Inom kort slår vi upp portarna för Göteborgs första specialistklinik för dig med torra ögon. Vi tar redan idag emot patienter för den inledande undersökningen och du är välkommen att boka tid. 

Kombinationen av noggrann analys, ett stort intresser för patientens situation, medicinsk kunskap och ett uttökat utbud av behandlingar gör att vi kan göra väldigt mycket för dina torra ögon.

Syn Ögonklinik har sedan 2016 haft en specialiserad undersökning och analys av torra- eller rinnande ögon som enda ögonklinik i Göteborg. Behovet är utbrett och vi har hjälpt många patienter på vägen. Vår erfarenhet ligger till grund för att vi nu höjer vi nivån på vår klinik för torra ögon.

Det innebär en utökad analys med moderna instrument och metoder, samt större utbud av behandlingar för att för att fler ska få bättre individuellt anpassad behandling för sina besvär. Vi kommer även att få ännu bättre möjligheter att följa upp dig och behandlingsresultaten. Det handlar sällan om en quick fixBehandlingen har olika faser och när du är besvärsfri gäller det att se till att du inte blir sämre igen.

Kliniken för torra ögon är en viktig del av vårt koncept Medcinsk Optik. Det är nämligen inte bara besvärligt utan påverkar synen på olika sätt.

Logo Medicinsk Optik

På samma sätt som idag kommer den nya kliniken att följa internationella rekommendationer för diagnostik och behandling av torra ögon i DEWS (Dry Eyes Workshop). I tillägg till det tar vi in kompletterande behandlingsmetoder som vi utvärderat både på kliniken och genom att läsa tillgängliga studier.

Vi är en medicinsk klinik och börjar därför i rätt ände genom att undersöka din ögonhälsa noggrannt. Vanligtvis inleds behandlingen direkt, vilket leder till en snabb förbättring då till exempel akuta skador läker. Sedan följer ytterligare analys för att åtgärda bakomliggande faktorer på rätt sätt och sätta in rätt bahandling.

Behandlingar för just dina besvär

Torra ögon (eller rinnande ögon som också orsakas av problem i yttre ögat) är väldigt komplext. Det finns mycket som kan orsaka besvären och ofta är det flera samverkande faktorer. Torra ögon är ett övergripande begrepp som inkluderar olika diagnoser. Det finns därför inga enkla universella botemedel. Godtyckligt valda ögondroppar är inte tillräckligt!

För att komma tillrätta med torra, kliande, kladdande eller brännande ögon (många symptom är samlade under begreppet) krävs både kunskap och engagemang. När bakomliggande orsaker är identifierade behöver rätt behandlingar, rutiner och mediciner sättas in.

patient förbereds för behandlng med IPL

Bara en sån till synes enkel sak som att välja rätt ögondoppar i den uppsjö av olika produkter som finns på marknaden ställer höga krav. Vi tar bara in droppar som valts ut med omsorg. Sedan utvärderas dessa och rekommendationerna att välja en viss produkt anpassas efter patientens behov. Men bara ögondroppar och gel är bara en del av behandlingen.

Det finns mycket som kan hända i det yttre ögat och samma symptom har olika orsaker hos olika patienter. Därför väljer vi att göra en stor satsning för att erbjuda nya behandlingsformer. Flera av dessa  är inriktade på att förbättra den för tårfilmen så viktiga fettproduktionen i ögonlockskanterna.

Utökad avancerad diagnostik

I den nya kliniken för torra ögon får vi många nya möjligheter att göra avancerade diagnostiska tester. Det gör att ögonläkaren kommer ha en stor mängd information som avgör hur dina besvär ska tas omhand.

Precis som idag kommer intresse för patienten och frågor kring vardagsmiljö, vanor och livsstil att vara centralt i undersökningen. Det är individuella faktorer som kan ha stor påverkan. Exempelvis kan ett förbättrat skydd i vissa situationer eller mindre förändringar i livsstilen göra att besvären minskar.

Vår klinik för torra ögon kommer hela tiden att utvecklas i takt med nya studier, produkter och behandlingsformer. Kontakta oss på en gång eller håll dig uppdaterad via medicinskoptik.se.

Translate »