Andra sjukdomar som påverkar ögonen

Det finns många sjukdomar eller syndrom som inte är direkta ögonsjukdomar, men som påverkar ögat på olika sätt. Antingen påverkar själva sjukdomen ögat, eller så är det en bieffekt av medicinerna du tar mot sjukdomen.

Du som har någon av dessa sjukdomar rekommenderas att välja Medicinsk optik om synen försämras. Det är också starkt rekommenderat att regelbundet gå på kontroll hos ögonläkare för att tidigt upptäcka tecken på att sjukdomen påverkar ögat innan synen drabbas.

Diabetes

Diabetes innebär olika risker för ögonen. Bland annat diabetesretinopati som kan ge blödningar i näthinnan. Blodsockernivån påverkar synskärpan och kan göra att den varierar över dagen.

Diabetes innebär också en ökad risk att drabbas av vanliga ögonsjukdomar såsom gråstarr , grönstarr eller torra ögon.

Eftersom det är en så viktig sjukdom att ta hänsyn till när det gäller ögonhälsan har vi en separat mer omfattande artikel om diabetes påverkan på synen och ögonen här.

Högt blodtryck

Tecken på att högt blodtryck (hypertoni) påverkar ögat ger inte alltid symptom man märker själv. Det händer att ögonläkaren upptäcker förändringar på näthinnan på grund av sjukdomen av slump eftersom patienten sökt för andra sjukdomar.

Det händer också att ögonläkaren är den som först upptäcker att patienter har mycket högt blodtryck, eftersom det kan bli så dramatisk påverkan på synen som gör att man uppsöker läkare.

Så påverkar högt blodtryck ögat och synen

Högt blodtryck kan påverka flera olika delar av ögat. Näthinnan, längst bak i ögat där syncellerna sitter, kan drabbas av infarkter som ger defekter på synfältet eller kraftigt försämrad synskärpa. Blockeringar i venerna kan ge blödningar i näthinnan. Det kan leda till kärlväxt i olika delar av ögat och kan leda till blödningar, grön starr och inflammationer.

I värsta fall kan centrala artärer som leder blod till näthinnan drabbas och du kan förlora synen på ett par minuter.

Synnervshuvudet kan drabbas av blödningar eller svullnad som gör att synen och synfältet påverkas. Synnerven har en väldigt viktig funktion då den transporterar synsignalerna från ögat till hjärnan.

Mediciner för högt blodtryck

Även mediciner för högt blodtryck kan påverka ögat och utlösa problem med torra ögon. Exempel på det är vattendrivande medicin och betablockerare.

Högt kolesterol

Högt kolesterol kan ge problem med synen och skador på ögonen. Kolesterol ökar risken för proppar när blodkärlen blir för trånga. Högt kolesterol i kombination med högt blodtryck ger en ännu högre risk att drabbas.

Kolesterolproppar kan komma från halskärlen och ge både kortsiktiga och långsiktiga synproblem. Mindre infarkter kan begränsa synfältet där problemen har inträffat.

Högt kolesterol kan ge permanenta synproblem av olika grader och kan ge blödningar, svullnader och kärlväxt.

Om du har högt kolesterol är det viktigt att ta synförsämringar på allvar och kontrollera dig hos ögonläkare innan du går till optikern.

Om du dessutom har haft stroke, njursvikt eller har ögonrelaterade problem bör du gå på förebyggande kontroller minst en gång om året.

Metabolt syndrom

Metabolt syndrom är inte en sjukdom utan innebär att du har flera riskfaktorer för att drabbas av diabetes eller hjärt-kärlsjukdomar. Det innebär en ökat risk för att drabbas av sjukdomar och komplikationer i ögonen. Därför rekommenderas du att ta din ögonhälsa på allvar och undersökas av ögonläkare om synen blir sämre istället för att gå direkt till optikern.

Du anses ha metabolt syndom om du uppfyller 3 av följande 5 kriterier:

  1. Högt blodtryck (hypertension)
  2. Konstant högt TG-värde (triglycerid, ett sorts blodfett) på fastande mage.
  3. Låga nivåer av HDL-kolestrerol (det goda kolesterolet)
  4. Bukfetma, eller ett BMI på över 25.
  5. Konstant rubbat blodsocker eller insulinresistens.

Metabolsk syndrom innebär en ökat risk att drabbas av ögonsjukdomar.

  • Högt blodtryck och diabetes ger en ökad risk för grå starr.
  • Metabolskt syndrom ger högre tryck i ögonen, vilket är en viktig riskfaktor för att få grön starr
  • Högre blodtryck leder till åderförkalkning i blodkärlen som leder till synnervshuvudet och näthinnan. Det ger en mindre blodtillförsel och därmed syrebrist, vilket kan leda till skador
  • Blodtryckssäknande mediciner kan ibland leda till en minskad genomblödning och därmed skador.
  • Dessutom finns det studier som visar samband mellan högt blodtryck och högre tryck i ögonen.

Reumatiska sjukdomar

Reumatiska sjukdomar kan även drabba ögonen på olika sätt.

Det är vanligt att patienter med reumatiska sjukdomar drabbas av torra ögon. Det kan svida, klia och kladda. Den som lider av torra slemhinnor kan även drabbas av torrhet i ögonen. Tårvätskans kvalitet kan påverkas. För att inte drabbas av kroniska besvär är det viktigt att undersöka sig hos ögonläkare för att få råd och behandling så att problemen inte förvärras.

Personer med reumatiska sjukdomar kan drabbas av Sjögrens syndrom eller sekundär Sjögrens. Även om sjukdomen inte kan botas är det viktigt att lära sig kontrollera den i största möjliga mån och ta hand om det yttre ögat.

Inflammationer i hornhinnan av olika grader kan uppstå. Det kan vara både smärtsamt och påverka synen.

För den som har ryggradsreumatism är det regnbågshinneinflammation, eller irit, en relativt vanlig sjukdom. Det är inte säkert att den som drabbats av ögonsjukdomen ännu har fått sin diagnos för ryggradsreuatism.

Medicinering av reumatism kan leda till grå starr i tidigare ålder, en mycket vanlig ögonsjukdom som innebär att linsen grumlas.

Sköldkörtelsjukdomar

 Sköldkörtelsjukdomar kan leda till ögonproblem och då främst överfunktion i skäldkörteln, men även personer med underfunktion kan få problem.

Basedows- eller Graves sjukdom (två olika läkare som beskrev sjukdomen) är en autoimmun sjukdom som angriper kroppens egna vävnader. Det kan leda till att ögonen drabbas och att patienten får förändringar i ögonlockens vävnader och det yttre ögat. Mer än hälften av alla som har Basedows sjukdom med överfunktion får förändringar, men betydligt färre får märkbara symptom i ögonen.

Den som drabbas får problem med yttre ögat. Även nerver kan hamna i kläm och ögonmusklerna kan drabbas och det kan bli smärtsamt att röra ögonen. 

Sarkoidos

Sarkoidos är en sjukdom som rubbar immunsystemet. Sjukdomen kan angripa olika organ i kroppen och kännetecknas av knutor med inflammatoriska föreändringar. Framför allt är det lungorna som drabbas, men även ögonen kan drabbas.

En akut variant av sjukdomen, herfords symdrom, kan orsaka smärta ögonen och dimsyn när regnbågshinnan drabbas av en inflammation. Även kronisk sarkoidos kan drabba ögonen.

Åderförkalkning

Blodkärlen hos den om har åderförkalkning, eller ateroskleros, blir trängre och slingrigare. Risken ökar för att blodkärl ska spricka eller täppas igen av små blodproppar.

Om blodkärlen i näthinnan spricker eller drabbas av proppar så påverkar det synen och risken är stor att synförlkusten är kronisk.

MS

Sjukdomen MS kan påverka ögat. Det är till och med så att en femtedel av alla som får diagnosen MS får dom första symptomen genom en inflammation i synnerven, så kallad optikusneurit. Det kan ge problem med synen det kan även göra ont bakom ögat, ibland till och med när man tar på ögat.

En del får tillbaka synen efter ett par månader, men andra blir inte av med sin dimsyn.

MS kan även ge en symptom kallat nystagmus. Ögonen gör då ofrivilliga rörelser och kommer normalt av en inflammation i hjärnstammen.

Anemi

Anemi kan visa sig genom att bindhinnorna på insidan av dom nedre ögonlocken är ovanligt bleka. Blekhet i ögonen har visat sig kunna indikera svår anemi.

Förhöjd risk för hudcancer

Det är möjligt att drabbas av cancer i ögat, vilket kallas ögonmelanom. Den drabbar samma typer av celler som även finns i huden, så kallade melanocyter. Ögoncancer är tack och lov inte så vanligt och drabbar främst personer över 50 år. Orsakerna till varför man drabbas är inte klarlagda, men det beror inte på för mycket tid i solen.

Sjukdomen kan sprida sig till andra delar av kroppen, men sällan till det andra ögat.

Den som drabbas av ögonmelanom kan uppleva blitar i synfältets periferi eller ett minskat synfält. Ser du en gråaktig eller mörk skugga i synfältets utkant bör du söka akut vård. Symptomen för ögonemelanom påminner om symptom vid näthinneavlossning.

Translate »