Välj en sida

Rinnande ögon

Rinnande ögon har ofta samma orsaker som torra ögon. Många har det väldigt besvärligt med ögon som inte slutar rinna. Särskilt jobbigt är det när klimatet blir kyligare och det är blåsigt ute.

Problemen kanske börjar i mindre skala, men tilltar med stigande ålder. I början kanske det inte är så farligt, men till slut kanske man ständigt gå med en servett och torka tårarna. Vi pratar med patienter som har det så jobbigt att det umgås i sociala sammanhang.

rinnande ögon som hela tiden behöver torkas

Att rinnande- och torra ögon beror på samma sak kan såklart låta märkligt. Men det har bra förklaringar. Därifrån kommer uttrycket att torra ögon gråter. Rinnande ögon kan vara ett förstadium av torra ögon.

Det ska sägas att ögonen kan rinna av olika orsaker, men här går vi igenom den vanligaste som ligger bakom rinnande ögon hos merparten av våra patienter som söker för problemen.

Dålig tårfilm kan inte skydda ögat

När du blinkar ska det dras ut en tårfilm över ögat. Tårfilmen har flera viktiga funktioner för att hålla ögat rent och friskt. Den skyddar också den väldigt känsliga hornhinnan.

Om tårfilmen inte håller ihop, utan istället spricker upp mellan blinkningarna så lämnas hornhinnan utan skydd mot väder och vind. Signalen till hjärnan blir då att pumpa ut mer vätska. Det blir en överproduktion av tårar och ögat rinner.

Precis som fallet ofta är vid torra ögon så är det egentligen inte något fel på tårproduktionen. Problemet ligger i att tårfilmen håller för dåligt kvalitet. Den klarar inte av att göra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt.

Orsaken till dålig tårfilm

Dålig tårfilm är som dåligt blandade såpbubblor. Det saknas inte vätska, men dom spricker för tidigt.

För att tårfilmen framför ögat ska kunna hålla ihop krävs en lättflytande olja som produceras i små körtlar längs ögonlockskanterna. Oljan bildar det yttersta skiktet i tårfilmen och produceras i dom meibomska körtlarna.

Här kan du läsa mer om tårfilmen och dom meibomska körtlarna.

Av olika orsaker kan körtlarna täppas igen, eller på andra sätt gå ned i funktionsnivå och produktivitet. Konsekvensen blir att tårfilmen inte klarar av att hålla ihop.

Det händer inte över natten, utan är en process som tar tid, ofta över många år. I början märker man det kanske inte ens, eller besväras i alla fall inte. Vi har även en förmåga att adaptera till långsamma försämringar, vilket gör att du kanske inte märker att ögonen mår lika bra längre.

Det innebär att det kan vara ganska svårbehandlat när man söker vård. Fettet i meibomska körtlarna kan ha stelnat och täppt igen öppningen. Hela körteln kan ha förändrats i form. Då blir det svårare att få igång produktionen.

Andra orsaker till rinnande ögon

Dåligt fungerande tårfilm är den viktigaste orsaken till rinnande ögon, men inte den enda.

Det kan också vara problem med ögonlocken som inte sluter riktigt tätt. Då blir det som dåligt fungerande vindrutetorkare som inte skrapar bort vätskan.

En annan orsak kan vara att ögats dräneringssystem inte fungerat som det ska. När inte tårarna rinner undan fylls ögat så att det rinner över kanten istället.

Vad kan man göra åt rinnande ögon?

När det gäller dåligt fungerande tårfilm och meibomska körtlar är det samma undersökningar och behandling som för torra ögon. Det gäller att hålla ögonlockskanterna rena och friska. Meibomska körtlarna behöver tömmas på sitt innehåll och stimuleras att öka produktionen.

Läs om vad vi gör på kliniken för torra ögon här.

Om det är något som behöver justeras med ögonlocken kan det krävas ett plastikkirurgiskt ingrepp. I dessa fall remitteras patienten vidare.

Om avrinningen är problemet kan tårpunkter behöva öppnas upp. Något som vi kan göra på Syn Ögonklinik.

Har du några frågor är du välkommen att ta kontakt med oss direkt.