Ögonlocksinflammation (Blefarit)

Sammanfattning :

Inflammation i ögonlockskanter som också kallas för blefarit, har olika indelningar. En av de allra vanligaste indelningarna är främre och bakre blefarit.

Den främre blefariten sitter framtill där ögonfransarna finns och kan också drabba huden strax innanför.

Den bakre blefariten drabbar den delen av ögonlockskanten som sitter i kontakt med ögat och innehåller de fettproducerande, körtlarna som kallas meibomska körtlar.

Det är en av de allra vanligaste åkommor som kan drabba ögon. I en kronisk form och efter upprepade perioder med inflammation, kan tillståndet leda till torra ögon.

Det är därför mycket vanligt tillstånd vi ser hos patienter med torra ögon.

Behandlingen varierar beroende på om hur tillståndet förkommer. Är det isolerat tillstånd eller förekommer med torra ögon? Finns det infektion? Misstänks infestation med t.ex. demodex? Behandlingen innefattar, tårdroppar, gel, salva, ögonlockshygien, värmebehandling, ögonlocksmassage, antibiotika, kombinerade antibiotika och kortison.

Vid demodex behandlingen riktas mot parasiten. 

 

Ögonlocksinflammation (Blefarit)

Ögonlockinflammation kallas för blefarit och i en återkommande form kan leda till torra ögon. Blefarit är en av de vanligaste ögonsjukdomarna. Sjukdomen har olika indelningar – primär och sekundär, akut och kronisk, främre och bakre.

Akut och kronisk form

Akut blefarit kan orsakas av en akut infektion (bakterier eller virus), en infestation eller en allergisk reaktion.

Akut blefarit, vid bakteriell eller viral infektion, kan leda till sårbildningar i ögonlockskanten. (Ulcerativ blefarit)

Akut blefarit utan sårbildning kan orsakas av en akut allergisk reaktion.

Den kroniska blefariten är den vanligaste formen och utvecklas ur den akuta efter upprepade gånger med återkommande infektioner/inflammationer över en längre tidsperiod.

 Primär och sekundär form:

Den primära blefariten inkluderar de fallen där mer komplexa mekanismer är involverade, och ses exempelvis vid rosacea, Seborré eller vid hypersensitiv reaktion på toxiner från stafylokocker.

Den sekundära blefariten är en distinkt sjukdom som beror på bakterieinfektion, virus eller infestation. Den sekundära blefariten är lättare att behandla och kan ibland botas helt.

Meibomska körtlarna och hur dom täpps till av blefarit

Främre och bakre blefarit.

Indelningen bygger på anatomiska förhållanden.

Symptombilden vid blefarit omfattar kladdighet, rinnande ögon, skav, känsla av något främmande på ögat, ljuskänslighet av lättare grad, och även suddig syn.

Objektiva tecken vid blefarit omfattar rodnad på ögonlockskanten, förlust av den jämna fina ögonlockskanten i olika grad, svullnader, förlust av ögonfransar i olika grad, kladdiga ögonfransar, skorpbildningar, och rodnad över bindhinna.

Främre blefarit förekommer i två former:

Marginal blefarit: Drabbar basen på ögonfransarna och de tillhörande folliklarna.

Blefarodermatit: Inflammationen sitter i hud-delen av ögonlockskanten.

Anledningen till inflammationen kan vara en infektion (invasion av en mikroorganism), en infestation av en parasit som Demodex, och ibland en hudsjukdom som hör till okulodermala sjukdomar. En sådan sjukdom som märks vid främre blefarit är Seborré.

I samband med bakterieinfektion, som kan utlösa en akut form av främre blefarit, pekar forskningen på två sjukdomsframkallande mekanismer som skulle kunna förklara hur den kroniska formen utvecklas:

-Hypersensitiv reaktion på stafylkock-exotoxin.

-Fördröjd cellmedierad immunologisk hypersensitiv respons.

Demodex är en mycket vanligt förekommande hudparasit som till hundra procent finns hos alla över 70 år. Det diskuteras om demodex är en utlösande orsak för både främre och bakre blefarit, eftersom parasiten tycks kunna förflytta sig från ansiktshuden till ögonlocken för att sedan ta sig in folliklar tillhörande ögonfransarna och de meibomska körtlarna.

Skademekanismer som vid Demodex, kan leda till inflammation i ögonlockskanten kan vara:

– Direkt skada på epitelcellerna inuti ögonfransfolliklarna och meibomska körtlarna.

– Demodex för med sig bakterier, som stafylokocker eller streptokocker, in i folliklarna eller de meibomska körtlarna. Dessutom kan proteiner inuti demodex, utlösa en direkt inflammatorisk reaktion på grund av hypersensitivitet.

Seborré-relaterad främre blefarit: Seborré är en inflammatorisk hudsjukdom som verkar där det finns ett större antal talgkörtlar. I ögonlockskanten finns Zeis körtlar som drabbas av inflammationen och leder till seborroisk blefarit. Seborré kan också drabba meibomska körtlarna, men i mindre grad.

 

Bakre blefarit eller blefarit posterior är den formen av inflammation som drabbar den inre delen av ögonlocken som är i kontakt med ögats yta. En vanlig orsak till bakre blefarit är dåligt fungerande fettkörtlar och tillståndet kallas MGD. De andra orsakerna kan vara konjunktiviter av smittsam eller allergisk form, systemiska sjukdomar som rosacea, eksem och atopi.

Blefarit och torra ögon

Blefarit är en komorbid sjukdom (samsjuklighet) som många gånger märks vid primär DED (torra ögon). Det finns alltså inga likhetstecken mellan torra ögon och blefarit vilket innebär att blefarit kan existera utan DED och att DED i sin tur kan finnas utan blefarit. Ibland är det svårt att reda ut om det endast är DED eller bara blefarit. Det gäller att komma ihåg att kronisk blefarit kan leda till DED. En bra diagnos av DED kan vara till stor hjälp för att ta ställning till behandling.

Forskning har tydligt visat att det finns en relation mellan främre blefarit och torra ögon av formen ADED. I denna form av torra ögon finns mindre vätska i tårfilmen. Ju mindre vätska desto mindre antal enzymer och proteiner, som kan försvara ögonlocken mot främre blefarit.

 

Forskare har alltså upptäckt en relation mellan främre blefarit och bakre blefarit med MGD då den andra formen av torra ögon, som kallas EDED, kan uppstå. MGD anses vara den främsta anledningen till subklassen EDED då lipidskiktet av tårfilmen fungerar dåligt, vilket leder till instabilitet av tårfilmen och evaporation. Det anses att bakterier i den främre blefariten tar sig in i fettkörtlarna och producerar toxiner och andra substanser som förändrar dessa viktiga körtlar och deras innehåll. Forskare har också diskuterat relationen mellan Demodex, Seborré, Rosacea och MGD. När MGD uppstått, och det tunna lipidskiktet av tårfilmen förtunnats och inte fungerar som det ska, avdunstar tårvätskan snabbt och DED är ett faktum.

 

En tårfilm som spricker snabbt medför olika problem. Bland annat blottas hornhinnan när den skyddande tårfilmen försvinner. Det gör att ögat blir känsligt för väder och vind. Hornhinnan är nämligen den delen av kroppen som har absolut störst koncentration av nerver och är därför väldigt känslig.

Lite motsägelsefullt kan det innebära att hjärnan tolkar det som att du måste blinka mer för att producera med tårvätska. Därmed kan ögonen båda kännas torra och rinna av samma grundorsak.

Behandling av blefarit

Meibomska Körtlar är kort sagt väldigt viktiga för en bra tårfilm och därmed ett fungerande och friskt öga. Även om blefarit i de flesta fall är kronisk, och inte går att bota, är det viktigt att kontrollera sjukdomen och lindra besvären.

LT-behandling

Råden är vanligtvis att värma ögonlocken och att massera dem. De råden är visserligen inte felaktiga, men inte särskilt precisa.

Därför har Medicinskoptik en kurs där du lär dig exakt hur ögonlocken ska värmas upp och masseras med rätt teknik. För det är väldigt viktigt att vara precis och exakt vid den behandlingen.

Det ger ett långsiktigt mycket bättre resultat, men ställer högre krav på tekniken. Dels är rätt teknik viktig för resultatet, men även för att inte skada ögat. Du kan läsa mer om LT här.

MBE-behandling:

Medicinskoptik erbjuder också speciell behandling på kliniken med en handhållen maskin. Läs mer om det här.

-Lubrikanter (droppar, gel, salva som skall helst vara specifika).

-Det finns också en del andra, mer specifika behandlingar, mot blefarit som ibland kräver mer utredning och samarbete med andra medicinska discipliner:

-Vi får kanske ta ett prov på en bakteriekultur och skicka det till odling.

– Samarbete med/remiss till en hudläkare.

– Samarbete med/remiss till en allergiläkare.

– Behandling med antibiotika, som kan bli specifik efter odling.

– Behandling med en kombination av steroider-antibiotika.

– Behandling med antibiotika (tabletter/kapslar), ibland upp till tre månader.

– Utredning/behandling av torra ögon (DED) i samband med blefarit-behandling.

För att få behandling av din blefarit får du först genomgå en noggrann undersökning av Medicinskoptik ögonläkare. Vid besvär med torra ögon är det ofta flera faktorer som samverkar.

Besvären kommer och går

Många som har kontakt med Medicinskoptik berättar hur problemen försvinner. Ibland blir situationen bättre av sig självt, ibland efter att ha varit i kontakt med vården.

Problemet är att besvären kommer tillbaka och många gånger blir de värre med åren. Du behöver inte vänta med att boka tid hos ögonläkaren om problemen tillfälligt har blivit bättre. Medicinskoptik tar emot dig ändå och undersöker bakgrunden till dina besvär för att långsiktigt ta hand om dina ögonlockskanter.

Translate »