Så fungerar synen

Var sitter ditt synproblem?

Det är bara en liten del av synen man mäter under synundersökningen hos optikern, nämligen synskärpan. Den är visserligen väldigt viktig för att se bra, men det är mycket mer som ska fungera för att kunna prata om en bra syn.

Lär dig mer om vad synskärpa är och åtta andra aspekter som krävs för att du ska ha en syn som fungerar hela dagen, i olika miljöer och situationer.

Vad är syn?

För att kunna se måste fyra saker uppfyllas:

  1. Det måste finnas ljus.
  2. Du behöver ett fungerande öga.
  3. Det måste finnas att transportsystem för synsignalerna.
  4. Hjärnan måste kunna tolka informationen.

Om en av dessa delar faller bort kommer du inte att se. För att kunna få så bra syn som möjligt är det därför viktigt att hela synsystemet fungerar.

Ljuset går in genom ögat där det bryts på flera ställen med målet att fokuseras på rätt ställe på näthinnan. Där fångas det upp av fotoreceptorer och bearbetas med hjälp av övriga nervceller i näthinnan. Det skapas en elektrisk synsignal som skickas iväg genom synnerven för att tolkas av hjärnan.

Den del av ögat som ljuset passerar först är den klara hornhinnan men sin tillhörande tårfilm, som även bryter ljuset. Detta betyder att det allra första mediet ljuset träffar är den tunna tårfilmen som ligger över hornhinnan.

Sedan passerar ljuset pupillen som genom att dra ihop sig och expandera reglerar hur mycket ljus som kan komma in i ögat.

Ljusets väg genom ögat

 

 

Bakom pupillen sitter linsen som till skillnad från hornhinnan vid behov kan ändra form för att brytningen av ljuset bli perfekt när det träffar näthinnan längst bak i ögat. På näthinnan sitter nämligen miljontals ljuskänsliga nervceller som fångar upp informationen i ljuset. Det kan vara form, storlek, färg och rörelser i omgivningen.

Näthinnans nervceller

Fotoreceptorerna har olika funktioner som gör att vi kan se i allt från fullt dagsljus till skymning och vid mörker. Näthinnan ger oss en skarp syn och färgseende genom det område där koncentrationen av synceller är som allra störst, det vill säga gula fläcken. Eller makula som den också kallas.

Men även den perifera synen som inte är lika skarp är väldigt viktig och ger oss ett synfält som vi är beroende av i vardagen.

Från näthinnan skickas informationen vidare som elektriska impulser till hjärnan via synnerven. Det är slutligen hjärnans uppgift att tolka informationen. Tolkningen sker på många olika ställen samtidigt för att kunna ge oss synens alla fantastiska funktioner.

transportsystemet för synsignaler

Man kan säga att vi ser i ögat, men att vi ser med hjärnan.

Så hjälper glasögon

Synskärpan är synens upplösningsförmåga. Den är bäst där nervcellerna sitter som tätast på näthinnan. Men kräver att ljuset fokuserar på rätt ställe. Annars ser vi suddigt.

Om ögat inte självt klarar av att göra det på bästa sätt behöver vi optiska hjälpmedel i form av glasögon eller kontaktlinser. Den externa linsen utanpå ögat rättar till felet.

På bilden ser du hur dom tre vanligaste brytningsfelen astigmatism, närsynthet (eller myopi) och översynthet (långsynthet eller hypermetropi) ser ut. Det är optikerns jobb att hitta rätt lins.

Men det finns mycket som kan påverka synskärpan och som inte går att fixa med glasögon. Det är ögonläkarens jobb att hitta.

Här på webbplatsen kan du lära dig om nio viktiga aspekter av syn, varav synskärpan är en, och hur dom vanligaste ögonsjukdomarna påverkar ögat.

Translate »