tårmenisk och en tårsjö på rätt plats.

Tårmenisken är ansamling av tår längs hela kanten av det nedre ögonlocket. Genom att kontrollera dess höjd får man information om mängden tårvätska.

Tårsjö är en ansamling av, för det mesta, gammal tårfilm i den inre ögonvrån där avloppssystemet börjar. Det är meningen att tårsjön skall fungera som reservoar där avloppssystemet suger in vätskan. Detta system kommer inte att fungera om det inte finns rätt förutsättningar. Det vill säga rätt form på ögonlocken och placeringen av öppningarna i tårpunkterna.

Ögonlockens stramhet och form gör att den gamla tårfilmen skrapas av och trycks mellan ögonlocken mot tårsjön där tårpunkterna suger in vätskan genom en ventilmekanism och skickar den till tårsäcken. Detta skapar en pump som fungerar med ett positivt och ett negativt tryck inne i tårkanalen. Det negativa trycket som skapas när ögonen öppnas vid blinkandet ser till att tårfilmen sugs in genom tårpunkten.

En blinkning betyder mycket

Vi måste blinka. Blinkningen är viktig för ett fungerande tårsystem och yttre öga. Den fyller följande funktioner:

 • Skydd mot mekaniska- och strålningsskador. Man stänger ögat även om det bar är för en millisekund.
 • Värmeisolering genom att blunda kräver en fungerande blinkande.
 • Den skrapar av den gamla tårfilmen och skapar förutsättningar för att få en ny tårfilm på plats.
 • Hornhinnas yttre del får ny tillgång till näring och syre.
 • Tårfilmen fördelas jämnt över hornhinnans yta och bindhinna. Den jämna ytan minskar friktionen och ögonlocken rör sig lättare.
 • En optiskt jämn yta skapas framför hornhinnan så att ljuset bryts på rätt sätt. Detta skapar bättre förutsättning för en bra syn.
 • Den ger förutsättningar för att avloppssystemets pumpmekanism skall fungera.

Så att blinka har en mycket central roll för vår syn och ögonhälsa. Det kan finnas många orsaker till att blinkandet inte fungerar som det skall. Det kan bland annat handla om mekaniska skador på ögonlocken, anatomiska felställningar, neurologiska sjukdomar, förlamningar eller muskelsjukdomar.

En vanligare orsak är hur vi använder våra ögon i vårt liv. Dagens moderna samhälle kräver mycket närarbete och skärmtid framför datorer. Oftast kräver jobbet hög grad av koncentration vilket kan leda ett tillstånd som kallas Computer Vision Syndrome (CVS).

CVS innebär att blinkandet offras, både i kvalitet och frekvens. Koncentrationen framför skärmen innebär att hjärnan stoppar eller minskar den normala reflexen i att blinka. Över tid kan det resultera i en dysfunktion i hela systemet och utlösa samma besvär som vi ser vid de övriga fallen med torra ögon, även om CVS i sig inte är en sjukdom.

Det är inte en prioritering vi gör medveten kan det förebyggas bland annat genom att tänka på att blinka oftare, men det som är extra viktigt är att CVS även kan drabba barn och ungdomar. Det är en ett av flera problem som kan drabba ögonen av för mycket skärmtid.

Tårfilmen är central

Tårskiktet, som är det allra första ljuset träffar på vägen in ögat, finns aldrig med på anatomiska bilder. Men det spelar en väldigt viktig roll för ett friskt öga och skarp syn.

Tårskiktet ska lägga sig som en jämn film över hornhinnan för att  bland annat skydda den mellan blinkningarna. Det består av mycket mer än bara saltvatten och ska inte förväxlas med tårarna vi gråter.

Det finns många faktorer som kan bidra till en dålig tårfilm eller hindrar tårfilmen från att fungera som den ska. Bland annat ska den försörja hornhinnan, som saknar egna blodkärl, med syre och näring. Den rensar också ögat från damm och skräp.

Den viktiga hornhinnan

Den mest centrala delen av yttre ögat som måste skyddas och vårdas för att skapa en harmonisk miljö är hornhinnan. Den har en komplex och sofistikerad uppbyggnad och funktion.

 • Hornhinnan skall vara helt transparent för att släppa in ljus utan något som stör.
 • Den har ett larmsystem i form av nerver som känner av det minsta stimuli på ytan. Det finns inget annat organ i kroppen som har så mycket nerver i sig.
 • På insidan av hornhinnan finns det speciella celler som reglerar mängden vätska för att den ska vara så transparent som möjligt.

För att se måste ljuset ta sig till näthinnan. Första stationen är hornhinnan och dess tillhörande tårfilm. Är hornhinnan sjuk så drabbas synen.

Det ska inte finnas några blodkärl alls i hornhinnan, men sjukdomar och andra tillstånd kan göra att det växer in från det omgivande ögat. Sår, ärr eller andra defekter kan göra att tårfilmen inte kan bildas jämnt över ytan. Det är också viktigt att se på tjockleken över hela hornhinnan och testa känsligheten.

Tårfilmens viktiga uppgifter

Tårfilmen kan drabbas av antingen kvantitativa eller kvalitativa problem. Alltså att det antingen produceras för lite tår eller att den inte är av sådan kvalitet att den kan utföra sitt jobb.

Tårfilmen består av tre skikt som måste fungera. Det yttersta lagret är ett fett kallat lipid som håller ihop tårfilmen och med andra ord stabiliserar den. Fettet kommer från små körtlar på ögonlockskanten.

Tårfilmen består av tre lager

Dom meibomska körtlarna har sina öppningar längst ut på ögonlockskanten inre del. När deras funktion är försämrad eller om dom täpps igen ger det problem för tårskiktet och därmed ögonhälsan. Fettet som kommer ut kan vara av dålig kvalitet så att det inte håller tårvätskan stabilt.

Om tårfilmen spricker upp för tidigt innebär det att ljuset bryts ojämnt. Det leder till sämre syn för, bokstavligen, ett ögonblick eftersom nästa blinkning drar ut en ny tårfilm över hornhinnan. Däremot händer samma sak igen innan nästa blinkning.

När tårfilmen spricker upp förlorar och den känsliga hornhinnan sitt skydd mot omvärlden. Då kan det svida i ögonen och kännas torrt. Utan att man tänker på det kan det leda till att man automatiskt blinkar oftare utan att tänka på det.

Om man har normal produktion av vätskeskiktet i tårfilmen, men ett dåligt fettskikt och kompenserar genom att blinka oftare leder det till mer produktion av tår i ögat. Om det blir får mycket tårar så att avloppssystemet kan inte ta hand om dom så rinner det över.

Eftersom hornhinnan saknar egna blodkärl är det tårfilmen som ska ge den näring och syre. Den för också med sig ämnen som stärker immunförsvaret och skyddar mot infektioner. Tårifilmen ska ta med sig skräp och rensa ögat.

Kort sagt har tårfilmen viktiga uppgifter och när den av olika orsaker inte gör sitt jobb ger det symptom i form av torra eller rinnande ögon.

Bindhinnan

Bindhinnan, eller conjunctiva, är slemhinnan som täcker ögat och insidan av ögonlocket.

Även här kan det finnas inlagringar, ärr, sår eller blodkärl som stör funktionen och irriterar. Det kan bildas veck på bindhinnan och elasticetiteten behöver undersökas. Bindhinnan bildar också mucin som fäster tårfilmen vid ögat och den produktionen behöver fungera som den ska (tårfilmens innersta lager).

Två viktiga tårkörtlar som producerar den basala delen av tårfilmens vätskeskikt finns också i bindhinnan. Infektioner och inflammationer kan gör att körtlarna inte fungerar som dom ska.

Därför är det viktigt med en noggrann undersökning av bindhinnans form, elasticitet, inlagringar, reaktioner, färg och blodkärl för den som har problem med torra ögon och besvär relaterade till det yttre ögat.

Fler orsaker till torra ögon

Det finns mycket som kan orsaka torra ögon och det kan vara flera olika faktorer tillsammans som ligger bakom besvären. Förändringar på grund av ålder och ögonsjukdomar är den vanligaste orsaken, men ofta är det i kombination med andra faktorer.

Som vi tidigare nämnt interagerar tårsystemets funktionella enhet hela tiden med vår inre- och yttre miljö. Därför är det mycket som kan påverka hur systemet fungerar.

En förändring i ögonlocken kan till exempel vara en utlösande faktor men den kan också vara en medicin som påverkar produktionen av tårfilmen. Därför gäller det få en helhetsbild av patienten. Förutom att titta på ögats anatomi så är det viktigt att ställa frågor kring hälsa och livsstil:

 • Bär du kontaktlinser?
 • Har du några sjukdomar, även sjukdomar som inte är direkta ögonsjukdomar kan påverka ögat?
 • Äter du några mediciner? Bland annat antihistaminer, antidepressiva mediciner eller blodtrycksmediciner kan påverka.
 • Hur ser din vardagsmiljö ut? Är det dragigt där du sitter på jobbet eller har du någon hobby som utsätter ögonen för påfrestningar.
 • Hur är luften i sovrummet? Är det fuktigt eller kallt och dragigt?
 • Har du gjort laseroperationer i ögat?
 • Vilken typ av mat äter du? Stark mat kan påverka tårsystemet.

Var och en av dessa kan vara utlösande faktorer eller bidra till dina besvär med torra ögon. Därför är det viktigt att ögonläkaren inte bara undersöker dig, utan också är nyfiken och ställer frågor om dina sjukdomar som inte direkt är relaterade till ögonen, livsstil, vanor, hobby och arbetsmiljö.

Hur behandlas torra ögon?

Kan man bota torra ögon?

Tyvärr är svaret att dom flesta patienter som besöker oss med torra ögon inte kan botas. Däremot kan det kontrolleras och behandlas så att det blir mycket bättre. En del blir av med sina besvär helt och hållet.

Orsaken till att det sällan går att bota är att sjukdomen är så komplex. Ofta är det en kronisk sjukdom som utvecklats under många år, vilket gör det svårare. I har patienten kanske inga besvär alls eller så lindriga besvär att det inte känns motiverat att söka läkarvård.

Även om vi inte kan bota patienten är målet att nå maximal lindring och komfort, men också att stoppa försämringen som ständigt pågår.

Förutom att ta tårdroppar, tårgel och tårsalva som vi kommer till längre fram finns följande alternativ:

 • Tänka genom livsstil, hobby, matvanor, antal sömntimmar, arbetsmiljö och bomiljö,
 • Se över mediciner som kan påverka.
 • Ge antibiotikadroppar/-salva eller en kombination av antibiotika och kortison.
 • Ta hand om ögonlockskanterna. Rensa och stimulera körtlarna genom en process vi kallar LT-behandling.
 • Mekanisk rengöring och laser.
 • Operationer för rätta till felställningar.
 • Transplantationer om tillståndet är så pass dåligt att det är nödvändigt för att rädda ögat.

En del åtgärder innebär att patienten remitteras vidare, exempelvis till offentlig sektor.

Ska man ta tårdroppar, gel eller salva?

Tårdroppar, gel eller salvor kan visserligen ge lindring, men det botar inte problemet.

Torra ögon kan ha många olika orsaker och olika tårdroppar är anpassade efter olika typer av besvär. Därför är det viktigt att veta varför man ska ta en viss droppe. Fel typ av ögondroppar kan i värsta fall vara skadlig för ögat.

Problemet är att det tar både tid och kräver kunskap att ta reda på orsaken och det finns inga generella förklaringar som passar alla. Trots det ordineras patienter ögondroppar av sin optiker eller på vårdcentralen slentrianmässigt.

Ögondroppar kan vara en viktig del av behandlingen om du har torra ögon. Men att bara välja en droppe okritiskt eller prova sig genom apotekets sortiment är inte en bra väg att gå.

Så får du rätt behandling av torra ögon

När vi arbetar med patienter som upplever torra ögon försöker vi att inkludera så många faktorer som möjligt för att bedöma problemet. Vi inkluderar både inre och yttre faktorer i analysen. Först då kan vi behandla våra patienter på bästa sätt.

torra ögonklinken börjar vi alltid med en noggrann kontroll av hela ögat och det följs sedan upp med en specifik analys av det yttre ögat för att ta fram en lämplig behandling och ge råd.

Men det är också viktigt att följa upp hur det går. Alla människor är olika och vi kan reagera på olika sätt. Därför kallas våra patienter normalt sett till uppföljande kontroller.