Kontaktlinser för keratokonus

På kontaktlinskliniken får du hjälpa att prova ut och tillpassa kontaktlinser för keratokonus, en ögonsjukdom som ger en toppig hornhinna. 

För patienter är stabila kontaktlinser (hårda kontaktlinser) ofta det bästa alternativet för att få så bra syn som möjligt. Dessa linser anpassas och specialbeställs specifikt för varje patient.

Keratokonus syns i vid undersökningen

När du kommer till kontaktlinskliniken läses din hornhinna av i en topograf. Det är en apparat som skannar av hornhinnan och ger en bild där olika färger visar på krökningen så att ojämnheter syns.

Eftersom keratokonus är en sjukdom som ger en väldigt speciell form på hornhinnan syns det tydligt på bilden från topografen.

En normal hornhinna ska vara sfärisk och ha en krökningsradie på 7,7 millimeter. Med en sådan hornhinna ger topografen en enhetligt färgad bild.

Men med en hornhinna drabbad av keratokonus kommer bilden det finnas bruna fält som visar på att det är en stark krökning. Det är inte tillräckligt för att ställa en diagnos, vilket måste göras av ögonläkare, men det ger en tydligt indikation på att det är keratokonus det rör sig om.

Speciellt för sjukdomen är att hornhinnan har en spets nedåt och in mot näsan. Konen som sitter i hornhinnan sitter inte mer än ungefär 2 mm från centrum, men det påverkar optiken väldigt mycket.

Med topografen är det något som framgår direkt och då är det stabila kontaktlinser som gäller. En mjuk lins kopierar ögats form, vilket inte kommer att hjälpa en patient med keratokonus. Däremot brukar hårda linser ge väldigt bra resultat.

Även om det går att få upp en viss synskärpa med hjälp av glasögon så att man kan läsa flera rader på syntavlan säger det ingenting om synens kvalitet. En person med keratokonus får ofta dubbla bilder eller ser “svansar”. Något som behöver åtgärdas med hjälp av kontaktlinser.

Bilden visar hur en punkt med hög kontrast kan upplevas med keratokonus.

Syn med och utan keratokonus

Tillpassning av linserna

När det är konstaterat att det är keratokonus är det dags att göra en tillpassning. För det använder man olika provsatser med olika storlekar och krökningsradier på linserna.

Ofta används en provsats kallad Rose K. Den har utvecklats av den nya zeeländske optikern Hamilton Rose specifikt för ögon med keratokonus.

Provlinserna gör att man ser vilka parametrar för radie, diameter och styrka som passar patienten bäst. Även materialet i linsen spelar roll. Det kompletteras med data som man fått fram med hjälp av topografen för att beställa linserna. Varje parameter går att sätta med stor exakthet.

Linserna beställs och tillverkas sedan individuellt per öga. När linserna är klara får patienten en tid för att tillsammans med optiker prova linserna och komma igång med sitt linsbärande.

Det kräver lite arbete i början eftersom hårda linser kan kännas obekväma och irriterande, men obehaget kommer att försvinna i takt med att man vänjer sig. För att underlätta och stötta under tillpassningen bokar man in återbesök hos optikern som hjälper att få rätt teknik att sätta in och ta ut linserna bland annat.

Viktigt att sköta sitt linsbärande

En keratokonuspatient som är drabbad av en kronisk sjukdom och inte har ett alternativ till att bära kontaktlinser måste ta det extra varsamt. Då blir det extra viktigt att sköta sitt linsbärande och att använda linsvätska utan konserveringsmedel.

Det kostar i ungefär 50 procent mer att använda vätskor utan konserveringsmedel. Det är ganska vanligt att man är känslig mot ett konserveringsmedel utan att veta om det. Därför rekommenderar vi starkt linsbärare med keratokonus att satsa på en lite dyrare vätska för att öka möjligheten till ett långsiktigt problemfritt linsbärande.

Bidrag från landstinget för keratokonus

Den som har diagnostiserad keratokonus kan få bidrag för sina kontaktlinser från landstinget.

Kommer du till kliniken utan en diagnos kommer med mätningen med topografen att visa om du sannolikt har sjukdomen, men diagnosen måste ställas av en ögonläkare. Kontakta oss för att boka en ögonläkartid i samband med ditt besök hos optikern.

Ulf Brunlöf specialist på stabila kontaktlinser

Optiker Ulf Brunlöf i Göteborg är specialist på stabila kontaktlinser, som ofta är ett väldigt bra optiskt hjäpmedel för patienter med keratokonus. Ulf gick i pension den 1 maj 2018. Innan dess flyttade han in i våra lokaler för att lämna över och hans gamla patienter är nu välkomna till oss.

Translate »