Labbanalys av torra ögon

Sammanfattning:

Objektiva analyser utan att man tillför någon form av substanser/kemikalier till yttre öga.

Det är flera analyser som genomförs vid samma tillfälle.

För att minska effekt av ett test på nästkommande test försöker man att genomföra de i en viss ordning som möjliggör detta.

Ett par tester genomförs vid speciella tillfällen.

Varje test ger information om en unik karaktär av yttre öga hos just den aktuella patienten. 

Labbanalys av torra ögon

Om du har torra- eller rinnande ögon rekommenderar ögonläkaren ofta att gå vidare med en labbanalys. Vid analysen utförs ett antal tester för att få en bra bild av hur ditt yttre öga mår.

Det är både viktigt för att kunna sätta in rätt åtgärder, så att du behandlar rätt problem, men det är också viktigt för att ha värden att kunna jämföra med när du har fått behandling för att kunna se effekten.

Dessutom kan patienten själv få en betydligt mer konkret bild av orsaken till sina besvär med hjälp av bilder och video som visar hur tårfilmen uppför sig i ögat.

Innan du kommer till labbanalysen gör ögonläkaren en noggrann allmän undersökning av din ögonhälsa.

Labbanalys för torra ögon

Här går vi igenom testerna i labbanalysen. Exakt vilka tester som används för varje enskild patient kan variera.

Meibografi

Meibografi innebär att dom meibomska körtlarna fotograferas med infrarött ljus. Då kan ögonläkaren se körtlarnas form, antal körtlar och om det saknas några körtlar. Vid undersökningen vänder man på ögonlocken för att kunna exponera körtlarna för infraröd kamera. Undersökningen tar bara ett par minuter.

Eftersom meibomska körtlarna har en så central roll för problem med torra ögon är meibografi en viktig undersökning. Den ger svar på vad som finns att arbeta med när olika behandlingsalternativ övervägs.

Mätning av tårmenisken: TMH

Tårmenisken är en “kant av tårvätska” som lägger sig ovanpå inre kanten av ögonlocken. Vi mäter endast höjden på tårmenisken över nedre ögonlocken.

Genom att mäta höjden på tårmenisken får man information om volymen på tårvätskan. Höjden kan sedan sättas i relation till mätningar av mängden tårvätska.

Ögonläkaren tar samtidigt hänsyn till de anatomiska förutsättningarna där tårmenisken mäts för att få bättre och mer rättvis bild.

Dynamisk tårfilmsanalys

Den dynamiska tårfilmsanalysen är viktig för att se hur tårfilmen uppför sig i ögat. Det är viktigt objektivt test för stabiliteten av tårfilmen. Patienten helt enkelt tittar på en skärm och skall låt bli att blinka under en viss tid.

Det kallas även NIBUT (non invasive breakup time), vilket innebär att du ser hur lång tid det tar innan tårfilmen spricker upp utan att du går in och rör ögat.

Vid tårfilmsanalysen filmas tårfilmen och analyseras med hjälp av en mjukvara. Det går att se var den spricker först, var “öarna” uppstår och hur mycket den hinner spricka innan nästa blinkning.

Man mäter också hur länge patienten klarar sig utan att blinka. Optimalt ska det ta 17 sekunder, men ofta går det inte att hålla ögat öppet så länge, vilket också är viktig information.

Testet ger en både ett resultat för NIBUT first time (tid till första sprickan i tårfilmen) och NIBUT average time (genomsnittlig tid det tar för tårfilmen att spricka upp).

Interferometri

Ger information om tjockleken av det befintliga fettskiktet av tårfilmen. Patienten tittar bara i en skärm och maskinen göra sina mätningar. Patienten kan blinka normalt. Maskinen gör sina mätningar i nedre halvan av tårfilmen.

Blinkanalys

Interferometern ger dessutom information om hur patienten blinkar. Antalet blink och om det är komplett eller ej under 20 sekunder mäts.

Osmolaritetstest

Osmolaritetstest mäter saltkoncentrationen i tårfilmen, vilket ger ögonläkaren viktig information kopplat till hälsan i det yttre ögat.

En hög osmolaritet framkallar inflammation och är direkt skadlig för cellerna i ögat.

Osmolaritetstest anses att vara är ett av de bästa objektiva undersökningarna vid diagnostik av torra ögon.

MMP-9

Speciellt test som vi tar för att studerar förekomsten av inflammation i yttre öga.

Impression Cytologi

Speciellt test som vi tar vid speciella tillfällen. Till exempel om vi misstänker reducerad gobletceller.

Volymanalys av befintlig tårfilm= SM-Tube

Tårfilmen samlas in för att mäta hur mycket vätska det finns i ögat. Under 5 sekunder ska mätningen generera 5 mm vätska.

Kunskap om volymen av tårvätska i tårfilmen är väldigt viktig och ett bidragande problem hos många patienter, även om det inte brukar vara det enda problemet.

Schirmertest I

Test under 5 minuter på båda ögonen för att ta reda på hur mycket tårar produceras vid kraftigt stimuli= Reflex produktion.

Efter labbanalysen

Vad som sker efter labbanalysen kan variera beroende på vad som framkommer vid undersökningarna och hur dina ögon mår.

Men ofta vill ögonläkaren att du även kommer på en klinisk analys.

Translate »