Medicinsk optik: Om du har grå starr

Medicinsk optik för gråstarr är en tjänst som hjälper dig genom hela processen vid grå starr (eller katarakt). Från diagnos till behandling och efterkontroller.

Du får samtidigt en grundläggande kontroll av hela din ögonhälsa eftersom grå starr oftast kommer i en ålder när det finns andra risker för ögonhälsan.

Grå starr innebär att linsen grumlas. Du kan bland annat se suddigare och uppleva färger som gulaktiga. Du blir av med sjukdomen genom en operation, men inte alla behöver opereras.

Synen med grå starr

Alla patienter är unika och det finns alltid patienter som faller utanför dom normala processerna och rutinerna. Men här kommer vi att beskriva den vanligaste gången för våra patienter. Du kan läsa mer om hur grå starr påverkar din syn här.

Delar upp processen i flera steg och du kan läsa den del som gäller för dig:

  1. Diagnostisera sjukdomen
  2. Besöka optikern
  3. Operation
  4. Efterkontroller

Här beskriver vi dom olika stegen för att du ska veta var du befinner dig i processen och vad du kan förvänta dig framöver.

1. Först en välgrundad diagnos

Det allra första är att ögonläkaren säkerställer diagnosen. Även om en optiker har bedömt att det är sannolikt att du har grå starr, har ögonläkaren andra möjligheter att ge en exakt diagnos.

Vid ögonläkarbesöket öppnas pupillen upp med hjälp av droppar och ögonläkaren kan på så viss titta direkt på linsen. Men även andra delar av ögat undersöks för att ta reda på mer om din totala ögonhälsa.

lins med och utan grå starr

Eftder det finns då tre olika möjligheter:

  1. Sannolikt är grå starr orsaken till dina synförsärmingar.
  2. Grå starr kan bara delvis förklara synproblemen. Det finns även andra orsaker som behöver utredas.
  3. Du har inte grå starr, även om symptomen tydde på det. Vad det är som orsakar synproblemen behöver utredas vidare.

Om ögonläkaren kan bekräfta att du har grå starr får du information om omfattningen, vilken typ av katarakt det rör sig om och vad det innebär för din syn.

Tillsammans med ögonläkaren diskuterar du om operation är den bästa vägen att gå. Ibland är det inte nödvändigt och kan vänta. Synproblem orsakade av grå starr kan ibland korrigeras med hjälp av glasögon, åtminstone under en period.

Det kan finnas medicinska skäl som talar emot operation eftersom risken är för stor att försämra synen ännu mer. Men det kan också finnas anledning att göra operationen så tidigt som möjligt eftersom möjligheterna till ett bra resultat kan påverkas av olika medicinska skäl.

Även om ögonläkaren rekommenderar operation är det alltid du själv som tar beslutet om du vill opereras eller inte.

2. Besök hos optiker

Du bokas in för en synundersökning hos vår egen optiker för att bedöma hur bra din syn är. Du får även med dig ett så kallat PriQuest, ett formulär där du svarar på hur du själv subjektivt upplever dina synproblem.

synundersökning och formulär

Optikern tar reda på om din syn kan förbättras utan operation och med hur mycket. Ibland går det att få upp synskärpan så mycket med nya glasögon att operationen kan vänta.

Ögonläkaren och optikern diskuterar resulatet från undersökningarna eftersom det nu finns ett underlag för att bedöma behovet av en operation. Nästa steg bestäms tillsammans med dig.

Om ni bestämmer er för operation sammanställer ögonläkaren resultatet i PriQuest och optikerns resultat i ett prioriteringsunderlag som kallas för NIKE. Detta för att ge dig en prioriteringsgrupp i kön till operation. NIKE används i hela landet och skickas in tillsammans med remissen.

3. Operation

Vi kan inte själva operera dig på kliniken men vi hjälper dig till operation och följer upp hur det har gått efteråt.

Om du bor i Västra Götaland skickas remissen till in till remissportalen på SU och du ställs i kö hos den offentliga sjukvården. Tyvärr är köerna långa till operation i vår region.

Men om du kan tänka dig att välja en privat, upphandlad vårdgivare istället så har vi rutiner för att hjälpa våra patienter till en operation mycket snabbare i Göteborg, via ett annat landsting.

För patienten innebär det ingen större skillnad eller krångel. En stor del av alla kataraktoperationer utförs av privata vårdgivare, men betalas av offentliga pengar. Det kommer alltså inte att kosta mer för dig.

Operationen av grå starr är den vanligaste operationen i Sverige och själva ingreppet tar bara runt 15-20 minuter per öga. Din gamla grumliga lins plockas bort och ersätts av en ny konstgjord lins. Du kan läsa mer om operationen av grå starr här.

4. Efterkontroller

Det finns alltid risker med ett kirurgiskt ingrepp, även om kataraktoperationer är förhållandevis okomplicerade. Därför är det väldigt viktigt att undersöka ögonen så att allt ser bra ut för att tidigt hitta problem.

Även om dom flesta operationer går bra är det dina ögon det handlar om. Att hitta komplikationer tidigt kan också förbättra möjligheterna att behandla effektivt.

Eftersom din syn förändras i samband med att linsen byts ut kommer du förmodligen att behöva nya glasögon och då är det lämpligt att även göra en kontroll.

Tidigare gjorde man efterkontroller av alla patienter även inom den offentliga vården i Sverige och det görs fortfarande i många andra länder. Numera är det däremot inte standard om inte patienten själv upplever besvär och själv kontaktar vårdgivaren.

Medicinsk optik rekommenderar starkt efterkontroller, helst tre stycken som fördelas så här:

Första kontrollen

Efter 1-3 dagar är det lämpligt att gröra den första efterkontrollen.

Patienten får svara på hur denne själv upplever sina besvär. Ögonläkaren tittar både utanpå ögat och in i ögat. Hur ser hornhinnan ut och hur inflammerat är det?

Det gör också en kontroll av synen och trycket. Ofta opereras ett öga i taget och då kontrolleras hur det känns att se med båda ögonen.

Andra kontrollen

Efter sex till åtta veckor är ett bra tillfälle att göra den andra ögonläkarkontrollen efter operationen. Då kan det vara dags att skaffa nya glasögon, men först är det viktigt att veta att ögonen mår bra. Grunden för medicinsk optik är att ögonläkare först gör sin bedömning innan optikern tar vid.

Dags för nya galsögon efter grå starroperation

Som alltid är det viktigt att lyssna på hur patienten själv upplver sina besvär. En undersökning görs av både yttre och inre ögat.

Det är extra viktigt att titta på gula fläcken så att det inte finns någon svullnad där och trycket kontrolleras. Om bara ett öga har opererats får patienten känna efter hur det känns att titta med båda ögonen.

Ser allt bra ut rekommenderas patienten till vår optiker för en noggrann synundersökning där informationen från ögonläkarundersökningen vägs in. Med en eller två nya linser har synen förändrats.

Eftersom konstgjorda linser inte ger samma skydd mot blått- och ultraviolett ljus, vilket kan skada gula fläcken, är det viktigt att titta på extra skydd för detta.

Tredje kontrollen

Efter 9-12 månader är det dags att gör den tredje kontrollen efter operationen av grå starr. Vi rekommenderar alla över 50 år att gå på årliga kontroller hos ögonläkare, men det är extra viktigt om du gjort en operation.

Ögonläkaren frågar hur det känns, Har det blivit bättre, eller sämre? Upplever du några besvär efter operationen?

Hela ögat undersöks, från det yttre ögat till ögonbotten. Som alltid är det viktigt att se till den totala ögonhälsan för att du ska se så bra som möjligt.

Ibland kan det uppstå grumlingar bakom eller framför den nya linsen i den gamla linskapseln, så kallad efterstarr. Även om det kan ta tid innan det påverkar synen kan ögonläkaren se tecknen tidigare. Efterstarr är inte farligt och tas bort genom ett okomplicerat ingrepp med laser på några minuter. I så fall remitteras du vidare.

Fortsatta kontroller

Vad som gäller efter den tredje kontrollen bestäms helt och hållet beroende på din situation och ögonhälsa. Men dom allra flesta som opereras för grå starr har fyllt 50 år och vi rekommenderar alla som fyllt 50 att kontrollera ögonen minst en gång om året.

Förutom åldern har du, även om du i övrigt inte har några besvär med dina ögon, nu ytterligare en riskfaktor för att drabbas av ögonsjukdomar och -besvär, nämligen en tidigare operation.

Därför kommer du att erbjudas en kontroll efter ett år, men det kan vara tidigare om det finns något annat som gör att ögonläkaren tycker att det är motiverat. Det är såklart också viktigt att ta symptom på allvar och välja Medicinsk Optik om synen försämras och inte gå till optikern först.

Translate »