Vad är rörelseseende?

Rörelseseende är en aspekt av synen som vi tar för självklar. Men i själva verket kräver det mycket komplexa processer i hjärnan för att kunna uppfatta olika rörelser.

Bara en enkel rak rörelse från vänster till höger är en avancerad aspekt av vår syn. Tänk dig istället en flugas rörelse i rummet, upp och ner, i cirklar och med olika hastighet. Eller en folkmassa med massor av samtidiga rörelser i olika riktning.Fluga som rör sig

Skador på rörelseseendet är inte vanliga, men dom förekommer och är ofta svåra att hitta. En orsak kan vara att en stroke, blödning eller tumör har skadat ett av dom ställen i hjärnan där rörelseanalysen sitter.

Det kan ge olustkänsla att röra sig snabbt och kanske orsakar illamående om man sitter i en bil. Eftersom rörelseseendet fortfarande finns där, det är bara en viss riktning som inte fungerar, kan det vara väldigt svårt att förstå vad det beror på och hitta problemet.

Olika egenskaper av rörelsen som riktning och hastighet kan variera och förändras. För att kunna se en sammansatt och komplex rörelse ställer det höga krav på att hjärnan i hög hastighet tolkar och analyserar signalerna.

Rörelseblindheten kan visa sig i olika former, från att se rörelser i ovanligt långsamt takt till total blindhet. Rörelseblindheten kan också handla om en eller flera riktningar. Det kan också handla om formen. Man kan bli blind för raka rörelser men inte cirkulära eller tvärtom. En form av syndefekt som oftast drabbar äldre personer med bland annat hjärtkärlsjukdomar, diabetes eller neurologiska sjukdomar

Ett speciellt fall

Ett mycket speciellt fall handlar om en man som helt hade förlorat sitt rörelseseende. Han var på en fest och tittade ut över dansgolvet. Det var tomt, utan människor.

Så slutade musiken att spela och på ett ögonblick fylldes dansgolvet av folk som precis hade dansat. Han kunde helt enkelt inte se människorna medan dom var i rörelse.

Men i och med att dom slutade dansa kunde han se dom. Ett speciellt och unikt fall som visar hur livet kan te sig helt utan rörelseseende.