Skillnaden mellan ögonläkare och optiker

Vad är egentligen skillnaden mellan en ögonläkare och en optiker? Jag har varit och undersökt mina ögon hos optikern, räcker inte det?

Det är vanligt att våra patienter inte riktigt har klart för sig vilken skillnad det är mellan ögonläkare och optiker. Två experter på ögonen, men med helt olika roller. Framförallt är det problematiskt om en patient tror att ögonen är friska eftersom optikern inte har sett några problem.

Ögonläkaren ställer diagnoser

En ögonläkare har en lång medicinsk utbildning som ger en läkarlegitimation. Det innebär bland annat att ögonläkaren kan skriva ut receptbelagda mediciner. Vidare kan ögonläkaren ställa diagnoser och inleda behandling.

Jämfört med en läkare på vårdcentralen har ögonläkaren mycket större kunskap om sjukdomar och tillstånd som drabbar just ögat, ett organ med många problem som kräver specialistkunskaper.

En optiker får inte ställa en diagnos för ögonsjukdomar. Däremot kan en erfaren optiker misstänka att du har sjukdomar som behöver undersökas vidare. Men då behöver du få en remiss till ögonläkare. En del optikerbutiker erbjuder till exempel ögonbottenfotografering, men bilderna behöver tolkas av ögonläkare.

En duktig optiker kan självklart ha mycket kunskap om ögat och kan till exempel se grumlingar i linsen som visar på grå starr. Däremot behöver optikern remittera dig till en ögonläkare som kan bekräfta diagnosen och vid behov remittera dig vidare för operation.

Väljer du Medicinsk optik träffar du en ögonläkare direkt som kan ställa diagnosen redan vid första besöket och diskutera en eventuell operation med dig. Samma läkare kan då skicka remissen.

Rätt att droppa ögat

En viktig faktor är att ögonläkaren, förutom kunskap och expertis, har rätt att ge dig pupillvidgande droppar. Det är nödvändigt för att kunna undersöka hela ögat eftersom du kan se mycket mer när du tittar i mikroskop. Utan droppar blir undersökningen begränsad oavsett vilken kunskap du har.

Droppar öppnar upp pupillen

Optikern tar fram optiska hjälpmedel

Optikern har en viktig roll att hjälpa dig med rätt optiska hjälpmedel, det vill säga glasögon eller kontaktlinser. Ett område som ögonläkare normalt sett inte arbetar med.

Den vanligaste orsaken till att du ser suddigt är att ljuset bryts fel och glasögonen kompenserar för den felaktigheterna. Däremot finns det många typer av synfel som behöver korrigeras på olika sätt, något som optikern är utbildad för att hjälpa dig med.

Man räknar med att varannan svensk behöver glasögon för att läsa en vanlig dagstidning, men det skiljer sig mycket mellan yngre och äldre. Efter fyllda 45 gäller det dom allra flesta. För i övrigt friska personer är det normalt sett tillräckligt att gå till optikern.

Men ingår du i en grupp med högre risk att drabbas av ögonsjukdomar eller andra tillstånd i ögat räcker det inte. Då är det viktigt att stå under kontroll av ögonläkare. Åldern i sig är en riskfaktor. Därför är det rekommenderat att välja Medicinsk optik efter 50 år om synen blir sämre.

För bästa möjliga syn behöver du alltså träffa både ögonläkare och optiker. Däremot är det viktigt att ta det i rätt ordning och vara medveten om vilka krav din ögonhälsa ställer.

Translate »