Vad är färgseende?

Färgseende är en viktig egenskap både i praktiska och kulturella sammanhang. Konst, kultur och design bygger ofta på att vi kan se färger. Livet i gråskala blir mycket tråkigare.

Men färgseendet har också stor praktisk betydelse och ett defekt färgseende kan göra att man är diskvalificerad för vissa yrken. Bland annat piloter, poliser och sjöfolk behöver ett bra färgseende.

Färgseendet ger livet mer glädje

Så fungerar färgseendet

I ögat har vi tappar och stavar, två olika receptorer som tar emot synligt ljus som består av olika våglängder och producerar elektriska signaler som skickas vidare till lager av nervceller i näthinnan.

Signalerna skickas, efter en viss bearbetning, sedan vidare via synnerven till hjärnan för att tolkas. Stavarna ser bara gråtoner och används vid dagsljus och dimljus, men framförallt av mörkerseendet. Medan tapparna används vid starkare ljusnivåer och kan uppfatta bland annat färger. Det är i fovea, som sitter mitt i gula fläcken koncentrationen av tappar är som allra störst.

Tappar och stavar som fotoreceptorer i ögat

Ljuset som kommer in i ögat har olika våglängder och det finns tre olika sorters tappar som är känsliga för ljus av olika våglängder. Ljuset dom tar emot stimulerar i olika grad tapparna och behandlas av ganglieceller i ögat. Synsignalerna skickas sedan via synnerven till hjärnan för att tolkas.

Beroende på våglängden hos ljuset och vilka signaler som registreras från dom olika tapparna uppfattar vi färger. Färguppfattningen är individuell och olika personer kan uppfatta “samma färg” på olika sätt.

Det finns också ljus med våglängder vi inte kan se, som det ultravioletta- och det infraröda ljuset. Vårt öga är helt enkelt inte konstruerat för att fånga upp det.

Vad är färgblindhet

Färgblindhet är faktiskt väldigt ovanligt. Däremot är det betydligt vanligare med defekt färgseende, framför allt hos män. Mindre än en procent av kvinnorna är drabbade, medan åtta procent av männen har defekt färgseende av något slag.

Det är möjligt att helt sakna tappar i ögat och det brukar även innebära att man får dålig synskärpa. Det är också möjligt att enbart ha en typ av dom tre olika typerna av tappar, vilket gör att man inte kan uppfatta olika färger. Man kan också sakna en typ av tappar, vilket ger begränsningar i färgseendet.

Dom olika typerna av tappar kan också ha en förskjuten uppfattning av ljus i olika våglängder, vilket gör att färgerna inte blir dom samma som för personer med “normalt färgseende”. Det vanligaste är att ha svårt att skilja mellan rött och grönt. Mer ovanligt är det att förväxla gult och blått.

Färgseende påverkas av andra sjukdomar

Med åldern blir färgseendet sämre. Bland annat blir linsen gulaktig av grå starr, vilket påverkar färgseendet. Dom klarröda tomaterna kan plötsligt vara brandgula. Dessa problem försvinner vid en operation när den gamla linsen byts ut mot en klar lins. Eftersom grå starr ofta drabbar ögonen olika kan färgerna skilja mellan vänster och höger öga.

orangea tomater av grå starrDet finns också andra sjukdomar som påverkar färgseendet på ett negativt sätt. Bland annat inflammationer i synnerven och olika  sjukdomar i gula fläcken.

Test av färgseendet

Färgseendet kan vara viktigt i olika situationer och kan ställa till problem när vi förutsätts kunna skilja mellan olika färger. En del yrken kräver perfekt färgseende, bland annat arbete som pilot, polis, lokförare eller sjöbefäl. Andra yrken där det är väldigt bra att se färger är till exempel elektriker, florist, målare och grafiker.

Det finns olika nivåer av färgtester och om du har krav på dig att visa upp dokumentation på ett bra färgseende är det bra att veta vilken nivå kravet gäller.

Ett enkelt test genomförs med så kallade Ishiharaplattor, där det gäller att urskilja färgade siffror mot en olikfärgad bakgrund.

ishihara test av färgseendet

Det finns även mer sofistikerade tester som krävs för vissa yrken som anomaloskopi. Där kan färgseendet testas mycket mer finkalibrerat på olika nivåer. Ibland behöver testet utföras och dokumenteras av ögonläkare.

Translate »