Vill du bli av med dina kontaktlinser eller Glassögon?

Vi är specialister inom alla typer av synkorrigeringar

Erfarna ögon

Ett koncept som stärker synen

Synkorrigerande ögonoperationer och torra Ögon

Det finns flera olika ögonoperationer som utförs av olika anledningar i olika åldrar. De flesta operationerna kan potentiellt sett medföra två slags komplikationer:

-Operationstekniska komplikationer som beror på själva utförandet av operationen. Till exempel kan organet som opereras skadas.

-Konsekvenser som operationen i sig leder till. Till exempel smärta, obehag, inflammation.

Torra ögon kan vara en komplikation efter synkorrigerande operationer. Frekvensen, styrkan och varaktigheten för ett sådant problem kan bero på olika faktorer. En av de största orsakerna är om det redan existerar torra ögon.

Här nämner vi att de vanligaste operationerna, och deras koppling till torra ögon.

Vi kommer också att ge förslag för att minska risken att få torra ögon i samband med dessa operationer. I och med att torra ögon kan bli ett långvarigt och kroniskt problem, ibland även i en allvarlig form, bör man försöka identifiera de individer som löper en större risk. Detta för att kunna ta till relevanta åtgärder före och efter operationerna.

  • Katarakt

I de allra flesta fall är uppkomsten av katarakt (gråstarr) en naturlig process vid normalt åldrande. Vanligtvis drabbas mest folk som är äldre än 60 år. De som drabbas i yngre åldrar har oftast någon bakomliggande orsak, exempelvis andra sjukdomar, mediciner eller tidigare skador. Läs artikeln om kopplingen till torra ögon.

  • RLE=Refraktiv linsbytesoperation

RLE är en självvald operation vars tekniska utförande liknar en vanlig kataraktoperation. Anledningarna till att välja att göra en RLE kan variera, från en negativ inställning till glasögon eller kontaktlinser samt resistensutveckling mot kontaktlinser, till svårigheter att bära glasögon i arbetsmiljö. Läs artikeln om kopplingen till torra ögon.

  • PRK

Första generationen av synkorrigerande laseroperationer på hornhinnan kallas PRK. Då tas först det yttersta lagret av epitelceller bort med hjälp av alkohol. Sedan används laser för att rätta till refraktionsfelet. Indikationen kan vara närsynthet/långsynthet inom vissa gränser. Läs artikeln om kopplingen till torra ögon.

  • LASIK

LASIK är den andra generationen av synkorrigerande laseroperationer på hornhinnan. Med hjälp av blad speciellt verktyg skapas ett tunn lock i den centrala delen av hornhinnan. Då används laser för att rätta till refraktionsfelet och därefter flyttas locket tillbaka. Indikationen kan vara närsynthet/långsynthet inom vissa gränser. Läs artikeln om kopplingen till torra ögon.

 

  • LASEK

LASEK-teknik använder teknik från både den första respektive andra generationernas laseroperationer. Många anser LASEK och PRK vara egentligen en och samma operation. Ett lock skapas, som vid LASIK, med hjälp av alkohol och man låter bli att skära i yttersta lagret av hornhinnan Därefter används laser för att rätta till refraktionsfelet och därefter flyttas locket på plats igen. Indikationen kan vara närsynthet/långsynthet inom vissa gränser. Läs artikeln om kopplingen till torra ögon.

 

  • SMILE

Ett bra alternativ till LASIK, LASEK och PRK är SMILE. Då jobbar kirurgen djupt ner i hornhinnan och låter den yttre delen vara intakt. En skiva, i djupet av hornhinnan, skärs ut med hjälp av laser enligt noggranna beräkningar för att skapa en ny önskvärd refraktion. Indikationen är närsynthet inom vissa gränser och astigmatism. Läs mer om ögonlaser SMILE här.

 

 

Kontakta oss

Bli kontaktad av Patientkoordinator

Fyll i kontaktuppgifter i formuläret så kontaktar vi dig via e-post eller samtal för att besvara dina frågor.

031-78 78 080

kontakt@medicinskoptik.se

 

13 + 6 =