Grupper med behov av Medicinsk Optik

Vem som helst kan välja Medicinsk Optik för att först bli noggrant undersökt av ögonläkare. Däremot riktar sig tjänsten främst mot fyra grupper med ett större behov att först undersökas hos ögonläkare istället för att gå direkt till optikern.

Du som har ögonsjukdomar

Ögonsjukdomar påverkar synen. Om du har haft sjukdomar tidigare, symptom på en ny sjukdom, eller om du har en kronisk sjukdom är det viktigt att du blir undersökt av ögonläkare om synen försämras. Efter det kan du eventuellt rekommenderas gå vidare till vår egen optiker för nya glasögon eller kontaktlinser.

Även befintliga ögonsjukdomar kan förändras. Till exempel kan åldersförändringar i gula fläcken omvandlas till en allvarligare variant.

Personer med kronisk ögonsjukdom, som får en systemsjukdom, som i sin tur kan påverka ögonen och därmed synen bör i första hand undersökas av ögonläkare för sin synförsämring.

För enögda eller personer som ser väldigt dåligt med ena ögat är det extra viktigt att ta hand om det bästa ögat så bra som möjligt. När reservkapaciteten minskar kan ytterligare sjukdomar vara förödande för synen.

Du som har fyllt 50

Åldern är den vanligaste riskfaktorn för att drabbas av ögonsjukdomar och den ökar successivt efter 50 år. Att du alltid haft friska ögon är ingen garanti för att dom kommer att förbli det för alltid.

Eftersom risken för att synförsämringar beror på sjukdomar ökat rekommenderas du som fyllt 50 att välja Medicinsk Optik. Då undersöks dina ögon av ögonläkare innan du går vidare till optiker för att eventuellt köpa nya glasögon. 

Ju tidigare du upptäcker försämringar och sjukdomar, ju större möjlighet har du att behålla friska ögon längre i livet. 

Du med sjukdomar som påverkar ögat

Sjukdomar som inte är direkta ögonsjukdomar och mediciner som du använder, kan påverka synen och synsystemet.

Ett bra exempel är diabetes som inte är en ögonsjukdom, men på olika sätt kan ge synförsämringar. Exempel på mediciner som kan påverka dina ögon, och därmed synen, är blodtryckssänkande mediciner, antihistaminer eller kortison. 

Har du sjukdomar eller tar mediciner som kan påverka synsystemet rekommenderas du att välja Medicinsk Optik för att undersökas av ögonläkare först, innan du besöker optikern för att skaffa nya glasögon.

Barn som plötsligt ser dåligt

Ett barn som plöstligt ser sämre och behöver glasögon bör undersökas av ögonläkare med kunskap om samsynsproblem. När det gäller barn är det extra viktigt att ta försämringar på allvar eftersom synen kommer att påverka allt från skolarbete, till fritidsaktiviteter och socialt umgänge.

Barn med hela skolåldern framför sig rekommenderas Medicinsk Optik för att först undersökas av ögonläkare innan optikern tar vid och hjälper till med glasögon.

Translate »