Om Medicinsk Optik

Medicinsk Optik innebär att två experter undersöker dina ögon och din syn. Du får därmed både medicinsk säkerhet och bästa möjliga hjälpmedel för att se så bra som möjligt efter dina egna förutsättningar.

Du börjar med en noggrann ögonläkarundersökning för att först i nästa steg gå vidare och träffa en optiker, men bara om du behöver det. En bra syn är beroende av en god ögonhälsa. Därför är det viktigt att först ta reda på att ögonen är friska.

Medicinsk Optik är en tjänst för dig som har medicinska behov av att vara under kontroll eller löper risk att drabbas av nedsatt syn på grund av sjukdomar, mediciner eller andra orsaker. Den är till för dig som är i extra stort behov att ta hand om dina ögon och inte bör gå i falsk trygghet om att ögonen mår bra.

Träffa ögonläkare först och sedan optiker

Ögonläkare är i regel svårtillgängliga, medan det är enkelt att boka tid hos en optiker. Du kanske inte upplever dig ha allvarliga problem med dina ögon och därmed anser du dig inte behöva gå till en undersökning hos ögonläkare. Det innebär att många som borde börja med en medicinsk kontroll börjar i fel ände.

Omvänt har ögonläkare sällan möjlighet att hjälpa till med optiska hjälpmedel trots att ögonhälsan bör vägas in i valet av glasögon.

En optiker kan däremot inte ersätta en ögonläkare och har varken kunskap, verktyg eller rätt att göra ögonläkarens arbete att diagnostisera sjukdomar och inleda behandling eller skriva ut mediciner. Hur duktig en optiker än är kan inte hen ta samma medicinska ansvar som en ögonläkare.

Konsekvensen är att sjukdomar inte upptäcks eller kontrolleras och att du inte får en så bra syn som du skulle kunna ha. Sjukdomar och andra tillstånd kan göra att glasögonen inte ger önskad effekt och att du kanske köper glasögon som inte är lösningen på ditt problem.

Det finns kort sagt flera starka orsaker till att välja Medicinsk Optik för bästa möjliga syn både idag och så länge som möjligt i livet.

Sjukdomar kommer smygande eller förändras

Den allra viktigaste orsaken till att välja Medicinsk Optik är din ögonhälsa. Du har bara ett par ögon och du är helt beroende av dom för att kunna se. Kroniskt försämrad syn påverkar livskvaliteten mycket negativt.

Sjukdomar och skadliga förändringar kommer ofta smygande och ger kanske inga symptom alls till en början. Det är bara genom kontroller dom kan upptäckas i ett tidigt stadium när behandlingen är effektiv.

Grå starr är en vanlig orsak till sämre syn som kräver operation.

Även sjukdomar som är diagnostiserade och som sjukvården inte behandlar behöver vara under kontroll. Dina ögon förändras hela tiden. Försämrad syn kan vara ett tecken på att någonting inte är som det ska.

Alla kan drabbas av ögonsjukdomar, men du som har en förhöjd risk bör ta din ögonhälsa på ännu större allvar och välja Medicinsk Optik.

Onödigt att köpa glasögon först

Det allra viktigaste skälet till att regelbundet undersöka dina ögon är att permanenta skador kan uppstå. Men det är också onödigt att köpa glasögon som du inte får full nytta av eller som bara kommer att fungera under en kortare period.

Därför är det viktigt att först se om det finns tillstånd i ögat som bör behandlas, för att i nästa steg göra en synundersökning hos optikern.

Med Medicinsk Optik gör ögonläkaren först en undersökning av hela ditt öga, från dom yttre delarna till ögonbotten. Har din syn blivit sämre får du veta om något i din ögonhälsa ligger bakom eller om det krävs ytterligare utredningar.

Ögat i genomskärning

Hela ögat undersöks av ögonläkaren.

Ögonläkaren berättar för dig hur det ser ut och om och när du kan gå vidare till optikern. Är du i behov av glasögon eller kontaktlinser bokar du en tid hos vår egen optiker som arbetar efter dom principer vi följer inom Medicinsk Optik.

Att det är vår egen optik innebär att ögonläkaren inför besöket informerar om din ögonhälsa och om det finns faktorer som påverkar valet av glas. Vi behåller på så sätt det medicinska ansvaret för våra patienter hela vägen.

Har du sjukdomar eller tillstånd som gör att du bör kontrolleras regelbundet kommer du att få information av ögonläkaren och erbjudas en tid för återbesök.

Är Medicinsk Optik för dig?

Vem som helst är välkommen att välja Medicinsk Optik för att få en grundlig undersökning av ögonläkare om synen blir sämre. Det är aldrig fel att boka in en undersökning om du vill veta hur dina ögon mår. Men vi ser inget problem i att en yngre fullt frisk person går direkt till en vanlig optiker.

Däremot finns det stora grupper som vi starkt rekommenderar att istället välja Medicinsk Optik:

Åldern är den enskilt vanligaste riskfaktorn för att utveckla ögonsjukdomar. Dessutom innebär en högre ålder att synen försämras på olika sätt genom en naturlig process. Det gör att det är extra viktigt att ta hand om sina ögon.

Tänderna eller ögonen – helt olika hälsokulturer

Vi jämför gärna ögonhälsovården med folktandvården, där situationen är väldigt annorlunda. Barn kallas till sitt första tandläkarbesök så fort mjölktänderna tittar fram. Dom får även information i skolan om hur man tar hand om sina tänder. Det gör att många kan behålla friska tänder och slipper besvär.

Det innebär också att det finns en kultur där man ser det som helt naturligt att lägga tusenlappar på sin tandvård vid behov, men även att gå till förebyggande kontroller. Något som många gör genom hela livet.

Det är självklart väldigt bra att folk tar hand om sina tänder och inget vi tycker att man ska ändra på. Däremot får du gärna fundera på vad du väljer, om du är tvungen: Din syn eller dina tänder.

Tänder kan lagas, eller till och med dras ut och ersättas av proteser och implantat. Många skador på din syn är permanenta. Förlorad syn som har uppstått på grund av sjukdomar och skador på näthinnan, synnerven och i hjärnan kan i allra flesta fall inte repareras, så långt har inte vår teknologi kommit.

Det du kan göra för dina ögon är att välja Medicinsk Optik och regelbundet gå på kontroll hos ögonläkaren, utan att ha symptom. Vi tycker inte att det är konstigare än att du går till tandläkaren mellan varven.

Livet ställer högre krav på synen än du tänker på

För att förstå vikten av Medicinsk Optik är det en sak till vi vill poängtera. Synskärpa (av optikern kallad visus) som du mäter under synundersökningen hos optikern är bara en aspekt av din syn.

Medicinsk optik för att synen ska klara vardagens utmaningar

Titta på bilden och tänk dig in i situationen:

En perfekt synskärpa, alltså synens upplösningsförmåga, är självklart till stor hjälp i köket både på långt- och nära håll. Däremot räcker det inte för att du ska kunna utnyttja din syn fullt ut.

  • Kontrastseendet kan behövas för att urskilja grönsakerna mot skärbrädans yta.
  • Färgseendet ger en starkare upplevelse och gör maten vackrare, men även för att bedöma kvaliteten och mognaden.
  • Utan synfältet ser mannen inte vad hans hustru gör och kan inte uppfatta om någon kommer in i köket.
  • Det avancerade rörelseseendet används för att följa knivens rörelser och se om partnern förflyttar sig.
  • Utan fungerande djupseende riskerar du att välta saker eller till och med skära dig. Det kan bli svårt att plocka ett specifikt salladsblad ur skålen.
  • När levande ljus ersätter lampan kopplas det mesopiska seendet på.
  • När du ska ner i källaren och hämta en flaska vin behöver du använda ditt mörkerseende.

Ålder, sjukdomar och ögonhälsa påverkar alla dessa aspekter. Den som kan läsa alla bokstäverna på syntavlan går från undersökningen i tron att synen är på topp. Detta trots att den snabbt blir riktigt dålig så fort ljuset minskar. Bara för att ta ett vanligt exempel.

Kort sagt är synen väldigt komplex. Bästa sättet att få den att fungera optimalt efter dina egna förutsättningar är friska ögon och en god ögonhälsa. Och den möjligheten ökar om du går på regelbundna kontroller.

Boka tid för Medicinsk optik

Du är välkommen att boka tid för Medicinsk Optik eller ställa en fråga till oss. Ring oss på 031-713 98 31 eller skicka ett meddelande så ringer vi upp.

Translate »