Välj en sida

Labbanalys av torra ögon

Om du har torra- eller rinnande ögon rekommenderar ögonläkaren ofta att gå vidare med en labbanalys. Vid analysen utförs ett antal tester för att få en bra bild av hur ditt yttre öga mår.

Det är både viktigt för att kunna sätta in rätt åtgärder, så att du behandlar rätt problem, men det är också viktigt för att ha värden att kunna jämföra med när du har fått behandling för att kunna se effekten.

Dessutom kan patienten själv få en betydligt mer konkret bild av orsaken till sina besvär med hjälp av bilder och video som visar hur tårfilmen uppför sig i ögat.

Innan du kommer till labbanalysen gör ögonläkaren en noggrann allmän undersökning av din ögonhälsa.

Labbanalys för torra ögon

Här går vi igenom testerna i labbanalysen. Exakt vilka tester som används för varje enskild patient kan variera.

Meibografi

Meibografi innebär att dom meibomska körtlarna fotograferas med infrarött ljus. Då kan ögonläkaren se körtlarnas form, antal körtlar och om det saknas några körtlar.

Eftersom meibomska körtlarna har en så central roll för problem med torra ögon är meibografi en viktig undersökning. Den ger svar på vad som finns att arbeta med när olika behandlingsalternativ övervägs.

Mätning av tårmenisken

Tårmenisken är en “kant av tårvätska” som lägger sig längst ned i ögat, på ögonvitan längs det undre ögonlocket.

Genom att mäta höjden på tårmenisken får man information om volymen på tårvätskan. Höjden kan sedan sättas i relation till mätningar av mängden tårvätska.

Dynamisk tårfilmsanalys

Den dynamiska tårfilmsanalysen är viktig för att se hur tårfilmen uppför sig i ögat.

Det kallas även NIBUT (non invasive breakup time), vilket innebär att du ser hur lång tid det tar innan tårfilmen spricker upp utan att du går in och rör ögat.

Vid tårfilmsanalysen filmas tårfilmen och analyseras med hjälp av en mjukvara. Det går att se var den spricker först, var “öarna” uppstår och hur mycket den hinner spricka innan nästa blinkning.

Man mäter också hur länge patienten klarar sig utan att blinka. Optimalt ska det ta 17 sekunder, men ofta går det inte att hålla ögat öppet så länge, vilket också är viktig information.

Testet ger en både ett resultat för NIBUT first time (tid till första sprickan i tårfilmen) och NIBUT average time (genomsnittlig tid det tar för tårfilmen att spricka upp).

Omsolaritetstest

Osmolaritetstestet mäter saltbalansen i tårfilmen, vilket ger ögonläkaren viktig information kopplat till hälsan i det yttre ögat.

En hög osmolaritet framkallar inflammation och är direkt skadlig för cellerna i ögat.

En ökad celldöd skadar det yttersta lagret i tårfilmen, som i sin tur ger en ökad instabilitet, vilket innebär att tårfilmen spricker upp tidigare mellan blinkningarna.

Volymanalys av befintlig tårfilm

Tårfilmen samlas in för att mäta hur mycket vätska det finns i ögat. Under 5 sekunder ska mätningen generera 5 mm vätska.

Kunskap om volymen av tårvätska i tårfilmen är väldigt viktig och ett bidragande problem hos många patienter, även om det inte brukar vara det enda problemet.

Efter labbanalysen

Vad som sker efter labbanalysen kan variera beroende på vad som framkommer vid undersökningarna och hur dina ögon mår.

Men ofta vill ögonläkaren att du även kommer på en klinisk analys.