Tropier och forier

Tropier och forier är det bra att ha lite koll på när man pratar om skelningar eftersom det är uttryck ögonläkaren använder för att beskriva vilken typ av skelning ett öga har. Det är också bra att känna till uttrycken för att förstå i vilken riktning ögat skelar.

En skelning innebär att ögonen inte tittar parallellt utan att ett öga eller båda ögonen har en vinkel. En tropi är en manifest skelning som finns där hela tiden och är ständigt närvarande. Medan en fori är en latent skelning som kommer och går. Om ögonens ställning är rätt (och alltså inte skelar) kallas det för ortofori.

För att beskriva det skelande ögats vinkel används följande termer:

  • Eso är en skelning inåt. Det innebär att man kan ha esotropi som är en ständig vinkel inåt eller en esofori som är en vinkel inåt som uppstår ibland.
  • Exo är att ögat har en utåtvinkel och på samma sätt kan man ha exotropi eller exofori.
  • Hyper innebär att ögats vinkel är uppåt och man kan ha hypertropi eller hyperfori.
  • Hypo innebär att vinkeln står nedåt och man kan hypotropi eller hypofori.

skelningar exotropi och esotropi

Skelningarnas storlek mäts ofta i prismadioptrier som anger en vinkel på skelningen. Skelningar är inte alltid synliga med blotta ögat utan kan vara väldigt små eller svåra att upptäcka eftersom patienten har möjlighet att kompensera bristerna i olika grad.

Vad det kan innebära, hur det testas och behandlingsmöjligheter kan du läsa mer om här.

Translate »