Välj en sida

Behandlingar för torra ögon

Vi strävar efter att hela tiden utveckla våra behandlingar för torra ögon. Här beskriver vi övergripande våra viktigaste behandlingar och hur dom hänger ihop.

Varje patient är unik och valet av behandlingar måste individanpassas. Därför är det viktigt att börja med välgrundad diagnos, men även se till patientens förutsättningar och motivation.

Ofta kan även flera olika behandlingar kombineras på olika sätt för att få bästa möjliga effekt. I takt med att vi utvecklar kliniken kommer nya behandlingmetoder att läggas till på webbplatsen.

Här går vi kortfattat igenom behandlingarna som du även kan läsa mer om på separata sidor.

Eye-Spa – massera och göra rent

Eye-Spa är en grundläggande rutin vid behandling av problem som är relaterade till ögonlockskanterna och dom meiboimska körtlarna. Körtlarna producerar fettlagret i tårfilmen och när det inte fungerar spricker den upp och kan vätskan avdunstar för snabbt mellan blinkningarna.

För en majoritet av våra patienter är ögonlockskanterna en nyckelfaktor för att få bukt med problemen även om det kan vara flera saker som spelar in. Diagnoser som blefarit och MGD gör att det blir smutsigt och kladdigt runt ögonfransarna. Dom meibomska körtlarna täpps igen, funktionen går ned och i värsta fall avstannar produktionen av fettet helt.

eye spa grunden för våra behandlingar för torra ögon

Eye-Spa är en rutin som ordineras av ögonläkaren, men utförs av patienten själv hemma. Den bygger på dom allmänna rekommendationer som ofta ges till patienter att värma upp och massera ögonlocken.

Problemet är att det krävs mer för att få effekt. Därför har vi en kurs där man under ett tillfälle får en praktiskt genomgång i tekniken för att göra rent ögonlockskanterna och massera körtlarna med en tops.

Efter genomgången får patienterna själva träna under ögonläkarens vägledning för att det ska bli rätt. Det ges också en teoretisk genomgång av hur det yttre ögat fungerar för att öka försåelsen för var problemen sitter.

Även för patienter som behöver andra behandlingsmetoder är Eye-Spa viktigt för att ta hand om det yttre ögat. Därför fungerar rutinen både som enskild behandlingsform och komplement till MGX eller E-Eye.

Manuell Expression (MGX)

Manuell expression av dom meibomska körtlarna innebär att läkaren eller en assistent med en specialanpassad tång öppnar upp och tömmer körtlarna på sitt innehåll.

Den som söker vård för sina besvär har ofta gått med dom länge, kanske i flera år. Det innebär att det blivit allt svårare att behandla och få igång körtlarna och fettproduktionen. I det läget är det kanske inte tillräckligt med Eye-Spa för att få effekt och det kan ta lång tid för rutinen att ge kännbara resultat. Då krävs det en större kraft för att rensa körtlarna.

Meibomska körtlarna och hur dom täpps till av blefarit

Körtlar som täppts igen behöver öppnas upp.

Även för den som sköter om sina ögonlockskanter genom Eye-Spa är det bra att börja med Manuell Expression. Men det kanske räcker att man gör det en gång hos ögonläkaren för att sedan fortsätta skötseln på egen hand.

En del patienter rekommenderas att komma på regelbundna tömningar av dom meibomska körtlarna genom manuell expression, 3-4 gånger per år. Behandlingen kan även göras i förebyggande syfte för den som inte har besvär, men vill undvika framtida problem med torra eller rinnande ögon.

Det är inget ingrepp inuti ögat och vid behov kan ögonlocket bedövas.

E-Eye

Med hjälp av behandling med ett intentsivt reglerat pulserande ljus strax under ögat stimuleras produktionen av fett i dom meibomska körtlarna.

e-eye behandling av ögonlockskanterna

För att få full effekt behöver behandlingen upprepas tre, och ibland fyra, gånger. Hur ofta effekten sitter i kan variera, men efter mellan 6 till 18 månader brukar man behöva komma tillbaka för en ny behandling.

Studier har visat på bra resultat och förbättringar för dom allra flesta patienter. E-Eye kan kombineras med Manuell Expression.

Det är också bra att kombinera med rutinen för Eye-Spa. För den som har svårt att massera körtlarna på rätt sätt genom Eye-Spa kan det vara ett alternativ att behandlas med E-Eye för att sedan lära sig att rensa och göra rent ögonlockskanterna enligt Eye-Spa.

Det här är i dagslägen en behandling som kommer på tillfälligt besök till oss innan sommaren 2018, men kommer eventuellt att bli en ordinarie behandlingsmetod till hösten.