Du som är över 50 år

Det finns goda skäl att regelbundet undersöka sig hos ögonläkare efter att man fyllt 50 år. Ålder är nämligen den viktigaste riskfaktorn för att drabbas av ögonsjukdomar hos en i övrigt frisk person. Att du aldrig upplevt dig ha problem säger inte så mycket. Du kan ha gått med en sjukdom ett bra tag innan du får besvärande symptom.

Sjukdomar och besvär som äldre patienter upplever har ofta kommit smygande under en längre period. Ibland märker man inte symptom alls och andra gånger är dom ganska lindriga i början. Det gör att många vänjer sig istället för att söka vård och få behandling.

För att behålla en så bra syn så länge som möjligt är det därför viktigt att du tar hand om dina ögon.

ögonkontroller är viktigt efter 50 år

Den som får diagnosen grön starr som 70-åring kan ha fått sjukdomen redan vid 50. Det är viktigt att få en tidig diagnos eftersom det finns bra behandling, annars kan synen skadas permanent. Man räknar med att fyra av tio som är drabbade av grön starr inte själva vet om det.

Den som har stora problem med torra eller rinnande ögon i 60-årsåldern hade ofta begynnande besvär tio år tidigare. Men upplevde det kanske inte som ett problem.

Andra sjukdomar som grå starr och skadliga förändringar i gula fläcken kommer med åldern och risken att drabbas av andra sjukdomar som i sin tur kan drabba ögonen ökar också med åren. Ett bra exempel på det är diabetes.

Regelbundna kontroller för friskare ögon

Eftersom åldern är en så viktig riskfaktor för att drabbas av ögonsjukdomar bör du välja Medicinsk Optik från 50 å. Då undersöks du noggrant av ögonläkare först för att ta reda på hur dina ögon mår. Först därefter går du till optikern.

Det kan finnas sjukdomar eller andra tillstånd som bidrar till synförsämringarna du upplever. Då är det viktigt att ta reda på det så tidigt som möjligt. För flera vanliga ögonsjukdomar innebär en tidig upptäckt och behandling att möjligheterna ökar för ett bra resultat.

Bästa sättet att behålla en bra syn är god ögonhälsa och den kan du hålla efter genom att undersöka dig regelbundet. Dessutom riskerar du inte att du köper ett par glasögon som du inte får full nytta av om ditt synfel påverkas av någonting annat.

Dessutom är det bra för framtiden att ha gjort en noggrann undersökning. Ibland är det svårt att veta vad som är förändringar som innebär misstanke om ögonsjukdom och vad som är normalt just för dig. Med en tidigare undersökning att jämföra med kan man se om något hänt över tid.

Ögat förändras med åldern

Efter 50 år börjar ögat förändras. Ibland är gränsen mellan sjukdomstillstånd och naturliga förändringar inte helt solklar. Folk som får rinnande eller torra ögon kan få förklaringen att det “beror på åldern”, även om sjukdomar som kan behandlas ligger bakom.

Ibland har patienten själv inställningen att “man får leva med det när man blir gammal” trots att det är besvärligt och trots att det går att göra någonting åt.

Pupillen minskar med åldern

Bland annat krymper pupillen med åldern.

Andra förändringar är helt naturliga. Men det är viktigt att veta vad synen klarar av och inte klarar av. Ett försämrat mörkerseende eller kontrastseende kan sätta dig i farliga situationer i trafiken eller leda till fallolyckor i mörk korridor. När du är medveten om din funktionsnivå kan du förbereda dig på rätt sätt.

När du ändå kommer att göra en investering i nya glasögon är det ett utmärkt tillfälle att börja med att gå till ögonläkaren.

Translate »