Välj en sida
Här hittar du priser på våra vanligaste tjänster och undersökningar. Är det något du saknar eller vill boka en tid är du välkommen att ringa på 031-713 98 31. Svar på dom vanligaste frågorna kring besöket kan du hitta här.
Grundläggande ögonläkarundersökning

Dom flesta som kommer till oss första gången, eller kommer för en årskontroll genomgår en grundläggande ögonundersökning. Det innebär att ögonläkaren går igenom din totala ögonhälsa. 

Bland annat undersöks följande:

 • Ögontrycket
 • Syntest
 • Ögonlocken
 • Tårfilmen
 • Hornhinnan
 • Linsen
 • Glaskroppen
 • Näthinnan
 • Gula fläcken
 • Synnervshuvudet
 • Blodkärlen i ögonbotten

Efter undersökningen får du veta vad som framkommit och information om det är något som behöver åtgärdas.

Vid undersökningen kommer du att få droppar i ögonen så att du ser suddigt i ungefär tre timmar efteråt, vilket gör det olämpligt att ta köra bil efteråt.

Pris för undersökningen: 1.200 kr

Medicinsk Optik
Vid Medicinsk optik börjar du med en ögonläkarundersökning. Efter den kan läkaren rekommendera dig att gå vidare med ett besök hos optikern.

Grundläggande ögonläkarundersökning: 1.200 kr

Optikerbesök: 600 kr

Kliniken för torra ögon

Vid utredning av torra ögon börjar du med en ögonläkarundersökning. Däreefter kan du rekommenderas av ögonläkaren att gå vidare med en analys av det yttre ögat.

Grundäggande ögonundersökning: 1.200 kr

Uppföljningsbesök (som inte kräver pupillvidgande droppar): 900 kr

Individuella instruktioner och träning i Eye-Spa: 1000 kr

MGX-behandling: 1.700 kr

Labbanalys av yttre ögat: 1.800 kr

Klinisk analys (TSA-analys): 1.700 kr

Meibografi: 800 kr

Osmolaritetstest: 600 kr

Kombinerad efterkontroll grå starr

En kombinerad undersökning hos optiker och ögonläkare. Du går först till optikern för att få rätt styrkor för glasögon eller kontaktlinser för dina nyinopererade ögon. Efter det gör ögonläkaren en noggrann undersökning av viktiga faktorer efter din operation, men även din totala ögonhälsa.

Kombinerad undersökning efter kataraktoperation: 1.500 kr

Är du i behov av glasögon hjälper vi dig att hitta snygga bågar och rätt glas.

Den kombinerade undersökningen bokas lämpligen in 6-8 veckor efter operationen.

Intyg för Transportstyrelsen

Ögonläkarundersökning: 1.200 kr

Synfältstest: Från 2500 kr (beror på kravet från Transportstyrelsen)
Läs mer om synfältstest här

Dokumentation underskriven av ögonläkare: 700 kr

Synundersökning optiker
Synundersökning hos optiker för glasögon: 600 kr

Kontroll kontaktlinser: 550 kr

Kontroll vid årsbyte av stabila kontaktlinser: 1.100 kr, priset inkluderar fria kontroller vid behov under året, fram till nästa byte.

Nytillpassning kontaktlinser

Vid nytillpassning av kontaktlinser får du instruktioner för att sätta i och ta ur dina linser. Vid nytillpassning av mjuka linser ingår det även provlinser för att hitta en linstyp som passar dig.

Nytillpassning av mjuka kontaktlinser: 950 kr

Nytillpassning av stabila kontaktlinser: 2800 kr

Nattlinser

Konsultation och undersökning av optiker: 550 kr

Provperiod på 2 månader inklusive individuellt beställda linser och kontroller: 2.800 kr

Därefter autogiroavtal som inkluderar årsbyte av linser och regelbundna kontroller: 360 kr/mån (löper på 12 månader i taget)

Grön starr

Vid första besöket genomgår du en ögonläkarundersökning. Då mäts ögontrycket och synnervshuvudet undersöks. Om ögonläkaren ser faktorer som innebär misstanke om grön starr kan en basal utredning rekommenderas. 

Gundläggande ögonläkarundersökning: 1.200 kr

Basal utredning i två steg

 1. Synfältsundersökning: 2500 kr
 2. Tryckkurva, gonioskopi, pachymetri och läkarsamtal: 2000 kr

Årskontroll: 1.200 kr

Grå starr

Grundläggande ögonläkarundersökning och diagnostik: 1.200 kr

Optikerbesök: 500 kr (remiss till operation kräver färsk synundersökning i tillägg till läkarundersökningen)r

Kombinerad efterkontroll hos optiker och ögonläkare: 1.500 kr

Efterkontroller enbart ögonläkare: 1.000 kr

Remiss och hjälp till snabb operation: Ingår

Gula fläcksjukdomen
Vid undersökningen studerar ögonläkaren gula fläcken (makulan) för att bedöma skadliga förändringar. Dina ögon undersöks noggrant även för andra faktorer som kan påverka din ögonhälsa.

Grundläggande ögonläkarundersökning: 1.200 kr

Årliga kontroller: 1.200 kr

Samsynskliniken
Fungerande samsyn förutsätter två friska ögon. Därför undersöks ögat som organ först genom en grundläggande undersökning.

Föreligger samsynsproblem kan ögonläkaren rekommendera att gå vidare med en samsynsanalys. Testerna är väldigt ansträngande för ögonen och vanligtvis krävs därför ett kompletterande besök för att avsluta analysen.

Grundläggande undersökning och screening: 1.200 kr

Samsynsanalys: 2500 kr

Kompletterande besök för analys: 1000 kr

Information om kostnader för hjälpmedel och behandlingar fås av ögonläkaren.

Test av färgseendet

Vi kan hjälpa dig med test av färgseendet och dokumentation av ögonläkare för olika syften. Vanliga orsaker är intyg till Transportstyrelsen eller krav för specifika yrken.

Eftersom kraven och patientens situation är avgörande för vilket test som ska genomföras är det svårt med en generell prisuppgift. Ta kontakt med oss på 031-713 98 31 så får du alltid en prisuppgift innan vi bokar in dig.

Då är det bra om du kan ge oss följande information:

 • Vad du ska ha intyget till (yrke, utbildning, flygcertifikat, etc.)
 • Specificering av kravet från din kravställare (vi vill inte att du ska göra ett test som du inte har nytta av eller göra ett mer avancerat test än nödvändigt)
 • Ev. sista datum för inlämnande av dokumentation